• Миграционная служба
  Миграционная служба
  Descrierea proiectului:
  Миграционная служба
 • Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  - creat pentru a proteja drepturile și interesele legale ale nativilor din Republica Moldova, care locuiesc în federația Rusă sau alte state.
  - unește membrii Congresului Diasporelor Moldovenești, specialiștii în domeniul dreptului, care oferă ajutor juridic concetățenilor săi.
  - oferă o posibilitate simplă și operativă de folosire a site-ului - www.moldova.ms, unde concetățenii pot oferi personal întrebări și să primească operativ un răspuns despre posibilitățile de rezolvare a lor.
  - oferă concetățenilor posibilitatea de a primi ajutor juridic în limba moldovenească și rusă.
 • Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Scopul: de a umple golul în istoria veteranilor moldoveni ai celui de-al Doilea Război Mondial. Pe cîmpurile de luptă, alături de ostașii din alte țări, au luptat nativii din Republica Moldova, originari din orașele și satele moldovenești. Este foarte dificil să estimăm aportul lor deosebit în recucerirea păcii pentru noi,
  dar și mai complicat este să găsești o informație veridică despre faptele lor eroice și despre viața lor de după război. Nu putem uita concetățenii moldoveni, care au devenit un exemplu al bărbăției și eroismului, și au fost decorați cu ordine și medalii.
  Ссылка на страницу:
  http://heroes.moldova.ms/
 • Job-uri
  Job-uri
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
 • «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Savina Valentina Mihailovna
  Președintele Consiliului pentru Cultură și Artă
  Descrierea proiectului:
  Scopul: deschiderea platformei culturale, ştiinţifice şi de afaceri rusești, pentru persoanele din Republica Moldova, domiciliate în Rusia, pentru a organiza expoziţii de mărfuri moldoveneşti, prezentarea de noi proiecte, inclusiv cele ştiinţifice şi high-tech, pentru desfășurarea serilor tematice dedicate datelor importante, evenimentelor, sărbătorilor naţionale .

 • Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Координатор проекта:
  Președintele Consiliului CDM
  Președintele Consiliului
  Descrierea proiectului:
  Scop: informarea cetăţenilor moldoveni, care locuiesc în Rusia, cu privire la normele de conduită al cetăţeanului străin pe teritoriul unui alt stat, despre drepturi şi obligaţii, despre departamentele competente ale Republicii Moldova şi Federaţia Rusă, unde se pot adresa în caz de nevoie.
 • Programul pentru învățarea limbii materne
  Programul pentru învățarea limbii materne
  Descrierea proiectului:
  Congresul propune să atragă experţi din Moldova şi Rusia pentru realizarea unui proiect comun de a studia limba moldovenească (română). Conceptul proiectului ar trebui să fie principiul de disponibilitate generală. Acest lucru implică învăţarea limbii conform unei analogii a unei resurse speciale existente pe site-ul «BBCnews» - «Learningenglish» (învăţarea limbii engleze). Curriculum-ul va include sesiuni audio-vizuale, însoţite de materiale tipărite.
 • «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Obiectivul principal al Casei de Comerț - o legătură între interacţiunea organelor de stat ale Rusiei şi Moldovei, cu agenţii economici din cele două ţări, în promovarea produselor moldoveneşti de calitate şi a imaginii Republicii Moldova în Federaţia Rusă, precum şi pentru a promova dezvoltarea stabilă la nivel înalt a relaţiilor economice ruso-moldovenești.
 • Noua generație a Moldovei
  Noua generație a Moldovei
  Descrierea proiectului:
  NOUA GENERAȚIE A MOLDOVEI - asociaţie a tinerilor compatrioţi, activitatea cărora are drept scop promovarea imaginii Republicii Moldova în Federația Rusă.
 • «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  Descrierea proiectului:
  În Republica Moldova brusc scade nivelul de cunoaştere a limbii ruse, mai mult ca atît, în mod deosebit, această problemă se manifestă în rîndul cetăţenilor țării de vîrstă preşcolară şi şcolară. Educatorii şi profesorii din grădiniţe şi şcoli se plîng adesea de insuficiența de cărţi în limba rusă, de la manuale pentru copiii de vîrstă preşcolară şi terminînd cu clasicii ruşi, enciclopedii şi cărţi de ştiinţă.
 • «Comitetul mamelor»
  «Comitetul mamelor»
  Descrierea proiectului:
  Sarcina Comitetului va consta în faptul că compatrioatele se vor ajuta reciproc pentru a integra copiii săi în societatea rusă. Problema studierii limbii ruse pentru copii în familia cărora părinţii vorbesc mai ales în limba moldovenească, înscrierea copiilor în grădiniţă, şcoală şi învăţămîntul superior - vor constitui principalele subiecte de discuţii în Comitetul mamelor.
 • Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  „Multstimaţi concetăţeni!”
  În ultimiii 20 de ani nu a fost creată o ediţie completă cu figurile istorice proeminente din Republica Moldova, compatrioţii noştri celebri, care au obţinut succes în diverse domenii.
  Astfel de nume ca Antioh Cantemir, Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu, Eugen Doga, Maria Bieşu, Nadejda Cepraga, Ion Druţă, Savina Valentina, Codreanu Maria, Konstantin Konstantinov, doar mica parte din tot măreţul şi fermecătorul, cu care trebuie să se mîndrească Moldova. Sunt personalităţi, care trebuie să ne fie stea polară şi modele exemplare pentru generaţia tînără.
  În lume sunt mulţi nativi din Republica Moldova, care au obţinut succese majore şi respect. Personalităţi remarcabile în politică, ştiinţă, cultură, artă, învăţămînt, muncesc din greu şi crează adevărate capodopere în diferote colţuri ale lumii.
  Să colaborăm în conservarea patrimoniului, recunoaşterii, bogăţiilor poporului nostru este datoria fiecărui moldovean. Enciclopedia trebuie să devină o comoară naţională. „Mîndria Republicii Moldova – este Mîndria Noastră comună!”

Raport privind activitatea Congresului Diasporelor Moldovenești

RAPORTUL

PRIVIND ACTIVITĂŢILE

CONGRESULUI DIASPORELOR MOLDOVENEŞTI

 PENTRU ANUL 2010

 

 1. FORMAREA CDM
 2.  AJUTOR PENTRU COMPATRIOŢI
 3.  ACTIVITATEA ETNOCULTURALĂ
 4. TINERETUL CDM
 5. INTERACŢIUNEA CU ORGANELE GUVERNAMENTALE
 6. COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ
 7. PROIECTELE CDM

 

1.      FORMAREA CDM

 23 septembrie 2009 - crearea Organizaţiei inter-regionale publice "Congresul Diasporelor Moldoveneşti" (certificat de înmatriculare în Registrul unic de stat al persoanelor juridice din 23 decembrie 2009).

În decembrie 2009 a fost lansat site-ul official bilingv (rus-moldovenesc) al CDM (www.moldova.ms), prin care Congresul informează compatrioţii despre ultimele evenimente din Republica Moldova şi Federaţia Rusă, difuzează informaţii cu privire la activităţile sale. De asemenea, utilizând site-ul, nativii din Republica Moldova se înregistrează ca membri ai organizaţiei, indiferent de timpul şi locul de reşedinţă a compatriotului.

La 15 ianuarie 2010 – a avut loc a 2-a Adunare a CDM, unde s-au discutat direcţiile fundamentale de activităţi ale organizaţiei:

- oferirea sprijinului material şi informaţional pentru compatrioţii care se află pe teritoriul Federaţiei Ruse,

- conservarea şi mediatizarea patrimoniului etnic şi cultural al Republicii Moldova,

- oferirea sprijinului pentru tinerii din Republica Moldova şi copiilor migranţilor din Moldova în Rusia,

 - cooperarea cu organizaţii publice,

- interacţiunea cu organele de drept guvernamentale din Republica Moldova şi Federaţia Rusă,

- realizarea proiectelor CDM.

Pe parcursul anului 2010 au fost stabilit contacte cu toţi liderii grupurilor sociale a imigranţilor din Republica Moldova în Federaţia Rusă (Moscova, Sankt-Petersburg, Riazan, Krasnoiarsk, Novosibirsk, Rusia, regiunea Ivanovo, Republica Başkortostan, Regiunea Tiumen, Teritoriul Krasnodar, Ugra Regiunea Autonomă Hantî-Mansiisk).

Compatrioţilor care locuiesc în Himki, Meghion, Surgut, Hantî-Mansiisk, Volgograd, Riazan, şi-au exprimat dorinţa de a deschide filiale CDM, şi să participe activ în cadrul organizaţiei.

 

2. AJUTOR PENTRU COMPATRIOŢI

De la începutul anului 2010 a demarat activitatea CDM întru depistrea numărului de nativi din Republica Moldova şi regiunile în care locuiesc cel mai compact pe teritoriul Rusiei.

A fost înfiinţat Serviciul juridic al CDM, care reuneşte experţii în domeniul dreptului. Cu ajutorul site-ului CDM, conaţionalii noştri au posibilitatea de a oferi întrebări şi de a obţine rapid un răspuns cu privire la posibilele modalităţi de a soluţiona această problemă.

Pe site-ul Congresului a fost creată Bursa forţelor de muncă a CDM, cu ajutorul căreia, solicitanţii din Republica Moldova pot plasa pe site CV-ul său, iar angajatorii – posturile vacante.

La cererea CDM, emisiunea “Aşteaptă-mă” a oferit listele cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în căutare, care împreună cu informaţia despre emisiunea însăşi sunt amplasate pe site-ul CDM.

Cu forţele comune, CDM şi Serviciul de Securitate, au fost desfăşurate activităţi pentru depistarea şi reţinerea colaboratorilor MAI al Rusiei, care au extorcat bani de la cetăţenii Republicii Moldova.

CDM şi-a adus aportul în soluţionarea problemei întoarcerii în Patrie a mai mult de 10 cetăţăeni ai Republicii Moldova. Printre ei, Irina Bezbabcenco, care a petrecut mult timp în Turcia, Zbanţ Alexandr din Krasnodar, Curoş Nicolae din oraşul Meghion, Comisarciuc Svetlana, care a fost înrobită de romi, Aurelia Botnar şi Marian Mititelu din Kazahstan, Voloşin Mihail, Balchievschi Victor, Veetco Vitalii din Moscova, etc

O atenţie deosebită a fost acordată cetăţenilor minori ai Republicii Moldova, Ivan Păru şi Igor Păru, mam cărora a decedat în regiunea Moscovei. Cu ajutorul CDM, bunica a făcut tutelă copiilor şi s-a întors cu nepoţii săi în Republica Moldova.

Pe parcursul anului 2010, CDM a oferit o susţinere informaţională continuă prin intermediul Serviciului Juridic, site-ului organizaţiei, mijloace telecomunicaţionale şi primirea cetăţenilor în oficiile organizaţiei. Au fost alocate fonduri pentru cumpărarea îmbrăcămintei celor săraci şi achitarea biletelor pentru reîntoarcerea în Republica Moldova.

 

 3.      ACTIVITATEA ETNOCULTURALĂ

În ianuarie 2010, preşedintele CDM, Alexandr Kalinin, s-a întâlnit cu sculptorul Konstantin Konstantinov, cu compozitorul Eugen Doga, cu actorul Valeri Magdiaş, cu directorul Colegiului de Stat a Artelor Circului şi Estradei în numele lui M.N.  Rumeanţev, Savina Valentina Mihailovna.

În rezultatul întîlnirilor, s-a decis să se creeze pe site-ul Congresului expoziţia virtuală a lucrărilor sculptorului Konstantinov, precum şi crearea de site-ul  personal oficial  al compozitorului Eugen Doga, din contul propriu al organizaţiei.

La 29 ianuarie 2010 Kalinin Alexandr s-a întâlnit cu Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, Vladimir. Părţile au discutat despre propagarea valorilor ortodoxe şi spirituale printre cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Rusia.

Pe site-ul CDM a fost creată pagina "Lecţii de ortodoxie" - care iluminează viaţa spirituală a cetăţenilor moldoveni în Rusia şi în străinătate. Secţiunea este administrată de către reprezentantul Mitropoliei Moldovei, părintele Irineu, care are propria pagină pe site, prin intermediul căreia oamenii din Moldova pot oferi întrebări personale şi cere consultaţie. O dată cu apariţia aceastei secţiuni, numărul de enoriaşi din Manastirea Novospassk, unde se desfăşoară slujbe în limbile slavonă-bisericească şi moldovenească a crescut în mod semnificativ.

În aprilie 2010, Kalinin, Alexandr s-a întâlnit cu nativul din Republica Moldova, membrul formaţiei PM (fostul "Premier-Ministr"), Veaceslav Bodolika, cu regizorul şi scenaristul Nicolai Lebedev, şi alţi reprezentanţi ai culturii şi artei. Ca urmare a întâlnirilor a fost decis să se instituie un Consiliu de Coordonare pentru Cultură al CDM.

La 28 aprilie 2010 Consiliul Coordonator pentru Cultură al CDM a organizat prima reuniune de lucru, unde s-a dezbătut problema de deschidere a “Casei Naţionale a Moldovei” în Moscova.

Pe parcursul anului 2010, diviziunea CDM din Meghion a participat la concertul “Noi ţinem minte”, consacrat aniversării a 65 ani de la biruinţa din Nijnevartovsk, la festivalul culturilor naţionale "Prietenia Popoarelor", la festivalul anual de culturi naţionale "SOŢVETIE",  la  "Primul festival orăşenesc al Prieteniei Popoarelor" din oraşul Meghion, a desfăşurat al doilea eveniment anual "Hora Moldovenească" în Meghion.

Diviziunea CDM din or. Himki a participat activ la festivalul annual dedicat Zilei oraşului Himki. La 25 decembrie 2010, diviziunea din Himki a organizat o serată dedicată tradiţiilor moldoveneşti de Anul Nou şi Crăciun.

De către Congres a fost oferit support informaţional artistului moldovenesc Rotari Leonid, care a participat la a 14-a Expoziţie Artistică Internaţională “Art Moscova”.

CDM a colaborat cu televiziunea “Cultura” în filmările următoarei emisiuni cu drept de autor, proectul Alei Sigalova “Ochi în Ochi”.

La 4 decembrie 2010 Congresul a organizat în Moscova o seară culturală în stil naţional cu participarea concetăţenilor şi nativilor din alte ţări.

 

4. TINERETUL CDM

Pentru a lucra eficient cu concetăţenii tineri a fost formată o bază de date comună pentru studentii din Republica Moldova, înscrişi în universităţile de stat din Federaţia Rusă. Au fost stabilite contacte cu absolvenţii de universităţile de top din Rusia, care au rămas să trăiască şi să lucreze în Rusia. Mulţi dintre ei au devenit membri ai Congresului şi se implică activ în activitatea referitoare la diferite proiecte.

La 17 aprilie 2010 în cadrul proiectului "Tinerii din Moldova, uniţi-vă!", Congresul Diasporelor Moldoveneşti, cu sprijinul Ambasadei Republicii Moldova în Federaţia Rusă au desfăşurat prima reuniune a tinerilor din Republica Moldova.

La 26 aprilie 2010, cu asistenţa CDM, studenţii noştri au participat la o seară dedicată culturii şi tradiţiilor popoarelor lumii, care a avut loc la Universitatea Lingvistică de Stat din Moscova (ULSM).

La 15 mai 2010 a fost organizată şi desfăşurată o şedinţă ordinară aTineretului CDM, unde s-a discutat despre crearea broşurii "Tineretul din Moldova în Rusia."

La 6 noiembrie 2010 a avut loc o reuniune a tineretului CDM, unde au fost prezentate proiectele: “Jurnalul CDM ", " Ajutor studenţilor anului întîi ", " Clubul Tinerilor Diplomaţi”, "Asociaţia absolvenţilor IRISM din Moldova", "Timpul liber".

În iunie 2010 CDM a colaborat cu Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă în desăşurarea concursului dedicat Zilei Copilului - "Viitorul cu ochii copiilor".

La 17 noiembrie 2010 a avut loc întîlnirea Tineretului CDM, pe parcursul căreia s-a format grupul de lucru pentru realizarea preiectului “Jurnalul CDM”.

 

5.      INTERACŢIUNEA CU ORGANELE GUVERNAMENTALE

 

I.                    Republica Moldova

În februarie 2010, Kalinin Alexandr si Kalinin Pavel au fost într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Scopul principal al vizitei a fost declararea despre activităţile CDM, să atragă atenţia autorităţilor din Republica Moldova la problemele imigranţlor din Republica Moldova, care locuiesc sau lucrează în Federaţia Rusă, şi de a propune acţiuni specifice pentru realizarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor în afara ţării lor. Avut loc întâlniri oficiale cu prim-ministrul Vlad Filat şi Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldovei Vladimir.

La 22 martie 2010 a avut loc întîlnirea reprezentanţilor Diasporei Moldoveneşti din Rusia, cu viceprim-ministrul Republicii Moldova, domnul Victor Osipov.

În luna mai 2010, au avut loc întâlniri cu Andrei Popov, Viceministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi cu Mihail Căpăţină, Secretar General al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.

La 28 mai 2010 în cadrul întîlnirii cu vice-ministrul, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, dl Iurie Leancă cu reprezentanţii diasporei moldoveneşti, CDM a prezentat primul raport cu privire la activităţile organizaţiei.

În timpul vizitei sale în Republica Moldova (din 7 iunie pînă în 8 iulie 2010), preşedinţii CDM Kalinin Pavel şi Kalinin Alexandr, au desfăşurat mai multe întâlniri cu şefii ministerelor şi departamentelor ale Republicii Moldova. În cadrul întîlnirilor, miniştrilor li s-a prezentat inormaţia despre activităţile CDM. De asemenea, părţile au discutat problema muncitorilor moldoveni migranţi în Federaţia Rusă, problema deschiderii secţiilor de votare suplimentare pentru cetăţenii moldoveni pe teritoriul Rusiei, problema lipsei unui centru cultural a Moldovei în Moscova, crearea “Casei Naţionale a Moldovei”, la baza Centrului expoziţional a Rusiei, în Pavilionul № 10 anterior destinat pentru prezentarea Republicii Moldova.

La 03 septembrie 2010 a avut loc întâlnirea reprezentanţilor diasporei moldoveneşti cu consilierul ministrului moldovean al Ambasadei Republicii Moldova, Vitalie Urecheanu şi consulul Veaceslav Vîlcu, pentru a clarifica anumite întrebări cu privire la defăşurarea referendumului.

 

II.                  Federaţia Rusă

La 8 septembrie 2010 - a avut loc o întâlnire de lucru a preşedinţiilor CDM, Kalinin Alexandr şi Kalinin Pavel, cu reprezentantul Biroului de Relaţii Publice a Ministerului rus de Interne, maior de poliţie Ecaterina Vedeneeva. În cadrul întîlnirii s-a discutat iniţiativa CDM referitor la crearea unui memento pentru cetăţenii Republicii Moldova, aflaţi pe teritoriul Rusiei.

La 22 septembrie 2010 - a avut loc o întâlnire oficială a preşedintelui CDM Alexandr Kalinin cu şeful de promovare a integrării SFM din Rusia, colonel de interne Tatiana Bajan. Pe parcursul întîlnirii a fost abordată problema angajatorilor lipsiţi de scrupule şi au discutat despre posibilitatea de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă pentru cetăţenii moldoveni pe teritoriul Federaţiei Ruse.

La 6 noiembrie 2010 - Kalinin Alexandr s-a întâlnit cu Belikov Nicolai Alexandrovici, vicepreşedinte al Consiliului Veteranilor Serviciului de Migraţie, preşedintele adjunct al Consiliul public-consultativ al SFM din Rusia, regiunea Moscovei, membru al Consiliului de Administraţie al sistemului penal al MinisteruluiJustiţiei din Rusia.

 

În decembrie 2010, Kalinin, Alexandr s-a întâlnit cu Directorul "Casei Naţionalităţilo din Moscova", a luat parte la o şedinţă ordinară a Consiliului public al SFM din Federaţia Rusă, a participat la o reuniune a reprezentanţilor diasporei cu şeful SFM din Rusia pentru regiunea Moscovei, colonel de miliţie Molodievskii Oleg.

 

6.      COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ

Pe parcursul anului 2010, au avut loc întâlniri cu reprezentanţi ai Fundaţiei "Terre des hommes" în Moldova, unde s-a discutat problemele de repatriere a copiilor moldoveni, identificaţi pe teritoriul Federaţiei Ruse.

 

La 22 martie 2010, Alexandr Kalinin şi preşedintele Consiliului CDM, Kalinin Pavel au participat la al II-lea Forum International "Migraţia în Rusia: Cooperare şi securitate".

La 29 aprilie 2010 împreună cu filialele Comunităţii ruse din Republica Moldova în oraşul Bălţi, CDM a participat la acţiunea "Panglic Sfîntului Gheorghe".

La 23 iunie 2010 Kalinin Alexandr s-a întâlnit cu reprezentantul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Republica Moldova, în timpul căreia a discutat subiectul de combatere a traficului de fiinţe umane.

În perioada 22 - 25 iunie - Alexandr Kalinin, primind o invitaţie specială de la vice-premierul şi ministru al Economiei al Republicii Moldova Valeriu Lazăr, participă la forumul "Moldova Business Week 2010”.

 

 În 12-14 octombrie 2010 - Alexandr Kalinin a participat la IV – lea Congres al diasporei moldoveneşti, care avut loc în Chişinău, unde a fost prezentată ”Concepţia CDM în lucrul cu diaspora moldovenească”.

La 24 noiembrie – în limitele la al cincilea forum economic Rus – Chinez, care s-a desfăşurat în 24 noiembrie 2010 în Moscova, în Hotelul “Prezident-Hotel”,Congresul Diasporelor Moldoveneşti a prezentat proiectul de creare a Centrului “Rusia-Moldova-China”.

Congresul cooperează cu organizaţiile obşteşti ale diasporei moldoveneşti din Ucraina, Kazahstan, Belarus, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Portugalia, Germania, Statele Unite ale Americii, Republica Cehă, Marea Britanie şi Polonia. Se realizează schimbul de informaţii privind activităţile diasporei moldoveneşti, negocierile privind punerea în aplicare a proiectelor comune.

 

 

7. PROIECTELE CDM

 

1. Memento pentru cetăţenii Republicii Moldova care intră în Rusia

Scop: de a informa cetăţenii moldoveni care locuiesc în Rusia cu privire la regulile de conduită ale unui cetăţean străin pe teritoriul unui alt stat, drepturile şi responsabilităţile, departamentele competente din Republica Moldova şi Federaţia Rusă, unde se pot adresa în caz de nevoie.

2. Proiectul naţional, cultural-educaţional de creare a enciclopediei “Mîndria Republicii Moldova”

Scop: crearea unei colecţii de biografii ale personalităţilor importantepentru o ţară sau alta, oameni a căror realizări merită recunoaştere la nivel internaţional, naţional sau regional. Despre oamenii care crează şi dezvoltă economia, cultura, politica, armata, sportul, ştiinţa şi alte sfere ale vieţii.

3. “Casa Naţională a Moldovei în Rusia”

Scop: deschiderea pentru toată Rusia, a unei platforme culturale, ştiinţifice şi de afaceri pentru oamenii din Republica Moldova care locuiesc în Rusia, pentru a organiza expoziţii de mărfuri moldoveneşti, prezentarea de noi, inclusiv proiecte ştiinţifice şi high-tech pentru seri tematice dedicate datelor importante, evenimentelor, sărbătorilor naţionale .

4. “Casa de Comerţ a Moldovei în Rusia”

Scop: de a fi o punte de interacţiune între structurile de stat din Rusia şi Moldova, cu agenţii economici din cele două ţări, în procesul de promovare a produselor moldoveneşti de calitate şi imaginii Republicii Moldova în Federaţia Rusă, precum şi pentru a promova dezvoltarea stabilă la un nivel înalt a relaţiilor economice ruso-moldoveneşti.

 

2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
0.090