Pagina personală a
Preşedintelui Congresului Diasporei Moldoveneşti, Alexandr Kalinin,
Член Консультативного совета по делам национальностей Московской области.
Член Совета по Делам Национальностей при Правительстве Москвы.

Piața muncii din Moldova se confruntă cu lipsa forței de muncă

Piața muncii din Moldova se confruntă cu lipsa forței de muncă

Piața muncii din Moldova se confruntă cu o mare lipsă a brațelor de muncă.  Țara duce lipsă de specialiști cu studii medii speciale și  profesional-tehnice. Pentru a salva situația, autoritățile îi îndeamnă pe absolvenții gimnaziilor și liceelor să acorde prioritate educației profesional-tehnice la alegerea  viitoarei specialități. La salvarea situației se intenționează și folosirea specialiștilor străini, pentru care se introduc anumite înlesniri.   

Reieșind din datele oferite de Agenția națională de ocupare a forței de muncă numărul locurilor vacante oferite în ultimii trei ani  a sporit de la  35178 în a.2016 la 37674 în 2018. În anul curent, timp de 9 luni bursa muncii a înregistrat  23,6 mii de șomeri. Vîrsta lor - 16-39 ani. Cea mai mare parte a celor aflați în căutarea unui loc de lucru (15622) au studii liceale,   4653 – secundare profesionale,   3324 au absolvit colegiul sau universitatea.   61% dintre șomeri locuiesc la sat,   39% - la oraș.

Dacă în a. 2016 s-a reușit angajarea a 39% dintre șomeri, în a. 2017  – 44%, în 2018 - 48% dintre cetățeni.  15%  din cei angajați au studii superioare sau medii speciale,  20% - secundare profesionale,   65% - primare sau gimnaziale.  

La 8 octombrie, 2018 baza de date a Agenției naționale pentru ocuparea forței de muncă  includea  12707 locuri de muncă vacante, la care pot pretinde  și femei, și bărbați.  Printre cei aflați în căutare de lucru figurează: persoane care s-au eliberat   din proprie inițiativă pe motiv că a încetat contractul individual de muncă din cauza unor circumstanțe care nu pot fi controlate de părți; care au demisionat ; demobilizate din forțele armate ; absolvenții gimnaziilor  (9 clase), a liceelor și școlilor de cultură generală   (11 – 12 clase), a școlilor profesionale , cu studii medii speciale și superioare ; persoane eliberate din detenție  sau din instituțiile de reabilitare socială, invalizi, veterani și alte categorii.   

Conform datelor Agenției, cele mai multe posturi vacante  vizează persoanele cu studii medii de specialitate și pe muncitorii necalificați – 10387 locuri sau 82% din numărul total al locurilor propuse pentru alegere.  

Duc lipsă de lucrători întreprinderile din industria de confecții și cea textilă – 2919 persoane, dintre care 2316 cusătorese. Se face simțită lipsa cadrelor de operatori, manipulatori ai aparatelor, mașiniști și mecanici   – 727 persoane, muncitori calificați pentru întreprinderile  industriale (sudori/electrogazosudori, controlori ai calității, asamblori, electricieni, montatori-electricieni, cizmari, dulgheri, electromecanici, morari, etc.  – 703, lucrători în sfera comerțului    – 608, hoteluri și restaurante, transport și telecomunicații   – cîte 545, construcții   – 229 și altele. 

3060 de locuri  se oferă muncitorilor necalificați: muncitori auxiliari – 933, salahori în agricultură, silvicultură și horticultură   – 712, hamali - 227, supraveghetori pentru încăperile administrative și cele de producere – 199, ajutori de educator – 124, portari – 91, spălătorese de vase – 79,  paznici – 64, dereticătoare – 56 și a.

Posturile vacante conform stării de la 01 octombrie, 2018 arată că piața muncii duce lipsă de  2320 specialiști cu studii superioare și medii de specialitate - 18% din numărul total de posturi vacante. 

Cel mai mare deficit de cadre îl înregistrează sfera ocrotirii sănătății.  Bursa muncii oferă  500 locuri de muncă în această sferă. E nevoie de 177 medici-specialiști, 170 asistente medicale, 38 medici de familie, 26 medici generaliști,  23 farmaciști, 11 radiologi-laboranți, 10 sanitari,   8 logopezi, 6  kinetoterapeuți și alți specialiști.  

 Pe  locul doi  se află sfera educației, unde astăzi există  417 vacanțe: 191 educatori în instituțiile preșcolare și de învățămînt  primar,  63 profesori în licee și școli profesionale, 46 profesori în clasele primare  și gimnaziale, 16 conducători artistici și muzicali, 13 psihologi, 9 conferențiari universitari, 8 maiștri-instructori, etc. 

Dar posturile vacante oferite de bursa muncii, în special cele de muncitori necalificați,  adesea nu-s solicitate: prea puțini oameni acceptă salariile mici și condițiile dezavantajoase. 

Sursa: regions.md

  • Vineri 26 Octombrie 2018   
Координирует проекты:
Александр Калинин: мигранты уходят в тень!
закрыть окно
Александр Калинин: мигранты уходят в тень!
Свежее видео:Все видео
2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
0.176