Pagina personală a
Preşedintelui Congresului Diasporei Moldoveneşti, Alexandr Kalinin,
Член Консультативного совета по делам национальностей Московской области.
Член Совета по Делам Национальностей при Правительстве Москвы.

Cum poate fi obținut capitalul de maternitate

Cum poate fi obținut capitalul de maternitate

Timp de zece ani, în Rusia este cu succes implementat un program de stat pentru a sprijini familiile cu doi sau mai mulți copii. Fondurile alocate în cadrul acestui program vin sub titlul „capital de maternitate”. Legea prevede explicit că de aceste fonduri pot beneficia mamele și copiii care au cetățenie rusă. Cu toate acestea, mulți dintre cei care au obținut recent cetățenia FR nu înțeleg dacă au dreptul să beneficieze de sprijinul statului sau nu. În acest articol, vom oferi răspuns la această întrebare, precum și la altele legate de capitalul matern.

Valoarea capitalului de maternitate

Suma capitalului de maternitate este determinată de stat și poate fi indexată. În 2017, valoarea capitalului de maternitate a fost de 453 026 ruble.

Cine poate beneficia de capitalul de maternitate?

Familiile rusești, în care, în perioada din 2007 până în 2018 inclusiv, s-a născut, sau a fost adoptat al doilea copil. Capitalul de maternitate poate fi obținut și pentru al treilea și următorii copiii, dar numai cu condiția că, la nașterea (adopția) celui de-al doilea copil, dreptul la acest ajutor de stat nu a fost utilizat.

Legea federală Nr. 256 „Cu privire la măsurile suplimentare pentru sprijinul de stat pentru familiile cu copii” prevede că dreptul la capitalul de maternitate îi revine, în primul rând, mamei cu cetățenie a FR, a cărei copii, la fel, sunt cetățeni ruși.

De asemenea de acest drept poate beneficia și un tată care este cetățean al Federației Ruse în cazul în care el este unicul adoptant al copilului. Dreptul la capitalul de maternitate este transferat taților, indiferent de cetățenia lor, în cazurile în care drepturile mamei copilului au fost sistate (ea a decedat, a fost decăzută din drepturi părintești, a comis o infracțiune împotriva copilului, etc.).

În cazul în care copiii își pierd ambii părinți (adoptanți), ei primesc dreptul la capitalul de maternitate.

În legea federală se stipulează că dreptul de a primi capital de maternitate apare la nașterea celui de-al doilea copil. Dar de fapt, acest drept este obținut odată cu dobândiriea cetățeniei ruse de către mamă și copilul ei(în cazul respectării și celorlalte condiții). Cu alte cuvinte, dacă în momentul nașterii copilul și mama erau cetățeni ai unui alt stat, dar mai târziu au primit cetățenia rusă, atunci din acel moment ei pot pretinde la capitalul de maternitate.

Cum puteți obține capitalul de maternitate?

Certificatul pentru capitalul de maternitate este emis de Fondul de Pensii din Rusia (FPR). Certificatul poate fi obținut la biroul FPR la locul de reședință efectivă.

Pentru aceasta, mama (în anumite cazuri - tatăl) trebuie să prezinte următoarele documente.

1. Pașaportul cetățeanului Federației Ruse.

2. Certificatele de naștere a copiilor (pentru copilul adoptat – adeverința de adopție). Totodată, documentele trebuie să conțină informații privind cetățenia copilului (în formă de):

- indicarea cetățeniei părinților;
- ștampila serviciului de pașapoarte și viză privind cetățenia copilului;
- foaie anexă (dacă a fost emisă înainte de 7 februarie 2007).

3. Documente care atestă identitatea, locul de reședința și autoritatea reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite.

4. Cerere de eliberare a certificatului pentru capitalul de maternitate.

Cum puteți utiliza capitalul de maternitate?

Specificul capitalului de maternitate este constă în faptul că părinții nu primesc bani, ci un certificat special. Încasarea capitalului de maternitate este interzisă prin lege.

Banii pot fi cheltuiți doar prin tranzacții fără numerar, preventiv expediind o cerere către Fondul de Pensii. Totodată, capitalul de maternitate poate fi utilizat numai după ce copilul, care a făcut posibil activarea dreptului pentru capitalul de maternitate, va împlini trei ani.

Capitalul de maternitate poate fi direcționat în următoarele scopuri.

1. Îmbunătățirea condițiilor de locuit. Aceasta include:
- achiziția / construirea unei locuințe;
- plata primei tranșe / rambursarea datoriei principale la obținerea unui împrumut, inclusiv a unui credit ipotecar, pentru achiziționarea sau construcția locuinței.
2. Obținerea studiilor (pentru copii).
3. Procurarea anumitor bunuri și servicii pentru copii cu invaliditate
4. Formarea fondului cumulativ de pensii pentru mamă.

Nu este obligatoriu să cheltuiți întreaga sumă pentru un singur scop: puteți cheltui o parte din bani pentru a achita plata ipotecară inițială, iar cealaltă parte pentru studiile copilului la universitate. Termenul de utilizare a capitalului de maternitate nu este limitat.

Rețineți! Dreptul la capitalul de maternitate se acordă o singură dată. De asemenea, este important să înțelegem că statul alocă bani nu unui anumit copil, ci părinților săi. Cum să cheltuiască acești bani, familia decide în baza propriilor nevoi (dar în limitele stabilite de prevederile legii).

Mai multe detalii despre primirea și utilizarea capitalului de maternitate puteți afla la Fondul de Pensii al Rusiei.

Sursa: 90180.info

  • Marţi 28 Noiembrie 2017   
Координирует проекты:
Александр Калинин: мигранты уходят в тень!
закрыть окно
Александр Калинин: мигранты уходят в тень!
Свежее видео:Все видео
2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
0.166