Pagina personală a
Congresul Diasporei Moldovenești

Întrebări frecvente

1.întrebare: Cum pot fi transcrise actele de stare civilă eliberate de autoritățile din Federația Rusă?

Răspuns – Cererea de transcriere a actelor de stare civilă poate fi depusă la OSC în a cărei rază teritorială este domiciliat solicitantul sau la Ambasada RM în FR. Misiunea diplomatică va examina cererea privind transcrierea actului de stare civilă solicitat, va organiza dosarul îi va expedia acesta Serviciului Stare Civilă spre aprobare (care durează 15 zile lucrătoare, fără a lua în considerație termenul de transmitere poștală). Examinarea dosarului de către Serviciul Stare Civilă poate fi executată la solicitarea persoanei în regim de urgență, în cazul prezentării personale a acestei la Secția metodică și examinarea dosarelor a Direcției control și metodologie a Serviciului Stare Civilă cu sediul – str. Mihail Kogălniceanu, 58/A.

După aprobarea dosarului, misiunea diplomatică în FR va transcrie actul de stare civilă solicitat și va elibera solicitantului certificatul de stare civilă.

Documentele necesare a fi prezentate (se indică pentru fiecare act care urmează a fi transcris în parte):

Actul de naștere: cerere privind transcrierea actului de naștere (F-39 CT); actul de naștere, extrasul de pe act sau certificatul de naștere, eliberat de organele competente ale FR; buletin de identitate, pașaport; actul de identitate a cel puțin unui părinte cetățean al Republicii Moldova (pentru copii minori); bonul privind achitarea taxelor stabilite. Actul de căsătorie: cerere privind transcrierea actului de căsătorie (F-40 CT), actul de căsătorie, extrasul de pe act sau certificatul de căsătorie, eliberat de organele competente ale FR; buletin de identitate, pașaport, bonul privind achitarea taxelor stabilite.

Actului de divorț: cerere privind transcrierea actului de divorț (F-42 CT); actul de divorț extrasul de pe act sau certificatul de divorț eliberat de organele competente din FR; buletin de identitate, pașaport, bonul privind achitarea taxelor stabilite.

Actul de schimbare a numelui și/sau prenumelui: cerere privind transcrierea actului de schimbare a numelui și/sau prenumelui (F-42 CTS); actul de schimbare a numelui și/sau prenumelui, extrasul de pe act sau certificatul de schimbare a numelui și/sau prenumelui eliberat de organele competente din FR, buletin de identitate, pașaport, bonul privind achitarea taxelor stabilite.

Actul de deces: cerere pentru transcrierea actului de deces (F-41 CT); actul de deces, extrasul de pe act sau certificatul de deces eliberat de organele competente din FR, buletin de identitate, pașaport, actul de identitate a declarantului; actele de stare civilă care atestă legătura de rudenie între declarant și decedat;

 

2. Întrebare: Cine poate solicita dobîndirea cetățeniei RM la Ambasada RM în FR și care sunt documentele care urmează a fi prezentate ?

Răspuns – Pot solicita dobîndirea cetățeniei RM următoarele persoane – persoanele născute pe teritoriul RM sau persoanele ai căror părinți sau bunei sau născut pe teritoriul dat, persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul RM începînd cu 28 iunie 1940, precum și urmaăii lor.

Documentele care urmează a fi prezentate la Ambasada RM în FR – certificat de naștere, certificat de căsătorie, divorț (după caz), certificat de schimbare a numelui, prenumelui (aviz de corectare a prenumelui), adeverință de la domiciliu despre componența familiei, actele de identitate, autobiografia, cazier judiciar. Pentru minori se va prezenta acordul părinților autentificat notarial, iar minorii care au atins vărsta de 14 ani vor prezenta acordul personal autentificat notarial.

 

3. Întrebare: Cine poate solicita redobîndirea cetățeniei RM și ce documente urmează a fi prezentate?

Răspuns – Redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova o pot solicita doar cetățenii altor state care anterior au deținut cetățenia RM.

Documentele care urmează a fi prezentate – Adeverință privind renunțarea la cetățenia RM, certificat de naștere, certificat de căsătorie, divorț (după caz), adeverință de la domiciliu despre componența familiei, actele de identitate, autobiografia, cazier judiciar.

 

4. Întrebare: Care este procedura de renunțare la cetățenia RM?

Răspuns – Cetățenii Republicii Moldova pot renunța la cetățenia RM doar la misiunile diplomatice ale țării noastre peste hotare.

Documentele care urmează a fi prezentate – certificat de naștere, certificat de căsătorie, divorț (după caz), certificat de schimbare a numelui, prenumelui (aviz de corectare a prenumelui), pașaport cu ștampila aplicată de către Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor privind stabilirea cu domiciliul permanent pe teritoriul FR sau R. Kazahstan, autobiografia, adeverința deținerii sau dobîndirii cetățeniei unui alt stat, ori garanția dobîndirii unei altei cetățenii.

Pentru minori se va prezenta suplimentar acordul părinților autentificat notarial, iar pentru minorii care au atins vîrsta de 14 se va prezenta și acordul personal, de asemenea autentificat notarial. Se va achită o taxă consulară în mărime de 200 dolari americani.

 

5. Întrebare: Cine poate solicita eliberarea titlului de călătorie și care sunt documentele în baza cărora se eliberează acest document?

Răspuns – Titlul de călătorie se eliberează cetățenilor RM și apatrizilor care au domiciliul permanent pe teritoriul RM.

Documentele ce urmează a fi prezentate în adresa misiunii (cu excepția persoanelor care pot fi identificate în sistemul „ACCES”) – pașaport ex-sovietic cu ștampila privind cetățenia RM, certificat privind domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova, certificat forma nr.9, alte documente în baza cărora funcționarul consular poate decide eliberarea titlului de călătorie.

 

6. Întrebare: În baza căror documentele cetățenii RM pot intra pe teritoriul FR și termenul legal de aflare pe teritoriul acestui stat?

Răspuns – Cetățeni RM pot intra pe teritoriul FR în baza pașaportului sau a livretului de marinar. Termenul legal de aflare pe teritoriul acestei țări este de 90 zile cu condiția că pe parcursul a trei zile lucrătoare de la momentul intrării în FR, cetățeanul moldovean s-a înregistrat la una din subdiviziunile teritoriale ale Serviciului Federal Migrațiune al FR.

8. Întrebare: Care este procedura de perfectare a domiciliului stabil pe teritoriul FR prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova în FR?

Răspuns – Pentru stabilirea cu domiciliul stabil pe teritoriul FR, cetățenii RM vor depune un dosar care va conține următoarele documente: pașaport, buletin, livret militar, certificat privind lipsa restanțelor la buget (eliberat de inspectoratul fiscal din raza teritoriului în care își are domiciliul solicitantul), certificat de naștere, certificat de căsătorie/ de divorț (după caz); certificat de schimb al numelui, prenumelui sau extrasele respective din registrele de stare civilă, declarație notarială a părinților (dacă părinții sunt decedați – certificatele de deces), declarație notarială a soților sau foștilor soți, care rămîn în Republica Moldova, dacă au copii minori născuți din această căsătorie, despre lipsa obligațiunilor neonorate. În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este necesar consimțămîntul, exprimat prin declarație notarială al ambilor părinți. Copii în vîrstă de 10-18 ani vor prezenta consimțămîntul exprimat prin declarație notarială.

 

11. Întrebare: Unde pot cetățenii RM să perfecteze o procură pe teritoriul Federației Ruse?

Răspuns – Cetățenii RM aflați temporar sau permanent pe teritoriul FR pot solicita perfectarea unei procuri atît la Ambasada RM la Moscova cît și la orice notar de pe teritoriul acestei țări. Procurile perfectate la birourile notariale ruse au aceiași valoare juridică și pe teritoriul RM și nu necesită să fie legalizate sau apostilate. Aceasta este prevăzut în Acordul de asistență juridică în materie civilă, penală și familială semnat între RM și FR la 25.02.1993, Art.13.

13. Întrebare: Unde poate un cetățean moldovean să încheie căsătorie pe teritoriul FR și care sunt documentele necesare pentru încheierea căsătoriei ?

Răspuns – Cetățenii RM pot încheia căsătorii cu cetățeni ruși atît la Ambasada RM în FR cît și la OSC ale FR. Pentru încheierea căsătorie la Ambasadă se va depune o declarație. Declarația de căsătorie se depune personal de către viitorii soți în formă scrisă. Nu este permisă depunerea declarației de căsătorie prin reprezentanță. În declarația de căsătorie se indică, în mod obligatoriu, consimțămîntul viitorilor soți de a înregistra căsătoria, lipsa impedimentelor prevăzute de lege la căsătorie.

Documentele necesare pentru îcheierea căsătoriei la Ambasada RM în FR sunt următoarele – declarație de căsătorie, anexă la declarație de căsătorie, actele de identitate a viitorii soți; certificatele de naștere a viitorii soți și după caz dovada privind desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare; decizia autorității administrației publice locale, în cazul reducerii vîrstei matrimoniale conform art.14 al CF al RM, certificatele medicale privind lipsa HIV.

Documentele necesare unui cetățean moldovean pentru încheierea căsătoriei la OSC din FR – pașaportul, cartela de migrațiune, certificatul privind evidența migrațională, certificatul de naștere, de divorț (după caz), certificatul de stare civilă. Toate aceste documente trebuie să fie traduse în limba rusă.

Александр Калинин: мигранты уходят в тень!
закрыть окно
Александр Калинин: мигранты уходят в тень!
Свежее видео:Все видео
2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
0.135