• Миграционная служба
  Миграционная служба
  Descrierea proiectului:
  Миграционная служба
 • Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  - creat pentru a proteja drepturile și interesele legale ale nativilor din Republica Moldova, care locuiesc în federația Rusă sau alte state.
  - unește membrii Congresului Diasporelor Moldovenești, specialiștii în domeniul dreptului, care oferă ajutor juridic concetățenilor săi.
  - oferă o posibilitate simplă și operativă de folosire a site-ului - www.moldova.ms, unde concetățenii pot oferi personal întrebări și să primească operativ un răspuns despre posibilitățile de rezolvare a lor.
  - oferă concetățenilor posibilitatea de a primi ajutor juridic în limba moldovenească și rusă.
 • Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Scopul: de a umple golul în istoria veteranilor moldoveni ai celui de-al Doilea Război Mondial. Pe cîmpurile de luptă, alături de ostașii din alte țări, au luptat nativii din Republica Moldova, originari din orașele și satele moldovenești. Este foarte dificil să estimăm aportul lor deosebit în recucerirea păcii pentru noi,
  dar și mai complicat este să găsești o informație veridică despre faptele lor eroice și despre viața lor de după război. Nu putem uita concetățenii moldoveni, care au devenit un exemplu al bărbăției și eroismului, și au fost decorați cu ordine și medalii.
  Ссылка на страницу:
  http://heroes.moldova.ms/
 • Job-uri
  Job-uri
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
 • «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Savina Valentina Mihailovna
  Președintele Consiliului pentru Cultură și Artă
  Descrierea proiectului:
  Scopul: deschiderea platformei culturale, ştiinţifice şi de afaceri rusești, pentru persoanele din Republica Moldova, domiciliate în Rusia, pentru a organiza expoziţii de mărfuri moldoveneşti, prezentarea de noi proiecte, inclusiv cele ştiinţifice şi high-tech, pentru desfășurarea serilor tematice dedicate datelor importante, evenimentelor, sărbătorilor naţionale .

 • Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Координатор проекта:
  Președintele Consiliului CDM
  Președintele Consiliului
  Descrierea proiectului:
  Scop: informarea cetăţenilor moldoveni, care locuiesc în Rusia, cu privire la normele de conduită al cetăţeanului străin pe teritoriul unui alt stat, despre drepturi şi obligaţii, despre departamentele competente ale Republicii Moldova şi Federaţia Rusă, unde se pot adresa în caz de nevoie.
 • Programul pentru învățarea limbii materne
  Programul pentru învățarea limbii materne
  Descrierea proiectului:
  Congresul propune să atragă experţi din Moldova şi Rusia pentru realizarea unui proiect comun de a studia limba moldovenească (română). Conceptul proiectului ar trebui să fie principiul de disponibilitate generală. Acest lucru implică învăţarea limbii conform unei analogii a unei resurse speciale existente pe site-ul «BBCnews» - «Learningenglish» (învăţarea limbii engleze). Curriculum-ul va include sesiuni audio-vizuale, însoţite de materiale tipărite.
 • «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Obiectivul principal al Casei de Comerț - o legătură între interacţiunea organelor de stat ale Rusiei şi Moldovei, cu agenţii economici din cele două ţări, în promovarea produselor moldoveneşti de calitate şi a imaginii Republicii Moldova în Federaţia Rusă, precum şi pentru a promova dezvoltarea stabilă la nivel înalt a relaţiilor economice ruso-moldovenești.
 • Noua generație a Moldovei
  Noua generație a Moldovei
  Descrierea proiectului:
  NOUA GENERAȚIE A MOLDOVEI - asociaţie a tinerilor compatrioţi, activitatea cărora are drept scop promovarea imaginii Republicii Moldova în Federația Rusă.
 • «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  Descrierea proiectului:
  În Republica Moldova brusc scade nivelul de cunoaştere a limbii ruse, mai mult ca atît, în mod deosebit, această problemă se manifestă în rîndul cetăţenilor țării de vîrstă preşcolară şi şcolară. Educatorii şi profesorii din grădiniţe şi şcoli se plîng adesea de insuficiența de cărţi în limba rusă, de la manuale pentru copiii de vîrstă preşcolară şi terminînd cu clasicii ruşi, enciclopedii şi cărţi de ştiinţă.
 • «Comitetul mamelor»
  «Comitetul mamelor»
  Descrierea proiectului:
  Sarcina Comitetului va consta în faptul că compatrioatele se vor ajuta reciproc pentru a integra copiii săi în societatea rusă. Problema studierii limbii ruse pentru copii în familia cărora părinţii vorbesc mai ales în limba moldovenească, înscrierea copiilor în grădiniţă, şcoală şi învăţămîntul superior - vor constitui principalele subiecte de discuţii în Comitetul mamelor.
 • Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  „Multstimaţi concetăţeni!”
  În ultimiii 20 de ani nu a fost creată o ediţie completă cu figurile istorice proeminente din Republica Moldova, compatrioţii noştri celebri, care au obţinut succes în diverse domenii.
  Astfel de nume ca Antioh Cantemir, Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu, Eugen Doga, Maria Bieşu, Nadejda Cepraga, Ion Druţă, Savina Valentina, Codreanu Maria, Konstantin Konstantinov, doar mica parte din tot măreţul şi fermecătorul, cu care trebuie să se mîndrească Moldova. Sunt personalităţi, care trebuie să ne fie stea polară şi modele exemplare pentru generaţia tînără.
  În lume sunt mulţi nativi din Republica Moldova, care au obţinut succese majore şi respect. Personalităţi remarcabile în politică, ştiinţă, cultură, artă, învăţămînt, muncesc din greu şi crează adevărate capodopere în diferote colţuri ale lumii.
  Să colaborăm în conservarea patrimoniului, recunoaşterii, bogăţiilor poporului nostru este datoria fiecărui moldovean. Enciclopedia trebuie să devină o comoară naţională. „Mîndria Republicii Moldova – este Mîndria Noastră comună!”

ADRESAREA PASCALĂ A PATRIARHULUI MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII KIRIL CĂTRE ARHIPĂSTORI, PĂSTORI, MONAHI ŞI MONAHII ŞI TOŢI FIII CREDINCIOŞI AI BISERICII ORTODOXE RUSE

 • Duminica 4 Aprilie 2010   
ADRESAREA PASCALĂ A PATRIARHULUI MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII KIRIL CĂTRE ARHIPĂSTORI, PĂSTORI, MONAHI ŞI MONAHII ŞI TOŢI FIII CREDINCIOŞI AI BISERICII ORTODOXE RUSE

Iubiţi confraţi arhipăstori, cinstiţi părinţi, nevoitori, fraţi şi surori întru Hristos!

Cu ocazia luminoasei şi mântuitoarei sărbători a Învierii Domnului sunt nespus de bucuros să vă salut din toată inima cu triumfătoarele cuvinte ale binevestirii pascale:

HRISTOS A ÎNVIAT!

În această noapte plină de lumină, trăim o atotcuprinzătoare bucurie, or evenimentul care a avut loc cu multe secole în urmă în apropierea vechiului Ierusalim, are legătură directă cu fiecare dintre noi. Mai mult decât atât, Învierea Domnului are o semnificaţie inestimabil de mare pentru că prin acest act Mântuitorul a dat posibilitatea de a căpăta unitatea cu Dumnezeu fiecărui om care a luat aminte la chemarea Sa: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii." (Matei 25, 34).

Din acest motiv rostim dimpreună cu Sf. Ioan Gură de Aur: „Nimeni să nu se plângă de credinţă, căci pentru toţi astăzi a venit Împărăţia". Sărbătorind Învierea Domnului, mărturisim veridicitatea acestor cuvinte, pentru că fiecare om, chiar şi cel mai mare păcătos, răscumpărat cu sângele lui Hristos, nădăjduieşte spre mântuire. Pentru păcatele noastre, precum şi pentru păcatele întregii omeniri s-a plătit cu scumpul sânge al Răstignitului. Pentru a ne putea bucura de rodul Răscumpărării trebuie să avem credinţă şi să ne botezăm (Marcu 16, 16). Mulţi dintre semenii noştri sunt botezaţi, dar cât de puţini sunt cei care au suficientă credinţă spre a le putea schimba vieţile.

Îmbrăţişarea vieţii în Hristos nu înseamnă doar schimbarea vieţii spre bine. Este o schimbare radicală, care duce spre triumful vieţii şi plinătatea firii (Ioan 10, 10) valabilă atât pentru această viaţă trecătoare, cât şi pentru cea veşnică.

Iar sărbătoarea Învierii Domnului ne ajută să simţim direct nu numai această trainică legătură cu evenimentele de acum două mii de ani, dar şi cu triumful iminent al „dreptăţii veşnice" (Daniel 9, 24), când „Dumnezeu va fi toate în toţi" (I Corinteni 15, 28). Ne învăţăm să vedem în istoria omenirii realizarea planului Creatorului, conştientizând „adâncul bogăţiei şi al înţelepciunii lui Dumnezeu" (Romani 11, 33), prin care Milostivul Creator duce omenirea spre mântuire.

Capacitatea de a privi istoria prin prisma Învierii Domnului este importantă în această epocă mai mult ca niciodată - epocă în care intenţiile şi trăirile înalte şi nobile sunt limitate de grijile materiale, iar timpul care fuge uimitor de repede îi face pe contemporanii noştri să uite că „zilele rele sunt" (Efeseni 5, 16). Trăind cu noutăţile, temerile şi grijile de moment avem tendinţa de a uita cele mai importante lucruri: mântuirea sufletului, planul divin din veşnicie, sfinţenie şi desăvârşire.

Învierea Domnului ne permite să ne ridicăm peste agitaţia de rutină, pentru a vedea dragostea Divină în toată grandoarea ei, care pentru neamul omenesc a ajuns până la cruce şi moarte. Din acest motiv este important să conştientizăm că prin Învierea Sa, Domnul reînnoieşte natura umană, dând întărire puterilor sufleteşti fiecărui creştin în slujirea sa faţă de Biserică, ţară, societate, familie şi aproape.

Nu sunt puţine greutăţile pe care le întâmpină atât oamenii simpli, cât şi popoare întregi: astăzi oamenii de pe întregul mapamond suferă de vrajbă, războaie, sărăcie, boli, singurătate şi alte neajunsuri sociale. Lumea se consumă în căutarea unui trai mai bun, încercând cu disperare să găsească răspunsuri la întrebările sale în logica umană, în tehnologii politice sau reţete economice. Biserica, precum şi istoria vorbesc despre un singur lucru: viaţa trebuie trăită în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu şi atunci în lumina Învierii lui Hristos ni se va descoperi sensul celor ce se întâmplă şi vom căpăta astfel capacitatea de a răspunde adecvat celor mai periculoase provocări ale contemporanietăţii.

Fie ca Mântuitorul Înviat să insufle şi în sufletele noastre hotărârea de nestrămutat de a trăi după poruncile Sale!

Vom împărtăşi unii cu alţii bucuria acestui triumf! Să le încălzim inimile celor care suferă şi duc lipsuri! Să vestim Învierea Domnului tuturor: aproapelui şi celui îndepărtat. Cu sârguinţă să lucrăm spre prosperarea ţărilor în care trăim.

Înalţă rugăciuni fierbinţi către Domnul spre a ne dărui viaţă liniştită şi paşnică. Fie ca Bunul Dumnezeu să trimită Bisericii Sale ajutor şi putere spre a fi de folos duhovnicesc popoarelor păstorite, pentru ca toţi împreună să creştem în credinţă, nădejde şi dragoste.

Vă adresez încă o dată din toată inima şi cu neţărmuită bucurie vestea biruinţei Dumnezeului asupra morţii, Care Înviază împreună cu Sine toată omenirea:

Hristos a Înviat!

Adevărat a Înviat!

SANCTITATEA SA KIRIL,

PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

Moscova

Învierea Domnului, 2010

 • Duminica 4 Aprilie 2010   
blog comments powered by Disqus
2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
0.060