• Миграционная служба
  Миграционная служба
  Descrierea proiectului:
  Миграционная служба
 • Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  - creat pentru a proteja drepturile și interesele legale ale nativilor din Republica Moldova, care locuiesc în federația Rusă sau alte state.
  - unește membrii Congresului Diasporelor Moldovenești, specialiștii în domeniul dreptului, care oferă ajutor juridic concetățenilor săi.
  - oferă o posibilitate simplă și operativă de folosire a site-ului - www.moldova.ms, unde concetățenii pot oferi personal întrebări și să primească operativ un răspuns despre posibilitățile de rezolvare a lor.
  - oferă concetățenilor posibilitatea de a primi ajutor juridic în limba moldovenească și rusă.
 • Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Scopul: de a umple golul în istoria veteranilor moldoveni ai celui de-al Doilea Război Mondial. Pe cîmpurile de luptă, alături de ostașii din alte țări, au luptat nativii din Republica Moldova, originari din orașele și satele moldovenești. Este foarte dificil să estimăm aportul lor deosebit în recucerirea păcii pentru noi,
  dar și mai complicat este să găsești o informație veridică despre faptele lor eroice și despre viața lor de după război. Nu putem uita concetățenii moldoveni, care au devenit un exemplu al bărbăției și eroismului, și au fost decorați cu ordine și medalii.
  Ссылка на страницу:
  http://heroes.moldova.ms/
 • Job-uri
  Job-uri
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
 • «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Savina Valentina Mihailovna
  Președintele Consiliului pentru Cultură și Artă
  Descrierea proiectului:
  Scopul: deschiderea platformei culturale, ştiinţifice şi de afaceri rusești, pentru persoanele din Republica Moldova, domiciliate în Rusia, pentru a organiza expoziţii de mărfuri moldoveneşti, prezentarea de noi proiecte, inclusiv cele ştiinţifice şi high-tech, pentru desfășurarea serilor tematice dedicate datelor importante, evenimentelor, sărbătorilor naţionale .

 • Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Координатор проекта:
  Președintele Consiliului CDM
  Președintele Consiliului
  Descrierea proiectului:
  Scop: informarea cetăţenilor moldoveni, care locuiesc în Rusia, cu privire la normele de conduită al cetăţeanului străin pe teritoriul unui alt stat, despre drepturi şi obligaţii, despre departamentele competente ale Republicii Moldova şi Federaţia Rusă, unde se pot adresa în caz de nevoie.
 • Programul pentru învățarea limbii materne
  Programul pentru învățarea limbii materne
  Descrierea proiectului:
  Congresul propune să atragă experţi din Moldova şi Rusia pentru realizarea unui proiect comun de a studia limba moldovenească (română). Conceptul proiectului ar trebui să fie principiul de disponibilitate generală. Acest lucru implică învăţarea limbii conform unei analogii a unei resurse speciale existente pe site-ul «BBCnews» - «Learningenglish» (învăţarea limbii engleze). Curriculum-ul va include sesiuni audio-vizuale, însoţite de materiale tipărite.
 • «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Obiectivul principal al Casei de Comerț - o legătură între interacţiunea organelor de stat ale Rusiei şi Moldovei, cu agenţii economici din cele două ţări, în promovarea produselor moldoveneşti de calitate şi a imaginii Republicii Moldova în Federaţia Rusă, precum şi pentru a promova dezvoltarea stabilă la nivel înalt a relaţiilor economice ruso-moldovenești.
 • Noua generație a Moldovei
  Noua generație a Moldovei
  Descrierea proiectului:
  NOUA GENERAȚIE A MOLDOVEI - asociaţie a tinerilor compatrioţi, activitatea cărora are drept scop promovarea imaginii Republicii Moldova în Federația Rusă.
 • «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  Descrierea proiectului:
  În Republica Moldova brusc scade nivelul de cunoaştere a limbii ruse, mai mult ca atît, în mod deosebit, această problemă se manifestă în rîndul cetăţenilor țării de vîrstă preşcolară şi şcolară. Educatorii şi profesorii din grădiniţe şi şcoli se plîng adesea de insuficiența de cărţi în limba rusă, de la manuale pentru copiii de vîrstă preşcolară şi terminînd cu clasicii ruşi, enciclopedii şi cărţi de ştiinţă.
 • «Comitetul mamelor»
  «Comitetul mamelor»
  Descrierea proiectului:
  Sarcina Comitetului va consta în faptul că compatrioatele se vor ajuta reciproc pentru a integra copiii săi în societatea rusă. Problema studierii limbii ruse pentru copii în familia cărora părinţii vorbesc mai ales în limba moldovenească, înscrierea copiilor în grădiniţă, şcoală şi învăţămîntul superior - vor constitui principalele subiecte de discuţii în Comitetul mamelor.
 • Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  „Multstimaţi concetăţeni!”
  În ultimiii 20 de ani nu a fost creată o ediţie completă cu figurile istorice proeminente din Republica Moldova, compatrioţii noştri celebri, care au obţinut succes în diverse domenii.
  Astfel de nume ca Antioh Cantemir, Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu, Eugen Doga, Maria Bieşu, Nadejda Cepraga, Ion Druţă, Savina Valentina, Codreanu Maria, Konstantin Konstantinov, doar mica parte din tot măreţul şi fermecătorul, cu care trebuie să se mîndrească Moldova. Sunt personalităţi, care trebuie să ne fie stea polară şi modele exemplare pentru generaţia tînără.
  În lume sunt mulţi nativi din Republica Moldova, care au obţinut succese majore şi respect. Personalităţi remarcabile în politică, ştiinţă, cultură, artă, învăţămînt, muncesc din greu şi crează adevărate capodopere în diferote colţuri ale lumii.
  Să colaborăm în conservarea patrimoniului, recunoaşterii, bogăţiilor poporului nostru este datoria fiecărui moldovean. Enciclopedia trebuie să devină o comoară naţională. „Mîndria Republicii Moldova – este Mîndria Noastră comună!”

A avut loc prima adunare a Comitetului mamelor

 • Luni 26 Septembrie 2011   
A avut loc prima adunare a Comitetului mamelor

         La 21 septembrie 2011 a avut loc prima adunare a Comitetului mamelor, pe lîngă OOI "Congresul Diasporelor Moldoveneşti", în cadrul căreia s-a discutat subiectul: "Copiii migranţilor: izolarea sau integrarea în societatea rusă".

         La adunare au participat reprezentanţi ai SFM din Rusia, BSFM din Rusia pentru or. Moscova, Departamentul de Educaţie din or. Moscova,  Departamentul Politicii de Familie și Tineret din Moscova, precum şi Departamentul de cooperare interregională, politică naţională şi relaţii cu organizaţiile religioase din Moscova.
        Cu un mesaj de salut către participanţii la Adunare a venit Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă, Neguța Andrei, care a apreciat activitatea Congresului Diasporelor Moldoveneşti, subliniind succesivitatea organizației în realizarea obiectivelor propuse.

        Ministrul muncii, protecției sociale şi a familiei al Republicii Moldova, Valentin Buliga, adresîndu-se în scrisoarea sa către participanţi, i-a asigurat că "Ministerul muncii, protecției sociale şi a familiei al Republicii Moldova va susţine toate deciziile acestei adunări și va depune toate eforturile posibile pentru a le pune în aplicare".

Directorul general al Biroului Relaţiilor Interetnice al Republicii Moldova, Elena Beleacova, de asemenea, a salutat şi sprijinit înfiinţarea Comitetului mamelor, exprimîndu-şi speranţa că Comitetul va contribui la dezvoltarea toleranţei inter-etnice.

În raportul Congresului Diasporelor Moldoveneşti au fost examinate problemele legate de naşterea copilului de către o cetățeancă străină, repatrierea copiilor migranţilor, aranjarea copiilor migranţilor în grădiniţe, învăţămîntul secundar pentru copiii migranţilor, înscrierea copiilor migranţilor în universităţile din Rusia, înregistrarea cetăţeniei pentru copiii migranţilor, căsătorii inter-etnice.
         În discursul său, Alexandr Kalinin, Preşedintele CDM și-a exprimat deosebita preocupare față de situaţia copiilor femeilor migrante, care se află ilegal pe teritoriul Rusiei. "Copii nou-născuţi care nu stau la evidență, sunt potenţiale victime ale traficului de fiinţe umane şi de organe umane", a spus Alexandr Kalinin.

"Principalele motive care conduc la faptul că cetăţenele Republicii Moldova abandonează copiii săi nou-născuţi sunt: şederea ilegală pe teritoriul Rusiei, neasigurarea socială, lipsa mijloacelor de trai, lipsa de informare, lipsa de încredere în viitor pentru copiii lor, lipsa de atenție din partea societăţii", a remarcat Efrosinia Gîștemulte, ajutorul Preşedintelui CDM.
          În acest context, Dzhurayeva Gavhar Kandilovna, conducătorul Fondului public regional de asistenţă refugiaţilor şi a persoanelor strămutate în interiorul ţării, "Tadjikistan", a invitat participanţii la adunare, la crearea în Rusia a unui centru internaţional pentru mamele migrante singure, din ţările CSI. De asemenea, Gavhar Juraeva a subliniat că "Republica Moldova, se situează pe primul loc printre fostele republici sovietice, care reîntoarce la patria lor copiii moldovenilor, rămași fără îngrijirea părintească pe teritoriul Federaţiei Ruse".

         În cadrul reuniunii, participanţii au adoptat Regulamentul Comitetului mamelor. Regulamentul prevede că Comisia este un organism consultativ pentru interacţiunea cu autorităţile oficiale din Federaţia Rusă şi Republica Moldova în vederea protecţiei drepturilor şi intereselor femeilor, familiei şi a copiilor. În componența Comitetului sunt oficiali ai Federaţiei Ruse şi Republicii Moldova, membrii Congresului Diasporelor Moldoveneşti, nativii din Republica Moldova, domiciliați în Federaţia Rusă şi în străinătate, reprezentanţii ONG-urile moldovenești și rusești.

         În conformitate cu Regulamentul, Comitetul va contribui la identificarea şi repatrierea cetățenilor minori ai Republicii Moldova, nou-născuţilor abandonaţi în maternităţi, rămași fără îngrijire părintească pe teritoriul Federaţiei Ruse; oferirea ajutorului copiilor minori ai migranţilor moldoveni, care au accesul limitat la educaţie şi medicină, care se ocupă de vagabondare, sunt expuși la violență sau alte riscuri sociale; desfăşurarea campaniilor de informare pentru prevenirea traficului de copii ai migranţilor moldoveni, nou-născuţilor abandonaţi în maternităţi. Membrii Comitetului vor ajuta mamele singure şi îngrijitorii singuri a copiilor migranţilor din Republica Moldova; va contribui la facilitarea integrării în societatea rusă a familiilor inter-etnice şi a copiilor migranţilor moldoveni; va dezvolta proiecte care vizează reducerea numărului de orfani printre nativii din Republicii Moldova în Federaţia Rusă, va contribui la realizarea lor ulterioară.

         La finele întîlnirii, a fost prezentat proiectul Declaraţiei, în care participanţii la Adunare, "subliniind importanţa problemelor discutate în contextul interacţiunii autorităţilor publice şi oficiale, propun elaborarea unor măsuri care vizează: consolidarea eforturilor comune pentru identificarea şi repatrierea voluntară a copiilor migranţilor moldoveni care se află în condiţii dificile pe teritoriul Federaţiei Ruse; creşterea nivelului de informare a femeilor migrante, cetăţenelor Republicii Moldova referitor la statutul juridic pe teritoriul Federaţiei Ruse; integrarea copiilor migranţilor moldoveni în societatea rusă la nivel federal, regional, interregional şi local; înăsprirea supravegherii asupra sorții copiilor migranţilor moldoveni pe teritoriul Federaţiei Ruse".

Serviciul de presă al CDM

 • Luni 26 Septembrie 2011   
blog comments powered by Disqus
2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
0.066