• Миграционная служба
  Миграционная служба
  Descrierea proiectului:
  Миграционная служба
 • Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  - creat pentru a proteja drepturile și interesele legale ale nativilor din Republica Moldova, care locuiesc în federația Rusă sau alte state.
  - unește membrii Congresului Diasporelor Moldovenești, specialiștii în domeniul dreptului, care oferă ajutor juridic concetățenilor săi.
  - oferă o posibilitate simplă și operativă de folosire a site-ului - www.moldova.ms, unde concetățenii pot oferi personal întrebări și să primească operativ un răspuns despre posibilitățile de rezolvare a lor.
  - oferă concetățenilor posibilitatea de a primi ajutor juridic în limba moldovenească și rusă.
 • Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Scopul: de a umple golul în istoria veteranilor moldoveni ai celui de-al Doilea Război Mondial. Pe cîmpurile de luptă, alături de ostașii din alte țări, au luptat nativii din Republica Moldova, originari din orașele și satele moldovenești. Este foarte dificil să estimăm aportul lor deosebit în recucerirea păcii pentru noi,
  dar și mai complicat este să găsești o informație veridică despre faptele lor eroice și despre viața lor de după război. Nu putem uita concetățenii moldoveni, care au devenit un exemplu al bărbăției și eroismului, și au fost decorați cu ordine și medalii.
  Ссылка на страницу:
  http://heroes.moldova.ms/
 • Job-uri
  Job-uri
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
 • «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Savina Valentina Mihailovna
  Președintele Consiliului pentru Cultură și Artă
  Descrierea proiectului:
  Scopul: deschiderea platformei culturale, ştiinţifice şi de afaceri rusești, pentru persoanele din Republica Moldova, domiciliate în Rusia, pentru a organiza expoziţii de mărfuri moldoveneşti, prezentarea de noi proiecte, inclusiv cele ştiinţifice şi high-tech, pentru desfășurarea serilor tematice dedicate datelor importante, evenimentelor, sărbătorilor naţionale .

 • Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Координатор проекта:
  Președintele Consiliului CDM
  Președintele Consiliului
  Descrierea proiectului:
  Scop: informarea cetăţenilor moldoveni, care locuiesc în Rusia, cu privire la normele de conduită al cetăţeanului străin pe teritoriul unui alt stat, despre drepturi şi obligaţii, despre departamentele competente ale Republicii Moldova şi Federaţia Rusă, unde se pot adresa în caz de nevoie.
 • Programul pentru învățarea limbii materne
  Programul pentru învățarea limbii materne
  Descrierea proiectului:
  Congresul propune să atragă experţi din Moldova şi Rusia pentru realizarea unui proiect comun de a studia limba moldovenească (română). Conceptul proiectului ar trebui să fie principiul de disponibilitate generală. Acest lucru implică învăţarea limbii conform unei analogii a unei resurse speciale existente pe site-ul «BBCnews» - «Learningenglish» (învăţarea limbii engleze). Curriculum-ul va include sesiuni audio-vizuale, însoţite de materiale tipărite.
 • «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Obiectivul principal al Casei de Comerț - o legătură între interacţiunea organelor de stat ale Rusiei şi Moldovei, cu agenţii economici din cele două ţări, în promovarea produselor moldoveneşti de calitate şi a imaginii Republicii Moldova în Federaţia Rusă, precum şi pentru a promova dezvoltarea stabilă la nivel înalt a relaţiilor economice ruso-moldovenești.
 • Noua generație a Moldovei
  Noua generație a Moldovei
  Descrierea proiectului:
  NOUA GENERAȚIE A MOLDOVEI - asociaţie a tinerilor compatrioţi, activitatea cărora are drept scop promovarea imaginii Republicii Moldova în Federația Rusă.
 • «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  Descrierea proiectului:
  În Republica Moldova brusc scade nivelul de cunoaştere a limbii ruse, mai mult ca atît, în mod deosebit, această problemă se manifestă în rîndul cetăţenilor țării de vîrstă preşcolară şi şcolară. Educatorii şi profesorii din grădiniţe şi şcoli se plîng adesea de insuficiența de cărţi în limba rusă, de la manuale pentru copiii de vîrstă preşcolară şi terminînd cu clasicii ruşi, enciclopedii şi cărţi de ştiinţă.
 • «Comitetul mamelor»
  «Comitetul mamelor»
  Descrierea proiectului:
  Sarcina Comitetului va consta în faptul că compatrioatele se vor ajuta reciproc pentru a integra copiii săi în societatea rusă. Problema studierii limbii ruse pentru copii în familia cărora părinţii vorbesc mai ales în limba moldovenească, înscrierea copiilor în grădiniţă, şcoală şi învăţămîntul superior - vor constitui principalele subiecte de discuţii în Comitetul mamelor.
 • Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  „Multstimaţi concetăţeni!”
  În ultimiii 20 de ani nu a fost creată o ediţie completă cu figurile istorice proeminente din Republica Moldova, compatrioţii noştri celebri, care au obţinut succes în diverse domenii.
  Astfel de nume ca Antioh Cantemir, Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu, Eugen Doga, Maria Bieşu, Nadejda Cepraga, Ion Druţă, Savina Valentina, Codreanu Maria, Konstantin Konstantinov, doar mica parte din tot măreţul şi fermecătorul, cu care trebuie să se mîndrească Moldova. Sunt personalităţi, care trebuie să ne fie stea polară şi modele exemplare pentru generaţia tînără.
  În lume sunt mulţi nativi din Republica Moldova, care au obţinut succese majore şi respect. Personalităţi remarcabile în politică, ştiinţă, cultură, artă, învăţămînt, muncesc din greu şi crează adevărate capodopere în diferote colţuri ale lumii.
  Să colaborăm în conservarea patrimoniului, recunoaşterii, bogăţiilor poporului nostru este datoria fiecărui moldovean. Enciclopedia trebuie să devină o comoară naţională. „Mîndria Republicii Moldova – este Mîndria Noastră comună!”

Piața muncii din Moldova se confruntă cu lipsa forței de muncă

 • Vineri 26 Octombrie 2018   
Piața muncii din Moldova se confruntă cu lipsa forței de muncă

Piața muncii din Moldova se confruntă cu o mare lipsă a brațelor de muncă.  Țara duce lipsă de specialiști cu studii medii speciale și  profesional-tehnice. Pentru a salva situația, autoritățile îi îndeamnă pe absolvenții gimnaziilor și liceelor să acorde prioritate educației profesional-tehnice la alegerea  viitoarei specialități. La salvarea situației se intenționează și folosirea specialiștilor străini, pentru care se introduc anumite înlesniri.   

Reieșind din datele oferite de Agenția națională de ocupare a forței de muncă numărul locurilor vacante oferite în ultimii trei ani  a sporit de la  35178 în a.2016 la 37674 în 2018. În anul curent, timp de 9 luni bursa muncii a înregistrat  23,6 mii de șomeri. Vîrsta lor - 16-39 ani. Cea mai mare parte a celor aflați în căutarea unui loc de lucru (15622) au studii liceale,   4653 – secundare profesionale,   3324 au absolvit colegiul sau universitatea.   61% dintre șomeri locuiesc la sat,   39% - la oraș.

Dacă în a. 2016 s-a reușit angajarea a 39% dintre șomeri, în a. 2017  – 44%, în 2018 - 48% dintre cetățeni.  15%  din cei angajați au studii superioare sau medii speciale,  20% - secundare profesionale,   65% - primare sau gimnaziale.  

La 8 octombrie, 2018 baza de date a Agenției naționale pentru ocuparea forței de muncă  includea  12707 locuri de muncă vacante, la care pot pretinde  și femei, și bărbați.  Printre cei aflați în căutare de lucru figurează: persoane care s-au eliberat   din proprie inițiativă pe motiv că a încetat contractul individual de muncă din cauza unor circumstanțe care nu pot fi controlate de părți; care au demisionat ; demobilizate din forțele armate ; absolvenții gimnaziilor  (9 clase), a liceelor și școlilor de cultură generală   (11 – 12 clase), a școlilor profesionale , cu studii medii speciale și superioare ; persoane eliberate din detenție  sau din instituțiile de reabilitare socială, invalizi, veterani și alte categorii.   

Conform datelor Agenției, cele mai multe posturi vacante  vizează persoanele cu studii medii de specialitate și pe muncitorii necalificați – 10387 locuri sau 82% din numărul total al locurilor propuse pentru alegere.  

Duc lipsă de lucrători întreprinderile din industria de confecții și cea textilă – 2919 persoane, dintre care 2316 cusătorese. Se face simțită lipsa cadrelor de operatori, manipulatori ai aparatelor, mașiniști și mecanici   – 727 persoane, muncitori calificați pentru întreprinderile  industriale (sudori/electrogazosudori, controlori ai calității, asamblori, electricieni, montatori-electricieni, cizmari, dulgheri, electromecanici, morari, etc.  – 703, lucrători în sfera comerțului    – 608, hoteluri și restaurante, transport și telecomunicații   – cîte 545, construcții   – 229 și altele. 

3060 de locuri  se oferă muncitorilor necalificați: muncitori auxiliari – 933, salahori în agricultură, silvicultură și horticultură   – 712, hamali - 227, supraveghetori pentru încăperile administrative și cele de producere – 199, ajutori de educator – 124, portari – 91, spălătorese de vase – 79,  paznici – 64, dereticătoare – 56 și a.

Posturile vacante conform stării de la 01 octombrie, 2018 arată că piața muncii duce lipsă de  2320 specialiști cu studii superioare și medii de specialitate - 18% din numărul total de posturi vacante. 

Cel mai mare deficit de cadre îl înregistrează sfera ocrotirii sănătății.  Bursa muncii oferă  500 locuri de muncă în această sferă. E nevoie de 177 medici-specialiști, 170 asistente medicale, 38 medici de familie, 26 medici generaliști,  23 farmaciști, 11 radiologi-laboranți, 10 sanitari,   8 logopezi, 6  kinetoterapeuți și alți specialiști.  

 Pe  locul doi  se află sfera educației, unde astăzi există  417 vacanțe: 191 educatori în instituțiile preșcolare și de învățămînt  primar,  63 profesori în licee și școli profesionale, 46 profesori în clasele primare  și gimnaziale, 16 conducători artistici și muzicali, 13 psihologi, 9 conferențiari universitari, 8 maiștri-instructori, etc. 

Dar posturile vacante oferite de bursa muncii, în special cele de muncitori necalificați,  adesea nu-s solicitate: prea puțini oameni acceptă salariile mici și condițiile dezavantajoase. 

Sursa: regions.md

 • Vineri 26 Octombrie 2018   
blog comments powered by Disqus
2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
0.154