• Миграционная служба
  Миграционная служба
  Descrierea proiectului:
  Миграционная служба
 • Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  - creat pentru a proteja drepturile și interesele legale ale nativilor din Republica Moldova, care locuiesc în federația Rusă sau alte state.
  - unește membrii Congresului Diasporelor Moldovenești, specialiștii în domeniul dreptului, care oferă ajutor juridic concetățenilor săi.
  - oferă o posibilitate simplă și operativă de folosire a site-ului - www.moldova.ms, unde concetățenii pot oferi personal întrebări și să primească operativ un răspuns despre posibilitățile de rezolvare a lor.
  - oferă concetățenilor posibilitatea de a primi ajutor juridic în limba moldovenească și rusă.
 • Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Scopul: de a umple golul în istoria veteranilor moldoveni ai celui de-al Doilea Război Mondial. Pe cîmpurile de luptă, alături de ostașii din alte țări, au luptat nativii din Republica Moldova, originari din orașele și satele moldovenești. Este foarte dificil să estimăm aportul lor deosebit în recucerirea păcii pentru noi,
  dar și mai complicat este să găsești o informație veridică despre faptele lor eroice și despre viața lor de după război. Nu putem uita concetățenii moldoveni, care au devenit un exemplu al bărbăției și eroismului, și au fost decorați cu ordine și medalii.
  Ссылка на страницу:
  http://heroes.moldova.ms/
 • Job-uri
  Job-uri
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
 • «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Savina Valentina Mihailovna
  Președintele Consiliului pentru Cultură și Artă
  Descrierea proiectului:
  Scopul: deschiderea platformei culturale, ştiinţifice şi de afaceri rusești, pentru persoanele din Republica Moldova, domiciliate în Rusia, pentru a organiza expoziţii de mărfuri moldoveneşti, prezentarea de noi proiecte, inclusiv cele ştiinţifice şi high-tech, pentru desfășurarea serilor tematice dedicate datelor importante, evenimentelor, sărbătorilor naţionale .

 • Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Координатор проекта:
  Președintele Consiliului CDM
  Președintele Consiliului
  Descrierea proiectului:
  Scop: informarea cetăţenilor moldoveni, care locuiesc în Rusia, cu privire la normele de conduită al cetăţeanului străin pe teritoriul unui alt stat, despre drepturi şi obligaţii, despre departamentele competente ale Republicii Moldova şi Federaţia Rusă, unde se pot adresa în caz de nevoie.
 • Programul pentru învățarea limbii materne
  Programul pentru învățarea limbii materne
  Descrierea proiectului:
  Congresul propune să atragă experţi din Moldova şi Rusia pentru realizarea unui proiect comun de a studia limba moldovenească (română). Conceptul proiectului ar trebui să fie principiul de disponibilitate generală. Acest lucru implică învăţarea limbii conform unei analogii a unei resurse speciale existente pe site-ul «BBCnews» - «Learningenglish» (învăţarea limbii engleze). Curriculum-ul va include sesiuni audio-vizuale, însoţite de materiale tipărite.
 • «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Obiectivul principal al Casei de Comerț - o legătură între interacţiunea organelor de stat ale Rusiei şi Moldovei, cu agenţii economici din cele două ţări, în promovarea produselor moldoveneşti de calitate şi a imaginii Republicii Moldova în Federaţia Rusă, precum şi pentru a promova dezvoltarea stabilă la nivel înalt a relaţiilor economice ruso-moldovenești.
 • Noua generație a Moldovei
  Noua generație a Moldovei
  Descrierea proiectului:
  NOUA GENERAȚIE A MOLDOVEI - asociaţie a tinerilor compatrioţi, activitatea cărora are drept scop promovarea imaginii Republicii Moldova în Federația Rusă.
 • «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  Descrierea proiectului:
  În Republica Moldova brusc scade nivelul de cunoaştere a limbii ruse, mai mult ca atît, în mod deosebit, această problemă se manifestă în rîndul cetăţenilor țării de vîrstă preşcolară şi şcolară. Educatorii şi profesorii din grădiniţe şi şcoli se plîng adesea de insuficiența de cărţi în limba rusă, de la manuale pentru copiii de vîrstă preşcolară şi terminînd cu clasicii ruşi, enciclopedii şi cărţi de ştiinţă.
 • «Comitetul mamelor»
  «Comitetul mamelor»
  Descrierea proiectului:
  Sarcina Comitetului va consta în faptul că compatrioatele se vor ajuta reciproc pentru a integra copiii săi în societatea rusă. Problema studierii limbii ruse pentru copii în familia cărora părinţii vorbesc mai ales în limba moldovenească, înscrierea copiilor în grădiniţă, şcoală şi învăţămîntul superior - vor constitui principalele subiecte de discuţii în Comitetul mamelor.
 • Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  „Multstimaţi concetăţeni!”
  În ultimiii 20 de ani nu a fost creată o ediţie completă cu figurile istorice proeminente din Republica Moldova, compatrioţii noştri celebri, care au obţinut succes în diverse domenii.
  Astfel de nume ca Antioh Cantemir, Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu, Eugen Doga, Maria Bieşu, Nadejda Cepraga, Ion Druţă, Savina Valentina, Codreanu Maria, Konstantin Konstantinov, doar mica parte din tot măreţul şi fermecătorul, cu care trebuie să se mîndrească Moldova. Sunt personalităţi, care trebuie să ne fie stea polară şi modele exemplare pentru generaţia tînără.
  În lume sunt mulţi nativi din Republica Moldova, care au obţinut succese majore şi respect. Personalităţi remarcabile în politică, ştiinţă, cultură, artă, învăţămînt, muncesc din greu şi crează adevărate capodopere în diferote colţuri ale lumii.
  Să colaborăm în conservarea patrimoniului, recunoaşterii, bogăţiilor poporului nostru este datoria fiecărui moldovean. Enciclopedia trebuie să devină o comoară naţională. „Mîndria Republicii Moldova – este Mîndria Noastră comună!”

La Moscova a avut loc o reuniune ordinară a TINERETULUI CDM

 • Marţi 9 Noiembrie 2010   
La Moscova a avut loc o reuniune ordinară a TINERETULUI CDM

La începutul întîlnirii, participanţii Centrului producător "Imena Production" au evoluat cu un scurt concert, al cărui program a inclus cântece în limba rusă şi moldovenească.

Alexandru Katrinesku, coordonator al CDM pentru activitatea cu tineretul a deschis şedinţa cu un raport privind activităţile studenţilor din Moldova la Moscova și despre proiectul "Jurnalul CDM ».

Alexandru a spus în discursul său că sarcinile principale ale revistei sunt: promovarea imaginii Republicii Moldova, consolidarea şi unificarea compatrioţilor, întreţinerea patrimoniului cultural şi istoric, difuzarea de informaţii privind activităţile CDM, promovarea tinerelor talente din Moldova.

După prezentare şi discutarea proiectului, a fost format un grup de lucru ai cărui membri au convenit să continue colectarea şi analiza materialelor pentru revistă.

Krupnova Elena a vorbit despre “Admiterea la universitățile din Rusia a cetăţenilor Republicii Moldova ". Potrivit Elenei, solicitanţii din Republica Moldova au nevoie de asistenţă pentru admiterea la universităţile din Rusia, şi o astfel de asistenţă ar putea fi acodrată de elevii și studenţii actuali deja, sau originarii din Republica Moldova". De ce nu am face așa ca studenţii moldoveni, plecînd în Rusia, să ştie că există așa o organizaţie, cum ar fi CDM, care este capabilă şi dispusă să-i ajute. De exemplu, mulţi studenţi se confruntă cu problema de înregistrare pentru perioada de depunere, ceilalți au avut de a face cu aşa-numita "nostrificatie” în Rosinterobrazovanie, a certifica și face traducerea la notar. De ce nu am lansa proiectul "Asistenţă pentru studenții anului I", unde vom rezolva toate aceste întrebări, şi vom şti unde compatriotul nostru poate să se adreseze la un notar mai calitativ și mai ieftin? " a spus Elena, îndemnând studenții să ia parte activă la această iniţiativă.

În timpul discuţiilor sa decis numirea coordonatorilor pentru instituţiile de învăţământ superior, care vor asigura o legătură între bobocii care au venit din Moldova, Congresul Diasporei Moldoveneşti şi Ambasada Republicii Moldova la Moscova. Astfel, fiecare student moldovean se va simți mai în siguranță în Rusia şi în pereţii noii instituții de învățămînt.

Poberezhnik Maria, a spus publicul cu privire la perspectivele relaţiilor moldo-ruse."Problema exportului de vinuri moldoveneşti ne îngrijorează în mod deosebit pe noi, tinerii din Moldova, din cauza componentei economice a relaţiilor bilaterale dintre Rusia şi Moldova căreia ar trebui să i acorde o atenţie deosebită" - " a spus Maria.

Vlah Vitalii a prezentat proiectul "Clubul tinerilor diplomaţi". Potrivit lui Vitalii: "Principalele obiective ale clubului sunt: să promoveze activismul studenților tineri diplomaţi şi introducerea în tainele culoarelor serviciului diplomatic, pregătirea viitorului personal, îmbunătățirea relației dintre studenți și ministerele de resort din RM”.

Bodrug Iurie a vorbit despre "Asociaţia absolvenților MGIMO originari din Moldova, ale căror activităţi se vor concentra pe sprijinirea absolvenţilor în găsirea unui loc de muncă şi rezolvarea altor probleme în Republica Moldova şi Federaţia Rusă.

Doțenco Denis a prezentat proiectul "Odihna", ale cărui obiective sunt: consolidarea tinerilor din Republica Moldova în cadrul întâlnirilor informale, ajutarea tinerilor din Republica Moldova pentru ași găsi noi prieteni printre compatrioţii săi şi persoanele de alte naţionalităţi care locuiesc în Rusia.

La final, participanţii au fost invitaţi la banchet, unde au continuat să facă cunoștință şi să discute problemele presante.

 • Marţi 9 Noiembrie 2010   
blog comments powered by Disqus
2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
0.054