• Миграционная служба
  Миграционная служба
  Descrierea proiectului:
  Миграционная служба
 • Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  - creat pentru a proteja drepturile și interesele legale ale nativilor din Republica Moldova, care locuiesc în federația Rusă sau alte state.
  - unește membrii Congresului Diasporelor Moldovenești, specialiștii în domeniul dreptului, care oferă ajutor juridic concetățenilor săi.
  - oferă o posibilitate simplă și operativă de folosire a site-ului - www.moldova.ms, unde concetățenii pot oferi personal întrebări și să primească operativ un răspuns despre posibilitățile de rezolvare a lor.
  - oferă concetățenilor posibilitatea de a primi ajutor juridic în limba moldovenească și rusă.
 • Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Scopul: de a umple golul în istoria veteranilor moldoveni ai celui de-al Doilea Război Mondial. Pe cîmpurile de luptă, alături de ostașii din alte țări, au luptat nativii din Republica Moldova, originari din orașele și satele moldovenești. Este foarte dificil să estimăm aportul lor deosebit în recucerirea păcii pentru noi,
  dar și mai complicat este să găsești o informație veridică despre faptele lor eroice și despre viața lor de după război. Nu putem uita concetățenii moldoveni, care au devenit un exemplu al bărbăției și eroismului, și au fost decorați cu ordine și medalii.
  Ссылка на страницу:
  http://heroes.moldova.ms/
 • Job-uri
  Job-uri
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
 • «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Savina Valentina Mihailovna
  Președintele Consiliului pentru Cultură și Artă
  Descrierea proiectului:
  Scopul: deschiderea platformei culturale, ştiinţifice şi de afaceri rusești, pentru persoanele din Republica Moldova, domiciliate în Rusia, pentru a organiza expoziţii de mărfuri moldoveneşti, prezentarea de noi proiecte, inclusiv cele ştiinţifice şi high-tech, pentru desfășurarea serilor tematice dedicate datelor importante, evenimentelor, sărbătorilor naţionale .

 • Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Координатор проекта:
  Președintele Consiliului CDM
  Președintele Consiliului
  Descrierea proiectului:
  Scop: informarea cetăţenilor moldoveni, care locuiesc în Rusia, cu privire la normele de conduită al cetăţeanului străin pe teritoriul unui alt stat, despre drepturi şi obligaţii, despre departamentele competente ale Republicii Moldova şi Federaţia Rusă, unde se pot adresa în caz de nevoie.
 • Programul pentru învățarea limbii materne
  Programul pentru învățarea limbii materne
  Descrierea proiectului:
  Congresul propune să atragă experţi din Moldova şi Rusia pentru realizarea unui proiect comun de a studia limba moldovenească (română). Conceptul proiectului ar trebui să fie principiul de disponibilitate generală. Acest lucru implică învăţarea limbii conform unei analogii a unei resurse speciale existente pe site-ul «BBCnews» - «Learningenglish» (învăţarea limbii engleze). Curriculum-ul va include sesiuni audio-vizuale, însoţite de materiale tipărite.
 • «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Obiectivul principal al Casei de Comerț - o legătură între interacţiunea organelor de stat ale Rusiei şi Moldovei, cu agenţii economici din cele două ţări, în promovarea produselor moldoveneşti de calitate şi a imaginii Republicii Moldova în Federaţia Rusă, precum şi pentru a promova dezvoltarea stabilă la nivel înalt a relaţiilor economice ruso-moldovenești.
 • Noua generație a Moldovei
  Noua generație a Moldovei
  Descrierea proiectului:
  NOUA GENERAȚIE A MOLDOVEI - asociaţie a tinerilor compatrioţi, activitatea cărora are drept scop promovarea imaginii Republicii Moldova în Federația Rusă.
 • «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  Descrierea proiectului:
  În Republica Moldova brusc scade nivelul de cunoaştere a limbii ruse, mai mult ca atît, în mod deosebit, această problemă se manifestă în rîndul cetăţenilor țării de vîrstă preşcolară şi şcolară. Educatorii şi profesorii din grădiniţe şi şcoli se plîng adesea de insuficiența de cărţi în limba rusă, de la manuale pentru copiii de vîrstă preşcolară şi terminînd cu clasicii ruşi, enciclopedii şi cărţi de ştiinţă.
 • «Comitetul mamelor»
  «Comitetul mamelor»
  Descrierea proiectului:
  Sarcina Comitetului va consta în faptul că compatrioatele se vor ajuta reciproc pentru a integra copiii săi în societatea rusă. Problema studierii limbii ruse pentru copii în familia cărora părinţii vorbesc mai ales în limba moldovenească, înscrierea copiilor în grădiniţă, şcoală şi învăţămîntul superior - vor constitui principalele subiecte de discuţii în Comitetul mamelor.
 • Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  „Multstimaţi concetăţeni!”
  În ultimiii 20 de ani nu a fost creată o ediţie completă cu figurile istorice proeminente din Republica Moldova, compatrioţii noştri celebri, care au obţinut succes în diverse domenii.
  Astfel de nume ca Antioh Cantemir, Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu, Eugen Doga, Maria Bieşu, Nadejda Cepraga, Ion Druţă, Savina Valentina, Codreanu Maria, Konstantin Konstantinov, doar mica parte din tot măreţul şi fermecătorul, cu care trebuie să se mîndrească Moldova. Sunt personalităţi, care trebuie să ne fie stea polară şi modele exemplare pentru generaţia tînără.
  În lume sunt mulţi nativi din Republica Moldova, care au obţinut succese majore şi respect. Personalităţi remarcabile în politică, ştiinţă, cultură, artă, învăţămînt, muncesc din greu şi crează adevărate capodopere în diferote colţuri ale lumii.
  Să colaborăm în conservarea patrimoniului, recunoaşterii, bogăţiilor poporului nostru este datoria fiecărui moldovean. Enciclopedia trebuie să devină o comoară naţională. „Mîndria Republicii Moldova – este Mîndria Noastră comună!”

Cum poate fi obținut capitalul de maternitate

 • Marţi 28 Noiembrie 2017   
Cum poate fi obținut capitalul de maternitate

Timp de zece ani, în Rusia este cu succes implementat un program de stat pentru a sprijini familiile cu doi sau mai mulți copii. Fondurile alocate în cadrul acestui program vin sub titlul „capital de maternitate”. Legea prevede explicit că de aceste fonduri pot beneficia mamele și copiii care au cetățenie rusă. Cu toate acestea, mulți dintre cei care au obținut recent cetățenia FR nu înțeleg dacă au dreptul să beneficieze de sprijinul statului sau nu. În acest articol, vom oferi răspuns la această întrebare, precum și la altele legate de capitalul matern.

Valoarea capitalului de maternitate

Suma capitalului de maternitate este determinată de stat și poate fi indexată. În 2017, valoarea capitalului de maternitate a fost de 453 026 ruble.

Cine poate beneficia de capitalul de maternitate?

Familiile rusești, în care, în perioada din 2007 până în 2018 inclusiv, s-a născut, sau a fost adoptat al doilea copil. Capitalul de maternitate poate fi obținut și pentru al treilea și următorii copiii, dar numai cu condiția că, la nașterea (adopția) celui de-al doilea copil, dreptul la acest ajutor de stat nu a fost utilizat.

Legea federală Nr. 256 „Cu privire la măsurile suplimentare pentru sprijinul de stat pentru familiile cu copii” prevede că dreptul la capitalul de maternitate îi revine, în primul rând, mamei cu cetățenie a FR, a cărei copii, la fel, sunt cetățeni ruși.

De asemenea de acest drept poate beneficia și un tată care este cetățean al Federației Ruse în cazul în care el este unicul adoptant al copilului. Dreptul la capitalul de maternitate este transferat taților, indiferent de cetățenia lor, în cazurile în care drepturile mamei copilului au fost sistate (ea a decedat, a fost decăzută din drepturi părintești, a comis o infracțiune împotriva copilului, etc.).

În cazul în care copiii își pierd ambii părinți (adoptanți), ei primesc dreptul la capitalul de maternitate.

În legea federală se stipulează că dreptul de a primi capital de maternitate apare la nașterea celui de-al doilea copil. Dar de fapt, acest drept este obținut odată cu dobândiriea cetățeniei ruse de către mamă și copilul ei(în cazul respectării și celorlalte condiții). Cu alte cuvinte, dacă în momentul nașterii copilul și mama erau cetățeni ai unui alt stat, dar mai târziu au primit cetățenia rusă, atunci din acel moment ei pot pretinde la capitalul de maternitate.

Cum puteți obține capitalul de maternitate?

Certificatul pentru capitalul de maternitate este emis de Fondul de Pensii din Rusia (FPR). Certificatul poate fi obținut la biroul FPR la locul de reședință efectivă.

Pentru aceasta, mama (în anumite cazuri - tatăl) trebuie să prezinte următoarele documente.

1. Pașaportul cetățeanului Federației Ruse.

2. Certificatele de naștere a copiilor (pentru copilul adoptat – adeverința de adopție). Totodată, documentele trebuie să conțină informații privind cetățenia copilului (în formă de):

- indicarea cetățeniei părinților;
- ștampila serviciului de pașapoarte și viză privind cetățenia copilului;
- foaie anexă (dacă a fost emisă înainte de 7 februarie 2007).

3. Documente care atestă identitatea, locul de reședința și autoritatea reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite.

4. Cerere de eliberare a certificatului pentru capitalul de maternitate.

Cum puteți utiliza capitalul de maternitate?

Specificul capitalului de maternitate este constă în faptul că părinții nu primesc bani, ci un certificat special. Încasarea capitalului de maternitate este interzisă prin lege.

Banii pot fi cheltuiți doar prin tranzacții fără numerar, preventiv expediind o cerere către Fondul de Pensii. Totodată, capitalul de maternitate poate fi utilizat numai după ce copilul, care a făcut posibil activarea dreptului pentru capitalul de maternitate, va împlini trei ani.

Capitalul de maternitate poate fi direcționat în următoarele scopuri.

1. Îmbunătățirea condițiilor de locuit. Aceasta include:
- achiziția / construirea unei locuințe;
- plata primei tranșe / rambursarea datoriei principale la obținerea unui împrumut, inclusiv a unui credit ipotecar, pentru achiziționarea sau construcția locuinței.
2. Obținerea studiilor (pentru copii).
3. Procurarea anumitor bunuri și servicii pentru copii cu invaliditate
4. Formarea fondului cumulativ de pensii pentru mamă.

Nu este obligatoriu să cheltuiți întreaga sumă pentru un singur scop: puteți cheltui o parte din bani pentru a achita plata ipotecară inițială, iar cealaltă parte pentru studiile copilului la universitate. Termenul de utilizare a capitalului de maternitate nu este limitat.

Rețineți! Dreptul la capitalul de maternitate se acordă o singură dată. De asemenea, este important să înțelegem că statul alocă bani nu unui anumit copil, ci părinților săi. Cum să cheltuiască acești bani, familia decide în baza propriilor nevoi (dar în limitele stabilite de prevederile legii).

Mai multe detalii despre primirea și utilizarea capitalului de maternitate puteți afla la Fondul de Pensii al Rusiei.

Sursa: 90180.info

 • Marţi 28 Noiembrie 2017   
blog comments powered by Disqus
2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
0.061