• Миграционная служба
  Миграционная служба
  Descrierea proiectului:
  Миграционная служба
 • Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  - creat pentru a proteja drepturile și interesele legale ale nativilor din Republica Moldova, care locuiesc în federația Rusă sau alte state.
  - unește membrii Congresului Diasporelor Moldovenești, specialiștii în domeniul dreptului, care oferă ajutor juridic concetățenilor săi.
  - oferă o posibilitate simplă și operativă de folosire a site-ului - www.moldova.ms, unde concetățenii pot oferi personal întrebări și să primească operativ un răspuns despre posibilitățile de rezolvare a lor.
  - oferă concetățenilor posibilitatea de a primi ajutor juridic în limba moldovenească și rusă.
 • Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Scopul: de a umple golul în istoria veteranilor moldoveni ai celui de-al Doilea Război Mondial. Pe cîmpurile de luptă, alături de ostașii din alte țări, au luptat nativii din Republica Moldova, originari din orașele și satele moldovenești. Este foarte dificil să estimăm aportul lor deosebit în recucerirea păcii pentru noi,
  dar și mai complicat este să găsești o informație veridică despre faptele lor eroice și despre viața lor de după război. Nu putem uita concetățenii moldoveni, care au devenit un exemplu al bărbăției și eroismului, și au fost decorați cu ordine și medalii.
  Ссылка на страницу:
  http://heroes.moldova.ms/
 • Job-uri
  Job-uri
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
 • «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Savina Valentina Mihailovna
  Președintele Consiliului pentru Cultură și Artă
  Descrierea proiectului:
  Scopul: deschiderea platformei culturale, ştiinţifice şi de afaceri rusești, pentru persoanele din Republica Moldova, domiciliate în Rusia, pentru a organiza expoziţii de mărfuri moldoveneşti, prezentarea de noi proiecte, inclusiv cele ştiinţifice şi high-tech, pentru desfășurarea serilor tematice dedicate datelor importante, evenimentelor, sărbătorilor naţionale .

 • Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Координатор проекта:
  Președintele Consiliului CDM
  Președintele Consiliului
  Descrierea proiectului:
  Scop: informarea cetăţenilor moldoveni, care locuiesc în Rusia, cu privire la normele de conduită al cetăţeanului străin pe teritoriul unui alt stat, despre drepturi şi obligaţii, despre departamentele competente ale Republicii Moldova şi Federaţia Rusă, unde se pot adresa în caz de nevoie.
 • Programul pentru învățarea limbii materne
  Programul pentru învățarea limbii materne
  Descrierea proiectului:
  Congresul propune să atragă experţi din Moldova şi Rusia pentru realizarea unui proiect comun de a studia limba moldovenească (română). Conceptul proiectului ar trebui să fie principiul de disponibilitate generală. Acest lucru implică învăţarea limbii conform unei analogii a unei resurse speciale existente pe site-ul «BBCnews» - «Learningenglish» (învăţarea limbii engleze). Curriculum-ul va include sesiuni audio-vizuale, însoţite de materiale tipărite.
 • «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Obiectivul principal al Casei de Comerț - o legătură între interacţiunea organelor de stat ale Rusiei şi Moldovei, cu agenţii economici din cele două ţări, în promovarea produselor moldoveneşti de calitate şi a imaginii Republicii Moldova în Federaţia Rusă, precum şi pentru a promova dezvoltarea stabilă la nivel înalt a relaţiilor economice ruso-moldovenești.
 • Noua generație a Moldovei
  Noua generație a Moldovei
  Descrierea proiectului:
  NOUA GENERAȚIE A MOLDOVEI - asociaţie a tinerilor compatrioţi, activitatea cărora are drept scop promovarea imaginii Republicii Moldova în Federația Rusă.
 • «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  Descrierea proiectului:
  În Republica Moldova brusc scade nivelul de cunoaştere a limbii ruse, mai mult ca atît, în mod deosebit, această problemă se manifestă în rîndul cetăţenilor țării de vîrstă preşcolară şi şcolară. Educatorii şi profesorii din grădiniţe şi şcoli se plîng adesea de insuficiența de cărţi în limba rusă, de la manuale pentru copiii de vîrstă preşcolară şi terminînd cu clasicii ruşi, enciclopedii şi cărţi de ştiinţă.
 • «Comitetul mamelor»
  «Comitetul mamelor»
  Descrierea proiectului:
  Sarcina Comitetului va consta în faptul că compatrioatele se vor ajuta reciproc pentru a integra copiii săi în societatea rusă. Problema studierii limbii ruse pentru copii în familia cărora părinţii vorbesc mai ales în limba moldovenească, înscrierea copiilor în grădiniţă, şcoală şi învăţămîntul superior - vor constitui principalele subiecte de discuţii în Comitetul mamelor.
 • Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  „Multstimaţi concetăţeni!”
  În ultimiii 20 de ani nu a fost creată o ediţie completă cu figurile istorice proeminente din Republica Moldova, compatrioţii noştri celebri, care au obţinut succes în diverse domenii.
  Astfel de nume ca Antioh Cantemir, Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu, Eugen Doga, Maria Bieşu, Nadejda Cepraga, Ion Druţă, Savina Valentina, Codreanu Maria, Konstantin Konstantinov, doar mica parte din tot măreţul şi fermecătorul, cu care trebuie să se mîndrească Moldova. Sunt personalităţi, care trebuie să ne fie stea polară şi modele exemplare pentru generaţia tînără.
  În lume sunt mulţi nativi din Republica Moldova, care au obţinut succese majore şi respect. Personalităţi remarcabile în politică, ştiinţă, cultură, artă, învăţămînt, muncesc din greu şi crează adevărate capodopere în diferote colţuri ale lumii.
  Să colaborăm în conservarea patrimoniului, recunoaşterii, bogăţiilor poporului nostru este datoria fiecărui moldovean. Enciclopedia trebuie să devină o comoară naţională. „Mîndria Republicii Moldova – este Mîndria Noastră comună!”

Permisul de Ședere Temporară: depunem cererea pentru cotă

 • Joi 9 Noiembrie 2017   
Permisul de Ședere Temporară: depunem cererea pentru cotă

„90180.ru” continuă seria de articole dedicate obținerii permisului de ședere temporară (RVP). În primul material, am aflat care sunt avantajele oferite de RVP cetățenilor străini, unde ei pot să aplice pentru perfectarea permisului, ce este o cota și cine poate primi RVP în afara cotelor. Materialul de astăzi este dedicat cetățenilor străini care intenționează să primească un permis de ședere temporară prin procedură comună, adică în baza cotelor.

Depunerea cererii pentru cotă 

Cererea pentru cota de obținere a Permisului de Ședere temporară se depune la organul teritorial al Ministerului Afacerilor Interne. În Moscova, serviciile de înregistrare a cererilor sunt oferite de Centrul Multifuncțional de Migrație (CMM). Rețineți că cererile nu sunt înregistrate permanent, dar în anumite zile strict stabilite (de obicei la începutul fiecărei luni). Programul curent de primirea a cererilor poate fi găsit pe site-ul CMM-ului.

Documentele necesare pentru depunerea cererii de alocare a cotei : 
 • pașaportul sau alt document de identitate;
 • cartea de migrație;
 • fișa de notificarea a sosirii cetățeanului străin la locul de ședere („înregistrare”);
 • cererea de alocare a cotei pentru RVP.

Formularul cererii pentru alocarea cotelor trebuie tipărit (pe ambele fețe ale unei foi) și completat în prealabil. Rețineți că la completarea cererii: este important să furnizați maximum de informații care să convingă Comisia de selecție că anume dvs. aveți nevoie, cu adevărat, să obțineți Permisul de Ședere Temporară. Dar țineți cont de faptul că pentru furnizarea informațiilor și documentelor false puteți fi trași la răspundere.

Acceptarea cererilor de alocare a cotelor la Moscova se efectuează la adresa: Moscova, autostrada Varșovia, al 64 km, localitatea Voronovskoye, proprietate 1, construcția 47, pe teritoriul Centrului Multifuncțional de Migrație din Moscova (intrare pentru specialiștii înalt calificați (VKS)).

Ședința comisiei de selecție este organizată la sfârșitul fiecărei luni. De obicei, listele persoanelor cărora le-au fost alocate cota pentru Permisul de Ședere Temporară apar la o lună de la depunerea cererii. Subdiviziunile de migrație ale Ministerului Afacerilor Interne din unele regiuni ale Rusiei publică aceste liste pe site-ul lor, dar va fi mult mai sigur să vă adresați personal la aceste instituții. În Moscova, listele persoanelor cărora li s-a acordat cota, sunt afișate la CMM.

M-am regăsit în listele persoanelor cărora li s-au alocat cotă. Cum procedez în continuare?

Dacă sunteți printre cei norocoși cărora li s-a acordat o cotă pentru RVP, începeți să pregătiți documentele necesare pentru obținerea permisului de ședere temporară.

Cota alocată este valabilă pe un an calendaristic. Aceasta înseamnă că, dacă vi se oferă o cotă la sfârșitul lunii octombrie, atunci aveți două luni până la sfârșitul anului, pentru a depune documente pentru perfectarea permisului de ședere temporară.

Puteți depune actele, cu programare prealabilă, la Departamentul Migrație al MAI (în Moscova - la CMM). În unele regiuni, data depunerii documentelor este stabilită imediat după publicarea listelor de alocare a cotelor. În alte regiuni, cum ar fi, de exemplu, în Moscova, vă puteți programa pentru orice zi (orele de lucru sunt publicate pe site-ul CMM). În momentul programării, trebuie să aveți pregătite toate documentele pentru înregistrarea permisului de ședere temporară.

Cerințele Centrului Multifuncțional de Migrație

Când vă programați, pe lângă pachetul principal de documente, trebuie să furnizați ...

 1. Actele de identitate.
 2. Un document care confirmă dreptul de folosință a spațiului de locuit.

Pentru proprietarul spațiului de locuit:

 • certificatul de înregistrare de stat a dreptului de proprietate asupra spațiului de locuit (o parte din spațiul de locuit);
 • extrasul din registrul unic de stat al bunurilor imobile;
 • contract de vânzare-cumpărare sau un contract de donație, încheiat înainte de 1 martie 2013 și înregistrat în Rosreestr.

Pentru utilizatorul spațiului de locuit:

 • Contractul de chirie/subchirie (arendă/subarendă) a spațiului de locuit
 • contract de utilizare gratuită (împrumut) a unei locuințe.

Un ghid pas cu pas privind pregătirea documentelor pentru obținerea permisului de ședere temporară va fi disponibil în viitorul apropiat pe site-ul „90180.ru”.

Sursa: 90180.info

 • Joi 9 Noiembrie 2017   
blog comments powered by Disqus
2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
0.117