• Миграционная служба
  Миграционная служба
  Descrierea proiectului:
  Миграционная служба
 • Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  - creat pentru a proteja drepturile și interesele legale ale nativilor din Republica Moldova, care locuiesc în federația Rusă sau alte state.
  - unește membrii Congresului Diasporelor Moldovenești, specialiștii în domeniul dreptului, care oferă ajutor juridic concetățenilor săi.
  - oferă o posibilitate simplă și operativă de folosire a site-ului - www.moldova.ms, unde concetățenii pot oferi personal întrebări și să primească operativ un răspuns despre posibilitățile de rezolvare a lor.
  - oferă concetățenilor posibilitatea de a primi ajutor juridic în limba moldovenească și rusă.
 • Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Scopul: de a umple golul în istoria veteranilor moldoveni ai celui de-al Doilea Război Mondial. Pe cîmpurile de luptă, alături de ostașii din alte țări, au luptat nativii din Republica Moldova, originari din orașele și satele moldovenești. Este foarte dificil să estimăm aportul lor deosebit în recucerirea păcii pentru noi,
  dar și mai complicat este să găsești o informație veridică despre faptele lor eroice și despre viața lor de după război. Nu putem uita concetățenii moldoveni, care au devenit un exemplu al bărbăției și eroismului, și au fost decorați cu ordine și medalii.
  Ссылка на страницу:
  http://heroes.moldova.ms/
 • Job-uri
  Job-uri
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
 • «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Savina Valentina Mihailovna
  Președintele Consiliului pentru Cultură și Artă
  Descrierea proiectului:
  Scopul: deschiderea platformei culturale, ştiinţifice şi de afaceri rusești, pentru persoanele din Republica Moldova, domiciliate în Rusia, pentru a organiza expoziţii de mărfuri moldoveneşti, prezentarea de noi proiecte, inclusiv cele ştiinţifice şi high-tech, pentru desfășurarea serilor tematice dedicate datelor importante, evenimentelor, sărbătorilor naţionale .

 • Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Координатор проекта:
  Președintele Consiliului CDM
  Președintele Consiliului
  Descrierea proiectului:
  Scop: informarea cetăţenilor moldoveni, care locuiesc în Rusia, cu privire la normele de conduită al cetăţeanului străin pe teritoriul unui alt stat, despre drepturi şi obligaţii, despre departamentele competente ale Republicii Moldova şi Federaţia Rusă, unde se pot adresa în caz de nevoie.
 • Programul pentru învățarea limbii materne
  Programul pentru învățarea limbii materne
  Descrierea proiectului:
  Congresul propune să atragă experţi din Moldova şi Rusia pentru realizarea unui proiect comun de a studia limba moldovenească (română). Conceptul proiectului ar trebui să fie principiul de disponibilitate generală. Acest lucru implică învăţarea limbii conform unei analogii a unei resurse speciale existente pe site-ul «BBCnews» - «Learningenglish» (învăţarea limbii engleze). Curriculum-ul va include sesiuni audio-vizuale, însoţite de materiale tipărite.
 • «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Obiectivul principal al Casei de Comerț - o legătură între interacţiunea organelor de stat ale Rusiei şi Moldovei, cu agenţii economici din cele două ţări, în promovarea produselor moldoveneşti de calitate şi a imaginii Republicii Moldova în Federaţia Rusă, precum şi pentru a promova dezvoltarea stabilă la nivel înalt a relaţiilor economice ruso-moldovenești.
 • Noua generație a Moldovei
  Noua generație a Moldovei
  Descrierea proiectului:
  NOUA GENERAȚIE A MOLDOVEI - asociaţie a tinerilor compatrioţi, activitatea cărora are drept scop promovarea imaginii Republicii Moldova în Federația Rusă.
 • «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  Descrierea proiectului:
  În Republica Moldova brusc scade nivelul de cunoaştere a limbii ruse, mai mult ca atît, în mod deosebit, această problemă se manifestă în rîndul cetăţenilor țării de vîrstă preşcolară şi şcolară. Educatorii şi profesorii din grădiniţe şi şcoli se plîng adesea de insuficiența de cărţi în limba rusă, de la manuale pentru copiii de vîrstă preşcolară şi terminînd cu clasicii ruşi, enciclopedii şi cărţi de ştiinţă.
 • «Comitetul mamelor»
  «Comitetul mamelor»
  Descrierea proiectului:
  Sarcina Comitetului va consta în faptul că compatrioatele se vor ajuta reciproc pentru a integra copiii săi în societatea rusă. Problema studierii limbii ruse pentru copii în familia cărora părinţii vorbesc mai ales în limba moldovenească, înscrierea copiilor în grădiniţă, şcoală şi învăţămîntul superior - vor constitui principalele subiecte de discuţii în Comitetul mamelor.
 • Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  „Multstimaţi concetăţeni!”
  În ultimiii 20 de ani nu a fost creată o ediţie completă cu figurile istorice proeminente din Republica Moldova, compatrioţii noştri celebri, care au obţinut succes în diverse domenii.
  Astfel de nume ca Antioh Cantemir, Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu, Eugen Doga, Maria Bieşu, Nadejda Cepraga, Ion Druţă, Savina Valentina, Codreanu Maria, Konstantin Konstantinov, doar mica parte din tot măreţul şi fermecătorul, cu care trebuie să se mîndrească Moldova. Sunt personalităţi, care trebuie să ne fie stea polară şi modele exemplare pentru generaţia tînără.
  În lume sunt mulţi nativi din Republica Moldova, care au obţinut succese majore şi respect. Personalităţi remarcabile în politică, ştiinţă, cultură, artă, învăţămînt, muncesc din greu şi crează adevărate capodopere în diferote colţuri ale lumii.
  Să colaborăm în conservarea patrimoniului, recunoaşterii, bogăţiilor poporului nostru este datoria fiecărui moldovean. Enciclopedia trebuie să devină o comoară naţională. „Mîndria Republicii Moldova – este Mîndria Noastră comună!”

Cum puteți obține cotă pentru Permis de Ședere Temporară

 • Vineri 3 Noiembrie 2017   
Cum puteți obține cotă pentru Permis de Ședere Temporară

Moscova este suprasaturată nu numai de cetățenii străini, ci și de migranții interni care vin în capitală pentru a lucra din alte regiuni ale Federației Ruse. Numărul de cote pentru Moscova depinde în întregime de bugetul orașului și prin urmare limitate în funcție de mărimea lui. Concurența este mare. Astfel, completând chestionarul pentru cotă, este necesar să arătați cât mai argumentat de ce anume dvs. aveți dreptul să primiți această cotă.

Numaidecât arătați nivelul de educație. Dacă aveți diplomă obținută în țara dvs., faceți o traducere. Spuneți unde locuiți, dacă dețineți locuința sau dacă aveți un acord cu proprietarul spațiului de locuit. Specificați salariul „oficial”, din care plătiți impozite. Totodată, salariul indicat nu trebuie să fie mic, și cu atât mai mult, mai mic decât salariul minim pe economie (un astfel de salariu este pur și simplu inacceptabil). Când completați ancheta trebuie să demonstrați gradul de integrare în megalopolis, în orașul Moscova.

Temeiul pentru obținerea permisului de ședere temporare pe teritoriul Federației Ruse fără cotă este căsătoria cu un cetățean rus, copiii – cetățeni ruși, părinții inapți de muncă – cetățeni ruși, și altele temeiuri prevăzute de lege.

Dacă cetățeanul străin nu îndeplinește nici o condiție din cele enumarate mai sus, el oricum poate aplica pentru o cotă de obținere a permisului de ședere temporară (РВП). Pentru a aplica pentru cota nu este necesar să treceți evaluarea medicală sau să susțineți examenul de cunoaștere a limbii ruse. Mai mult ca atât, acesta este o procedură absolut gratuită.

Cota este aprobată de Guvernul Federației Ruse. În 2017, doar 2000 de cote au fost alocate pentru Moscova care au fost distribuite lunar. Cererile pentru cotă pot fi depuse la Centrul Multifuncțional de Migrație la Moscova (ММЦ). Toate informațiile necesare cu privire la depunerea cererii șia documentelor pentru obținerea Permisului de Ședere Temporară pot fi găsite în secțiunea specială a site-ului Centrului de Migrație.

Subliniem încă o dată, că la cererea pentru cotă trebuie anexate orice acte care ar putea convinge Comisia de selecție: că dvs. într-adevăr aveți nevoie de cotă și că anume dvs. trebuie să o primiți.

Lista obligatorie a documentelor anexate la cererea de cotă include o traducere legalizată a pașaportului, carte de migrație și adeverința de punere la evidență migrațională. În principiu, acest lucru este suficient. Dar dacă aveți patentă, atașați copia acesteia. Dacă aveți un demers din partea angajatorului (o relatare despre valoroarea dvs. în calitate de lucrător), la fel anexați-l. Dacă închiriați un apartament luați o recomandare de la prorietar, în care să fie descrise, de exemplu, calitățile dvs. pozitive în calitate de chiriași și prezentați și acest document.

Cu alte cuvinte, anexați la cerere tot felul de documente ca atunci când va trebui să se facă alegerea între dvs. și un alt cetățean străin cântarul să tragă în favoarea dvs. Trebuie să arătați prin toate mijloacele că doriți să rămâneți în Rusia, doriți să lucrați, să fiți util, să plătiți toate taxele, etc.

Dacă aveți o rudă care deja dispune de Permis de Ședere Temporară, atunci și acest lucru trebuie adus în atenția Comisiei de selecție. Mai mult decât atât, dacă ați văzut undeva (uneori apar fotografii în rețele sociale) sau vreodată (la Centrul de Migrație) listele celor care au primit o cotă, ați observat, probabil, că ele conțin numele multor persoane care au deja rude cu Permis de Ședere Temporară ( acest lucru este indicat în liste în dreptul numelor de familie).Va trebui să așteptați deciazia Comisiei timp de o lună. După această perioadă vor apărea listele cu cei cărora li sa alocat cota. Dacă nu vă aflați în listă, puteți aplica din nou luna următoare. Numărul de încercări, spre deosebire de numărul de cote, este nelimitat.Cererile sunt depuse, de regulă, în fiecare primă săptămână a lunii (urmăriți anunțurile pe site-ul Centrului de Migrație). Un punct de reper - dacă apare anunțul de acceptare a cererilor pentru cotă, atunci în aceste zile sunt afișate și listele pentru luna curentă. De exemplu, chiar acum, la începutul lunii noiembrie, în Centrul de Migrație a început primirea cererilor pentru cotă, care decurge fără programări și fără cozi și au fost afișate listele celor care au fost deja selectați . Nu uitați de cel mai important lucru! Depunerea actelor pentru cotă este o procedură gratuită. Cota nu poate fi cumpărată! Dacă întâlniți firme sau persoane fizice, care vă vor propune să cumpărați o cotă cu 100, 200 sau chiar 300 de mii de ruble, fiți siguri că aveți de-a face cu escroci! Cotele nu sunt de vânzare. Ele nu pot fi cumpărate prin definiție. De asemenea, vi se poate propune să scrieți o procură pentru a face totul în locul dvs. Acest lucru la fel nu este posibil - cererea trebuie depusă doar personal. 

Nu deveniți victime ale escrocilor și mai ales – complici!

Sursa: 90180.info

 • Vineri 3 Noiembrie 2017   
blog comments powered by Disqus
2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
0.062