• Миграционная служба
  Миграционная служба
  Descrierea proiectului:
  Миграционная служба
 • Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  - creat pentru a proteja drepturile și interesele legale ale nativilor din Republica Moldova, care locuiesc în federația Rusă sau alte state.
  - unește membrii Congresului Diasporelor Moldovenești, specialiștii în domeniul dreptului, care oferă ajutor juridic concetățenilor săi.
  - oferă o posibilitate simplă și operativă de folosire a site-ului - www.moldova.ms, unde concetățenii pot oferi personal întrebări și să primească operativ un răspuns despre posibilitățile de rezolvare a lor.
  - oferă concetățenilor posibilitatea de a primi ajutor juridic în limba moldovenească și rusă.
 • Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Scopul: de a umple golul în istoria veteranilor moldoveni ai celui de-al Doilea Război Mondial. Pe cîmpurile de luptă, alături de ostașii din alte țări, au luptat nativii din Republica Moldova, originari din orașele și satele moldovenești. Este foarte dificil să estimăm aportul lor deosebit în recucerirea păcii pentru noi,
  dar și mai complicat este să găsești o informație veridică despre faptele lor eroice și despre viața lor de după război. Nu putem uita concetățenii moldoveni, care au devenit un exemplu al bărbăției și eroismului, și au fost decorați cu ordine și medalii.
  Ссылка на страницу:
  http://heroes.moldova.ms/
 • Job-uri
  Job-uri
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
 • «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Savina Valentina Mihailovna
  Președintele Consiliului pentru Cultură și Artă
  Descrierea proiectului:
  Scopul: deschiderea platformei culturale, ştiinţifice şi de afaceri rusești, pentru persoanele din Republica Moldova, domiciliate în Rusia, pentru a organiza expoziţii de mărfuri moldoveneşti, prezentarea de noi proiecte, inclusiv cele ştiinţifice şi high-tech, pentru desfășurarea serilor tematice dedicate datelor importante, evenimentelor, sărbătorilor naţionale .

 • Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Координатор проекта:
  Președintele Consiliului CDM
  Președintele Consiliului
  Descrierea proiectului:
  Scop: informarea cetăţenilor moldoveni, care locuiesc în Rusia, cu privire la normele de conduită al cetăţeanului străin pe teritoriul unui alt stat, despre drepturi şi obligaţii, despre departamentele competente ale Republicii Moldova şi Federaţia Rusă, unde se pot adresa în caz de nevoie.
 • Programul pentru învățarea limbii materne
  Programul pentru învățarea limbii materne
  Descrierea proiectului:
  Congresul propune să atragă experţi din Moldova şi Rusia pentru realizarea unui proiect comun de a studia limba moldovenească (română). Conceptul proiectului ar trebui să fie principiul de disponibilitate generală. Acest lucru implică învăţarea limbii conform unei analogii a unei resurse speciale existente pe site-ul «BBCnews» - «Learningenglish» (învăţarea limbii engleze). Curriculum-ul va include sesiuni audio-vizuale, însoţite de materiale tipărite.
 • «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Obiectivul principal al Casei de Comerț - o legătură între interacţiunea organelor de stat ale Rusiei şi Moldovei, cu agenţii economici din cele două ţări, în promovarea produselor moldoveneşti de calitate şi a imaginii Republicii Moldova în Federaţia Rusă, precum şi pentru a promova dezvoltarea stabilă la nivel înalt a relaţiilor economice ruso-moldovenești.
 • Noua generație a Moldovei
  Noua generație a Moldovei
  Descrierea proiectului:
  NOUA GENERAȚIE A MOLDOVEI - asociaţie a tinerilor compatrioţi, activitatea cărora are drept scop promovarea imaginii Republicii Moldova în Federația Rusă.
 • «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  Descrierea proiectului:
  În Republica Moldova brusc scade nivelul de cunoaştere a limbii ruse, mai mult ca atît, în mod deosebit, această problemă se manifestă în rîndul cetăţenilor țării de vîrstă preşcolară şi şcolară. Educatorii şi profesorii din grădiniţe şi şcoli se plîng adesea de insuficiența de cărţi în limba rusă, de la manuale pentru copiii de vîrstă preşcolară şi terminînd cu clasicii ruşi, enciclopedii şi cărţi de ştiinţă.
 • «Comitetul mamelor»
  «Comitetul mamelor»
  Descrierea proiectului:
  Sarcina Comitetului va consta în faptul că compatrioatele se vor ajuta reciproc pentru a integra copiii săi în societatea rusă. Problema studierii limbii ruse pentru copii în familia cărora părinţii vorbesc mai ales în limba moldovenească, înscrierea copiilor în grădiniţă, şcoală şi învăţămîntul superior - vor constitui principalele subiecte de discuţii în Comitetul mamelor.
 • Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  „Multstimaţi concetăţeni!”
  În ultimiii 20 de ani nu a fost creată o ediţie completă cu figurile istorice proeminente din Republica Moldova, compatrioţii noştri celebri, care au obţinut succes în diverse domenii.
  Astfel de nume ca Antioh Cantemir, Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu, Eugen Doga, Maria Bieşu, Nadejda Cepraga, Ion Druţă, Savina Valentina, Codreanu Maria, Konstantin Konstantinov, doar mica parte din tot măreţul şi fermecătorul, cu care trebuie să se mîndrească Moldova. Sunt personalităţi, care trebuie să ne fie stea polară şi modele exemplare pentru generaţia tînără.
  În lume sunt mulţi nativi din Republica Moldova, care au obţinut succese majore şi respect. Personalităţi remarcabile în politică, ştiinţă, cultură, artă, învăţămînt, muncesc din greu şi crează adevărate capodopere în diferote colţuri ale lumii.
  Să colaborăm în conservarea patrimoniului, recunoaşterii, bogăţiilor poporului nostru este datoria fiecărui moldovean. Enciclopedia trebuie să devină o comoară naţională. „Mîndria Republicii Moldova – este Mîndria Noastră comună!”

Tot adevărul despre asigurarea medicală benevolă

 • Miercuri 25 Octombrie 2017   
Tot adevărul despre asigurarea medicală benevolă

Fiecare muncitor străin din Rusia trebuie să aibă astăzi asigurare medicală benevolă (ДМС). Cu toate acestea, nu toți cetățenii străinii înțeleg ce este asigurarea medicală benevolă și unde aceasta poate fi obținută. „90180.ru” a pregătit un scurt ghid pentru a clarifica problemele principale.

De ce statul îl obligă cetățenii străini să obțină poliță de asigurare medicală benevolă?

Deoarece polița le permite cetățenilor străini să primească în mod garantat asistența medicală necesară în situații neprevăzute.

Ce servicii medicale sunt prevăzute de asigurarea medicală benevolă?

Legea cere ca polița de asigurare benevolă să prevadă servicii de asistență medicală primară și asistență medicală specializată de urgență. Cu alte cuvinte, polița garantează ajutorul medical în cazul stărilor de sănătate periculoase pentru viață. Lista detaliată a serviciilor prevăzute de polița de asigurare poate fi vizualizată și descărcată la sfârșitul articolului.

Cine are nevoie de poliță de asigurare medicală?

În principiu, orice cetățean străin aflat Rusia poate obține poliță de asigurare medicală. Dar pentru cei care doresc să perfecteze patenta de muncă și să lucreze în Rusia, asigurarea medicală benevolă este o condiție obligatorie.

Fără poliță medicală, lucrătorilor migranți nu le va fi acceptat dosarul pentru perfectarea patentei sau pentru obținerea permisului de muncă. Prin urmare ei nu vor putea munci legal. Această cerință este stipulată în paragraful 13.3 din Legea federală nr. 115 „Privind statutul juridic al cetățenilor străini și apatrizilor pe teritoriul Federației Ruse”.
De altfel, viitorul angajator al imigrantului de muncă poate încheia un acord cu o instituție medicală privind furnizarea de servicii medicale contra plată. În acest caz, cetățeanul străin nu trebuie să prezinte polița pentru obținerea patentei - este suficient să prezinte acest contract.

Unde poate fi procurată polița de asigurare medicală benevolă?

În orice companie sau agenție de asigurări care deține licență în domeniul asigurărilor medicale pentru imigranți. De asemenea, serviciul de înregistrare a poliței de asigurare medicale benevole este furnizat de Centrul Multifuncțional de Migrație din Moscova (ММЦ): cetățenii străini pot obține patenta nemijlocit în timp ce procesează alte documente. Perfectarea poliței la Centrul Multifuncțional de Migrație are mai multe avantaje: preț accesibil (de la patru mii de ruble) și o garanție că polița îndeplinește cerințele necesare pentru obținerea patentei.

Ce termen de acoperire trebuie să aibă polița? 

Polița trebuie să acopere perioada de aflare pe teritoriul Rusiei, inclusiv perioada de valabilitate a patentei (maximum 12 luni).

La ce trebuie să atrageți atenție atunci când perfectați polița de asigurare medicală benevolă?

Cei care intenționează să obțină patenta, ar trebui să se asigure că polița prevede servicii de asistență medicală primară și de urgență, iar suma de asigurare nu este mai mică de 100 de mii de ruble. Prezentarea unei polițe care nu respectă aceste cerințe poate fi motiv de refuz pentru eliberarea patentei cetățeanului străin.

Cât costă polița de asigurare medicală benevolă?

Costul poliței depinde de trei factori: perioada de valabilitate, lista serviciilor și valoarea asigurării. Prețul poliței pentru muncitorii străini, care îndeplinește cerințele pentru perfectarea patentei, este de la patru mii de ruble și mai mult.

Pentru turiști și alte categorii de străini, cerințele față de asigurarea medicală sunt mai simple: trebuie să fie valabilă pe întreaga perioadă de aflare a persoanei în Rusia. De aceea, puteți procura o poliță mai ieftină pe contul unei sume mai mici de asigurare.

Cum arată formularul poliței de asigurare medicală?

Formulatul poliței de asigurări diferă ușor în funcție de compania care eliberează polița. Cu toate acestea, există cerințe generale pentru acest tip de documente: formularele trebuie să includă seria și numărul poliței, o hologramă fotopolimer și un filigran. În plus, formularul trebuie să conțină informații despre persoana asigurată, titularul poliței de asigurare și organizația de asigurare care a emis polița. Lista exactă a informațiilor ce trebuie incluse poate fi vizualizată și descărcată mai jos.

Cerințele minime pentru polița de asigurare medicală benevolă pentru imigranți

Sursa: 90180.info

 • Miercuri 25 Octombrie 2017   
blog comments powered by Disqus
2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
0.052