• Миграционная служба
  Миграционная служба
  Descrierea proiectului:
  Миграционная служба
 • Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  - creat pentru a proteja drepturile și interesele legale ale nativilor din Republica Moldova, care locuiesc în federația Rusă sau alte state.
  - unește membrii Congresului Diasporelor Moldovenești, specialiștii în domeniul dreptului, care oferă ajutor juridic concetățenilor săi.
  - oferă o posibilitate simplă și operativă de folosire a site-ului - www.moldova.ms, unde concetățenii pot oferi personal întrebări și să primească operativ un răspuns despre posibilitățile de rezolvare a lor.
  - oferă concetățenilor posibilitatea de a primi ajutor juridic în limba moldovenească și rusă.
 • Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Scopul: de a umple golul în istoria veteranilor moldoveni ai celui de-al Doilea Război Mondial. Pe cîmpurile de luptă, alături de ostașii din alte țări, au luptat nativii din Republica Moldova, originari din orașele și satele moldovenești. Este foarte dificil să estimăm aportul lor deosebit în recucerirea păcii pentru noi,
  dar și mai complicat este să găsești o informație veridică despre faptele lor eroice și despre viața lor de după război. Nu putem uita concetățenii moldoveni, care au devenit un exemplu al bărbăției și eroismului, și au fost decorați cu ordine și medalii.
  Ссылка на страницу:
  http://heroes.moldova.ms/
 • Job-uri
  Job-uri
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
 • «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Savina Valentina Mihailovna
  Președintele Consiliului pentru Cultură și Artă
  Descrierea proiectului:
  Scopul: deschiderea platformei culturale, ştiinţifice şi de afaceri rusești, pentru persoanele din Republica Moldova, domiciliate în Rusia, pentru a organiza expoziţii de mărfuri moldoveneşti, prezentarea de noi proiecte, inclusiv cele ştiinţifice şi high-tech, pentru desfășurarea serilor tematice dedicate datelor importante, evenimentelor, sărbătorilor naţionale .

 • Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Координатор проекта:
  Președintele Consiliului CDM
  Președintele Consiliului
  Descrierea proiectului:
  Scop: informarea cetăţenilor moldoveni, care locuiesc în Rusia, cu privire la normele de conduită al cetăţeanului străin pe teritoriul unui alt stat, despre drepturi şi obligaţii, despre departamentele competente ale Republicii Moldova şi Federaţia Rusă, unde se pot adresa în caz de nevoie.
 • Programul pentru învățarea limbii materne
  Programul pentru învățarea limbii materne
  Descrierea proiectului:
  Congresul propune să atragă experţi din Moldova şi Rusia pentru realizarea unui proiect comun de a studia limba moldovenească (română). Conceptul proiectului ar trebui să fie principiul de disponibilitate generală. Acest lucru implică învăţarea limbii conform unei analogii a unei resurse speciale existente pe site-ul «BBCnews» - «Learningenglish» (învăţarea limbii engleze). Curriculum-ul va include sesiuni audio-vizuale, însoţite de materiale tipărite.
 • «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Obiectivul principal al Casei de Comerț - o legătură între interacţiunea organelor de stat ale Rusiei şi Moldovei, cu agenţii economici din cele două ţări, în promovarea produselor moldoveneşti de calitate şi a imaginii Republicii Moldova în Federaţia Rusă, precum şi pentru a promova dezvoltarea stabilă la nivel înalt a relaţiilor economice ruso-moldovenești.
 • Noua generație a Moldovei
  Noua generație a Moldovei
  Descrierea proiectului:
  NOUA GENERAȚIE A MOLDOVEI - asociaţie a tinerilor compatrioţi, activitatea cărora are drept scop promovarea imaginii Republicii Moldova în Federația Rusă.
 • «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  Descrierea proiectului:
  În Republica Moldova brusc scade nivelul de cunoaştere a limbii ruse, mai mult ca atît, în mod deosebit, această problemă se manifestă în rîndul cetăţenilor țării de vîrstă preşcolară şi şcolară. Educatorii şi profesorii din grădiniţe şi şcoli se plîng adesea de insuficiența de cărţi în limba rusă, de la manuale pentru copiii de vîrstă preşcolară şi terminînd cu clasicii ruşi, enciclopedii şi cărţi de ştiinţă.
 • «Comitetul mamelor»
  «Comitetul mamelor»
  Descrierea proiectului:
  Sarcina Comitetului va consta în faptul că compatrioatele se vor ajuta reciproc pentru a integra copiii săi în societatea rusă. Problema studierii limbii ruse pentru copii în familia cărora părinţii vorbesc mai ales în limba moldovenească, înscrierea copiilor în grădiniţă, şcoală şi învăţămîntul superior - vor constitui principalele subiecte de discuţii în Comitetul mamelor.
 • Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  „Multstimaţi concetăţeni!”
  În ultimiii 20 de ani nu a fost creată o ediţie completă cu figurile istorice proeminente din Republica Moldova, compatrioţii noştri celebri, care au obţinut succes în diverse domenii.
  Astfel de nume ca Antioh Cantemir, Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu, Eugen Doga, Maria Bieşu, Nadejda Cepraga, Ion Druţă, Savina Valentina, Codreanu Maria, Konstantin Konstantinov, doar mica parte din tot măreţul şi fermecătorul, cu care trebuie să se mîndrească Moldova. Sunt personalităţi, care trebuie să ne fie stea polară şi modele exemplare pentru generaţia tînără.
  În lume sunt mulţi nativi din Republica Moldova, care au obţinut succese majore şi respect. Personalităţi remarcabile în politică, ştiinţă, cultură, artă, învăţămînt, muncesc din greu şi crează adevărate capodopere în diferote colţuri ale lumii.
  Să colaborăm în conservarea patrimoniului, recunoaşterii, bogăţiilor poporului nostru este datoria fiecărui moldovean. Enciclopedia trebuie să devină o comoară naţională. „Mîndria Republicii Moldova – este Mîndria Noastră comună!”

Rusia declară război „birourilor de cauciuc”

 • Vineri 20 Octombrie 2017   
Rusia declară război „birourilor de cauciuc”

Autoritățile ruse, intenționează să introducă răspunderea penală pentru „înregistrarea” (punerea la evidență migrațională) fictivă a cetățenilor străini la adresa „angajatorului”. Luni, la 16 octombrie, deputata Irina Yarovaya a deschis lupta împotriva „birourilor de cauciuc” - organizații care, contra plată, pun la evidență migrațională străinii, știind de la bun început că aceștia nu vor lucra pentru ei. La inițiativa deputatei, Duma de Stat a primit spre examinare două proiecte de lege federale, care prevăd extinderea răspunderii penale pentru „înregistrarea” fictivă, inclusiv în spațiile nerezidențiale.

Ce propune Irina Yarovaya

Deputata Dumei de Stat a remarcat că legile existente conțin lacune cu privire la responsabilitatea pentru „înregistrarea“ fictivă la adresa persoanelor juridice.

Astfel, încă pe 21 decembrie 2013, legea federală №376 a stabilit răspunderea penală pentru „înregistrarea” fictivă a străinilor. Cu toate acestea, textul legii se referea doar la „înregistrarea” în spațiile rezidențiale. În același timp, începând cu 2006 în Rusia a intrat în vigoare legea federală №109 „Cu privire la evidența migrațională a cetățenilor străini și apatrizilor“, care permite „înregistrare“ imigranților, atât în spații rezidențiale cât și non-rezidențiale. Acest lucru a fost făcut pentru a oferi o alternativă cetățenilor străini: ei puteau fi puși la evidență migrațională atât la adresa de locuit, cât și la adresa locului de muncă.

Dar, în practică, această premisă a dus la apariția pe scară largă a „birourilor de cauciuc” - organizații care, contra plată, „înregistrează” zeci de mii de imigranți. Drept exemplu, Irina Yarovaya citează cele mai rezonante cazuri: un mic birou aparținând organizației „Centrul de Cadre „Vostok””, în care erau puși la evidență migrațională 3,3 mii de străini, sau biroul Sindicatului Interregional „Zashita” unde erau „înregistrați” 56 de mii (!) de imigranți.

În această privință, Irina Yarovaya propune să fie introdusă pedeapsa penală pentru punerea la evidență migrațională fictivă a străinilor atât la adresa spațiilor rezidențiale cât și a celor nerezidențiale.

Proiect de lege №286369-7 cu privire la modificarea legii federale „Cu privire la evidența migrațională a cetățenilor străini și apatrizilor”

Proiect de lege №286371-7 cu privi re la modificarea articolului 322-3 al Codului Penal al Federației Ruse

De ce se înăsprește legea?

Aici ar fi potrivit să ne amintim de declarația din aprilie a șefului FSB, Alexander Bortnikov, care a numit imigranții de muncă ilegali din CSI „coloana vertebrală a grupurilor teroriste”. În acest sens, el a solicitat creșterea responsabilității funcționarilor care monitorizează respectarea legislației cu privire la migrație, precum și a antreprenorilor care angajează imigranți.

Respectiv, după emiterea acestei concluzii în Rusia a început treptat să se înăsprească pedeapsa pentru încălcarea legilor care reglementează viața și munca cetățenilor străini. Inițiativa Irinei Yarovoi, în această privință, pare a fi una din verigile logice ale acestui proces.

"Situația creată reprezintă un factor de risc și o amenințare directă de legalizare pe teritoriul Rusiei a persoanelor cu intenții care contravin legislației, inclusiv cu caracter extremist și terorist”, a menționat deputata în nota explicativă a proiectelor de lege.

Ea a mai adaugă că acest lucru contribuie, de asemenea, la dezvoltarea corupției și la creșterea interesului persoanelor de rea-credință pentru crearea „birourilor de cauciuc”. Totodată, organele de ordine sunt private de posibilitatea de a monitoriza astfel de activități ilegale, subliniază Irina Yarovaya.

Cine va fi pedepsit?

Articolele din legile, propuse a fi modificate, prevăd răspunderea penală a persoanelor juridice care pun cetățenii străini la evidență migrațională. Se propune ca acești „angajatori” să fie pedepsiți cu amenzi costisitoare, cu muncă în folosul comunității și chiar cu închisoare.

Totodată, chiar și migranții au de suferit de pe urma evidenței migraționale fictive. În cele din urmă, aflarea lor pe teritoriul Rusiei se dovedește a fi ilegală. Dacă patenta de muncă, sau un alt document permisiv a fost obținut în baza unei astfel de „înregistrări”, atunci, în cazul depistării ilegalității, aceste documente vor fi anulate. Iar cetățenii străini vor fi expulzați din țară și vor primi interdicție de intrare de cinci ani pe teritoriul Rusiei.

Uitați de „înregistrarea” la adresa persoanelor juridice

În vara anului curent, Curtea Constituțională a Federației Ruse a recunoscut mai multe definiții din legea federală „Cu privire la evidența migrațională a cetățenilor străini și a apatrizilor” neconforme cu Constituția FR. În opinia judecătorilor, partea 1 și punctul 2 al părții 2 ale articolului 20 al acestei legi conțin ambiguități cu privire la locul de rezidență, unde cetățeanul străin pus la evidență migrațională. Prin urmare, instanța a cerut parlamentarilor să elimine imediat incertitudinea.

Cu toate acestea, o serie de departamente raionale cu privire la probleme de migrație nu au așteptat acțiunile legiuitorilor și au suspendat în curând procedura de punere la evidență migrațională a cetățenilor străini la adresa juridică a organizației.

În acest sens, șeful Comisiei pentru Politici Migraționiste și Adaptare a Migranților din cadrul Consiliului Naționalităților pe lângă Guvernului Moscovei, Alexandr Kalinin, a cerut cetățenilor străini să refuze „înregistrarea” la adresa persoanei juridice pentru a evita problemele cu legea.

Sursa: 90180.info

 • Vineri 20 Octombrie 2017   
blog comments powered by Disqus
2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
0.058