• Миграционная служба
  Миграционная служба
  Descrierea proiectului:
  Миграционная служба
 • Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  - creat pentru a proteja drepturile și interesele legale ale nativilor din Republica Moldova, care locuiesc în federația Rusă sau alte state.
  - unește membrii Congresului Diasporelor Moldovenești, specialiștii în domeniul dreptului, care oferă ajutor juridic concetățenilor săi.
  - oferă o posibilitate simplă și operativă de folosire a site-ului - www.moldova.ms, unde concetățenii pot oferi personal întrebări și să primească operativ un răspuns despre posibilitățile de rezolvare a lor.
  - oferă concetățenilor posibilitatea de a primi ajutor juridic în limba moldovenească și rusă.
 • Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Scopul: de a umple golul în istoria veteranilor moldoveni ai celui de-al Doilea Război Mondial. Pe cîmpurile de luptă, alături de ostașii din alte țări, au luptat nativii din Republica Moldova, originari din orașele și satele moldovenești. Este foarte dificil să estimăm aportul lor deosebit în recucerirea păcii pentru noi,
  dar și mai complicat este să găsești o informație veridică despre faptele lor eroice și despre viața lor de după război. Nu putem uita concetățenii moldoveni, care au devenit un exemplu al bărbăției și eroismului, și au fost decorați cu ordine și medalii.
  Ссылка на страницу:
  http://heroes.moldova.ms/
 • Job-uri
  Job-uri
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
 • «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Savina Valentina Mihailovna
  Președintele Consiliului pentru Cultură și Artă
  Descrierea proiectului:
  Scopul: deschiderea platformei culturale, ştiinţifice şi de afaceri rusești, pentru persoanele din Republica Moldova, domiciliate în Rusia, pentru a organiza expoziţii de mărfuri moldoveneşti, prezentarea de noi proiecte, inclusiv cele ştiinţifice şi high-tech, pentru desfășurarea serilor tematice dedicate datelor importante, evenimentelor, sărbătorilor naţionale .

 • Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Координатор проекта:
  Președintele Consiliului CDM
  Președintele Consiliului
  Descrierea proiectului:
  Scop: informarea cetăţenilor moldoveni, care locuiesc în Rusia, cu privire la normele de conduită al cetăţeanului străin pe teritoriul unui alt stat, despre drepturi şi obligaţii, despre departamentele competente ale Republicii Moldova şi Federaţia Rusă, unde se pot adresa în caz de nevoie.
 • Programul pentru învățarea limbii materne
  Programul pentru învățarea limbii materne
  Descrierea proiectului:
  Congresul propune să atragă experţi din Moldova şi Rusia pentru realizarea unui proiect comun de a studia limba moldovenească (română). Conceptul proiectului ar trebui să fie principiul de disponibilitate generală. Acest lucru implică învăţarea limbii conform unei analogii a unei resurse speciale existente pe site-ul «BBCnews» - «Learningenglish» (învăţarea limbii engleze). Curriculum-ul va include sesiuni audio-vizuale, însoţite de materiale tipărite.
 • «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Obiectivul principal al Casei de Comerț - o legătură între interacţiunea organelor de stat ale Rusiei şi Moldovei, cu agenţii economici din cele două ţări, în promovarea produselor moldoveneşti de calitate şi a imaginii Republicii Moldova în Federaţia Rusă, precum şi pentru a promova dezvoltarea stabilă la nivel înalt a relaţiilor economice ruso-moldovenești.
 • Noua generație a Moldovei
  Noua generație a Moldovei
  Descrierea proiectului:
  NOUA GENERAȚIE A MOLDOVEI - asociaţie a tinerilor compatrioţi, activitatea cărora are drept scop promovarea imaginii Republicii Moldova în Federația Rusă.
 • «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  Descrierea proiectului:
  În Republica Moldova brusc scade nivelul de cunoaştere a limbii ruse, mai mult ca atît, în mod deosebit, această problemă se manifestă în rîndul cetăţenilor țării de vîrstă preşcolară şi şcolară. Educatorii şi profesorii din grădiniţe şi şcoli se plîng adesea de insuficiența de cărţi în limba rusă, de la manuale pentru copiii de vîrstă preşcolară şi terminînd cu clasicii ruşi, enciclopedii şi cărţi de ştiinţă.
 • «Comitetul mamelor»
  «Comitetul mamelor»
  Descrierea proiectului:
  Sarcina Comitetului va consta în faptul că compatrioatele se vor ajuta reciproc pentru a integra copiii săi în societatea rusă. Problema studierii limbii ruse pentru copii în familia cărora părinţii vorbesc mai ales în limba moldovenească, înscrierea copiilor în grădiniţă, şcoală şi învăţămîntul superior - vor constitui principalele subiecte de discuţii în Comitetul mamelor.
 • Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  „Multstimaţi concetăţeni!”
  În ultimiii 20 de ani nu a fost creată o ediţie completă cu figurile istorice proeminente din Republica Moldova, compatrioţii noştri celebri, care au obţinut succes în diverse domenii.
  Astfel de nume ca Antioh Cantemir, Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu, Eugen Doga, Maria Bieşu, Nadejda Cepraga, Ion Druţă, Savina Valentina, Codreanu Maria, Konstantin Konstantinov, doar mica parte din tot măreţul şi fermecătorul, cu care trebuie să se mîndrească Moldova. Sunt personalităţi, care trebuie să ne fie stea polară şi modele exemplare pentru generaţia tînără.
  În lume sunt mulţi nativi din Republica Moldova, care au obţinut succese majore şi respect. Personalităţi remarcabile în politică, ştiinţă, cultură, artă, învăţămînt, muncesc din greu şi crează adevărate capodopere în diferote colţuri ale lumii.
  Să colaborăm în conservarea patrimoniului, recunoaşterii, bogăţiilor poporului nostru este datoria fiecărui moldovean. Enciclopedia trebuie să devină o comoară naţională. „Mîndria Republicii Moldova – este Mîndria Noastră comună!”

Problemele migranților de la înălțimea zborului de pasăre

 • Vineri 29 Septembrie 2017   
Problemele migranților de la înălțimea zborului de pasăre

Migranții au fost în sfârșit auziți. Problemele care de obicei se țin sub tăcere, acum au început să se discute serios. La conferința internațională cu privire la migrație care a avut loc la Moscova, experții au susținut simplificarea regulilor de intrare a cetățenilor străini în Rusia, crearea unui nou mecanism de lucru al poliției în domeniul migrației și schimbarea atitudinii societății ruse față de migranți.

Potrivit lui Alexandr Kalinin, președintele Comisiei pentru Politici Migraționiste și Adaptarea Migranților din cadrul Consiliului Naționalităților pe lângă Guvernul Moscovei, astăzi principala problemă este că lucru cu migranții se limitează la „doctrinele științifice” și se plasează „mai mult în sfera academică decât în cea practică”.

„Nu putem rezolva problema, pur și simplu, prin doctrine științifice. Trebuie să lăsăm disertațiile științifice, să coborâm pe pământ și să lucrăm în teren”, consideră expertul.

Regulile trebuie simplificate

Conferința internațională „Integrarea migranților ca problemă de guvernare: contextul european și rus” a durat două zile. Unul dintre participanții la forum a fost șeful Direcției Principale pentru Migrație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, Olga Kirillova. În cadrul forumului, ea a menționat importanța repartizării între departamente a competențelor în combaterea migrației ilegale, în adaptarea socială și integrarea migranților.

„Recent a fost creată Agenția Federală a Naționalităților (AFN), a cărei scop de bază este elaborarea strategiei în domeniul adaptării și integrării migranțior în Rusia, – a declarat Olga Kirillova. – Până de curând, de această componentă se ocupă Serviciul Federal de Migrație (SFM). Începând cu anul trecut, Serviciul a trecut, în funcționalitate deplină, sub jurisdicția Ministerului de Interne, iar direcția principală de activitate a Ministerului de Interne ține, totuși, de domeniul de aplicare a legii. De aceea noi nu ne eschivăm de la responsabilități și vom continua colaborarea cu colegii, dar, cu toate acestea, sfera de răspundere (adaptarea și integrarea migranților – n.r.) îi revine Agenției Federale care a fost creată cu acest scop”.

Olga Kirillova a menționat, de asemenea, că regulile cu privire la migranții aflați pe teritoriul Federației Ruse sunt rigide și trebuie simplificate.
„Pentru Rusia acum este extrem de urgent să sistematizeze și, probabil, să dezvolte un sistem mai simplu de evidență migrațională și de reguli de intrare pe teritoriul țării, pentru că, indiferent de estimari, etapizarea excesivă cauzează dificultăți pentru migrant”. La fiecare etapă apare riscul de corupție, de asistență oferită din partea intermediarilor de rea-credință”, a spus ea.

Migranții sunt interesați în integrare

În ceea ce privește dorința sau nedorința migranților să se adapteze, acest lucru nu depinde de migranți, a declarat în cadrul conferinței Vladimir Malakhov, directorul Centrului de Științe Politice Teoretice și Aplicate din cadrul Academiei Prezidențiale pentru Economie națională și Administrație Publică din Rusia. În opinia lui, societatea rusă nu le oferă o astfel de oportunitate.

„Problema nu constă în faptul că cei care au venit, doresc să trăiască în ghetou, dar că există niște mecanisme care îi împing în acest ghetou. Adică oamenii nu au venit să se auto-excludă, ci pur și simplu ei nu au reușit să se integreze. Există unele mecanisme care duc la aceste excluderi sociale”, a spus expertul.

Cu acest punct de vedere este de acord și șeful Departamentului pentru Studiul Migrației și Proceselor de Integrare al Institutului de Sociologie al Academiei de Științe din Rusia, Vladimir Mukomel. Potrivit lui, responsabilitatea pentru integrare le revine atât migranților cât și societății gazdă.

Institutul de Sociologie al Academiei de Științe din Rusia a efectuat un studiu în acest an, în cadrul căruia au fost intervievați 8,5 mii de cetățeni din statele post-sovietice. Rezultatele au arătat că un număr semnificativ de respondenți intenționează să se integreze, totodată până la 40% sunt gata să rămână în Rusia pentru totdeauna. Și aceste 40% sunt cetățenii cu cel mai mare nivel de studii. Potrivit lui Vladimir Mukomel, această categorie de cetățeni străini se identifică mai mult cu Rusia decât cu țara de origine.

Cu migranții trebuie să comunicați în propria lor limbă

Comentând această discuție, șeful portalului „90180.ru”, Alexandr Kalinin, a reamintit că de la prăbușirea Uniunii Sovietice au trecut mai mult de 25 de ani și, în consecință, autenticitatea popoarelor s-a schimbat în acest răstimp.

„În trecut avem o istorie comună. Ea continuă să fie, doar că în această perioadă istoria sa schimbat oficial în multe republici, iar noua generație nu o mai cunoaște. A apărut o nouă generație, care nu știe de viața noastră comună într-o singură țară – URSS, – a spus Alexander Kalinin – „Drept urmare, noi am pierdut legătura cu aceste popoare, înțelegerea acestor popoare, astfel abordarea acestei probleme trebuie radical schimbată.”

Potrivit acestuia, autoritățile ar trebui sa înțeleagă: cu ce scop vin migranții, ce lucruri sunt necesare pentru ca un migrant să poată trăi și munci confortabil, astfel încât sa se adapteze și să se integreze. „Dacă credem că principalul pentru migrant este numai bunăstarea financiară, atunci aceasta este o eroare profundă. Cred că chiar dacă migrantul ar primi mai mulți bani, situația nu se va schimba în această direcție”, consideră expertul.

În această privință, în opinia sa, Rusia are nevoie de o categorie separată de experți în problemele legate de migrație, care ar interacționa permanent cu migranții care vin în țară.

Lucrul cu migranții este mai eficient în Rusia decât în Europa

În ciuda existenței unor probleme, Alexandr Kalinin consideră că lucrul desfășurat cu migranții în Rusia este mai eficientă decât în Europa.

„Problema adaptării și integrării este tratată mai bine în Federația Rusă în general și mai ales în Moscova, iar proiectul nostru „90180.ru” este o confirmare a acestui lucru. Proiectul nostru arată atitudinea guvernului față de situație, este clar că situația se schimbă fundamental”, a spus expertul.

Potrivit lui, înființarea și funcționarea Centrului Migrațional Multifuncțional din Saharov, în care s-au creat condiții confortabile pentru legalizarea migranților și obținerea permiselor, la fel este foarte elocventă.

„Acestea sunt doar două exemple ale faptului că guvernul este pregătit să inițieze un dialog cu migranții. Și acum sarcina noastră principală este de a colabora cu organizațiile diasporei și cu liderii organizațiilor diasporei, pentru a lucra și mai eficient la problemele de adaptare și integrare a migranților”, a concluzionat Alexander Kalinin.

Sursa: 90180.info

 • Vineri 29 Septembrie 2017   
blog comments powered by Disqus
2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
0.072