• Миграционная служба
  Миграционная служба
  Descrierea proiectului:
  Миграционная служба
 • Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  - creat pentru a proteja drepturile și interesele legale ale nativilor din Republica Moldova, care locuiesc în federația Rusă sau alte state.
  - unește membrii Congresului Diasporelor Moldovenești, specialiștii în domeniul dreptului, care oferă ajutor juridic concetățenilor săi.
  - oferă o posibilitate simplă și operativă de folosire a site-ului - www.moldova.ms, unde concetățenii pot oferi personal întrebări și să primească operativ un răspuns despre posibilitățile de rezolvare a lor.
  - oferă concetățenilor posibilitatea de a primi ajutor juridic în limba moldovenească și rusă.
 • Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Scopul: de a umple golul în istoria veteranilor moldoveni ai celui de-al Doilea Război Mondial. Pe cîmpurile de luptă, alături de ostașii din alte țări, au luptat nativii din Republica Moldova, originari din orașele și satele moldovenești. Este foarte dificil să estimăm aportul lor deosebit în recucerirea păcii pentru noi,
  dar și mai complicat este să găsești o informație veridică despre faptele lor eroice și despre viața lor de după război. Nu putem uita concetățenii moldoveni, care au devenit un exemplu al bărbăției și eroismului, și au fost decorați cu ordine și medalii.
  Ссылка на страницу:
  http://heroes.moldova.ms/
 • Job-uri
  Job-uri
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
 • «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Savina Valentina Mihailovna
  Președintele Consiliului pentru Cultură și Artă
  Descrierea proiectului:
  Scopul: deschiderea platformei culturale, ştiinţifice şi de afaceri rusești, pentru persoanele din Republica Moldova, domiciliate în Rusia, pentru a organiza expoziţii de mărfuri moldoveneşti, prezentarea de noi proiecte, inclusiv cele ştiinţifice şi high-tech, pentru desfășurarea serilor tematice dedicate datelor importante, evenimentelor, sărbătorilor naţionale .

 • Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Координатор проекта:
  Președintele Consiliului CDM
  Președintele Consiliului
  Descrierea proiectului:
  Scop: informarea cetăţenilor moldoveni, care locuiesc în Rusia, cu privire la normele de conduită al cetăţeanului străin pe teritoriul unui alt stat, despre drepturi şi obligaţii, despre departamentele competente ale Republicii Moldova şi Federaţia Rusă, unde se pot adresa în caz de nevoie.
 • Programul pentru învățarea limbii materne
  Programul pentru învățarea limbii materne
  Descrierea proiectului:
  Congresul propune să atragă experţi din Moldova şi Rusia pentru realizarea unui proiect comun de a studia limba moldovenească (română). Conceptul proiectului ar trebui să fie principiul de disponibilitate generală. Acest lucru implică învăţarea limbii conform unei analogii a unei resurse speciale existente pe site-ul «BBCnews» - «Learningenglish» (învăţarea limbii engleze). Curriculum-ul va include sesiuni audio-vizuale, însoţite de materiale tipărite.
 • «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Obiectivul principal al Casei de Comerț - o legătură între interacţiunea organelor de stat ale Rusiei şi Moldovei, cu agenţii economici din cele două ţări, în promovarea produselor moldoveneşti de calitate şi a imaginii Republicii Moldova în Federaţia Rusă, precum şi pentru a promova dezvoltarea stabilă la nivel înalt a relaţiilor economice ruso-moldovenești.
 • Noua generație a Moldovei
  Noua generație a Moldovei
  Descrierea proiectului:
  NOUA GENERAȚIE A MOLDOVEI - asociaţie a tinerilor compatrioţi, activitatea cărora are drept scop promovarea imaginii Republicii Moldova în Federația Rusă.
 • «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  Descrierea proiectului:
  În Republica Moldova brusc scade nivelul de cunoaştere a limbii ruse, mai mult ca atît, în mod deosebit, această problemă se manifestă în rîndul cetăţenilor țării de vîrstă preşcolară şi şcolară. Educatorii şi profesorii din grădiniţe şi şcoli se plîng adesea de insuficiența de cărţi în limba rusă, de la manuale pentru copiii de vîrstă preşcolară şi terminînd cu clasicii ruşi, enciclopedii şi cărţi de ştiinţă.
 • «Comitetul mamelor»
  «Comitetul mamelor»
  Descrierea proiectului:
  Sarcina Comitetului va consta în faptul că compatrioatele se vor ajuta reciproc pentru a integra copiii săi în societatea rusă. Problema studierii limbii ruse pentru copii în familia cărora părinţii vorbesc mai ales în limba moldovenească, înscrierea copiilor în grădiniţă, şcoală şi învăţămîntul superior - vor constitui principalele subiecte de discuţii în Comitetul mamelor.
 • Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  „Multstimaţi concetăţeni!”
  În ultimiii 20 de ani nu a fost creată o ediţie completă cu figurile istorice proeminente din Republica Moldova, compatrioţii noştri celebri, care au obţinut succes în diverse domenii.
  Astfel de nume ca Antioh Cantemir, Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu, Eugen Doga, Maria Bieşu, Nadejda Cepraga, Ion Druţă, Savina Valentina, Codreanu Maria, Konstantin Konstantinov, doar mica parte din tot măreţul şi fermecătorul, cu care trebuie să se mîndrească Moldova. Sunt personalităţi, care trebuie să ne fie stea polară şi modele exemplare pentru generaţia tînără.
  În lume sunt mulţi nativi din Republica Moldova, care au obţinut succese majore şi respect. Personalităţi remarcabile în politică, ştiinţă, cultură, artă, învăţămînt, muncesc din greu şi crează adevărate capodopere în diferote colţuri ale lumii.
  Să colaborăm în conservarea patrimoniului, recunoaşterii, bogăţiilor poporului nostru este datoria fiecărui moldovean. Enciclopedia trebuie să devină o comoară naţională. „Mîndria Republicii Moldova – este Mîndria Noastră comună!”

Kalinin: nu încercați să minimalizați rolul diasporei moldovenești în FR

 • Marţi 1 Decembrie 2015   
Kalinin: nu încercați să minimalizați rolul diasporei moldovenești în FR

Într-o publicație din Republica Moldova a apărut un articol pretins demascator, care pune la îndoială numărul lucrătorilor migranți moldoveni în FR și aduce un șir de dovezi în acest sens.  (Apropo, potrivit autorului, articolul a fost scris „datorită ajutorului generos al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID)”.) Liderul diasporei moldovenești în Moscova Alexandr Kalinin infirmă informațiile prezentate în articol, dezvăluind pe larg toate aspectele problemei.

Autorul articolului citează datele SFM, conform cărora, la data de 4 octombrie 2015 pe teritoriul FR se aflau circa 525 mii de cetățeni moldoveni, totodată, din această cifră dânsul exclude, fără o motivare precisă, 45 mii de cetățeni minori, precum și bătrânii și studenții. Și aici apare un șir de întrebări importante. De ce domnul autor folosește date cu referire la perioada când valul principal al migrației sezoniere scade? Studiați datele SFM din aprilie până în septembrie și veți vedea că pe teritoriul Rusiei sunt prezenți nu mai puțin de 700 mii de imigranți din Republica Moldova - toate informațiile sunt accesibile și pot fi examinate cu ușurință. De asemenea, nu putem ignora numărul migranților ilegali, aflat în continuă creștere. Poate oare autorul să indice sursele la care face referire atunci când exclude numărul minorilor, pensionarilor? Și încă ceva: oare pensionarii și studenții care locuiesc de mult timp în Rusia nu sunt migranți? Oare mulți studenți moldoveni, care și-au făcut studiile peste hotare, se întorc acasă? Puteți solicita de la Ministerul Educației al RM date exacte privind numărul studenților moldoveni aflați la studii în instituțiile de învățământ superior din Rusia.

Apoi, autorul citează cuvintele unui funcționar de la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al RM, care pune la îndoială informațiile furnizate de autoritățile migraționale ruse privind numărul lucrătorilor migranți moldoveni pe teritoriul FR. De asemenea, funcționarul, vorbind despre 167 587 patente de muncă eliberate cetățenilor moldoveni în 2014, nu știe dacă această cifră corespunde numărului de cetățeni care au solicitat patenta. Adică, s-ar putea ca o singură persoană să fi obținut trei - patru patente. Vizavi de aceste declarații am mai multe întrebări. Stimați funcționari ai MMPSșiF al RM! Înainte de a acuza autoritățile migraționale ruse de incompetență sau greșeli de calcul, răspundeți-mi: Dumneavoastră știți CÂȚI cetățeni au plecat din republică? Dumneavoastră realizați vreun studiu statistic privind numărul persoanelor care intră și ies din țară, cota-parte a migranților în numărul total al celor care pleacă (permanenți și sezonieri)?? Dumneavoastră aveți ceva date la acest subiect?

Iar explicațiile aduse privind posibilitatea ca o singură persoană să dețină 3 - 4 patente, vorbește despre completa incompetență a autorităților moldovenești în acest domeniu, ca să nu mă exprim în termeni mai duri. E o rușine să nu cunoști lucrurile care afectează fiecare al cincilea cetățean al țării. Pentru fiecare persoană se eliberează câte o singură patentă și valabilitatea acesteia poate fi prelungită cu un termen de până la un an. Chiar dacă am presupune, în mod ipotetic, că fiecare cetățean ar putea deține mai multe patente - costul fiecărei din ele este de aproximativ 65 mii de ruble pe an. Oare chiar credeți că lucrătorii migranți moldoveni își pot permite să „arunce” 160 - 260 mii pe an (în funcție de regiunea FR)?

În al treilea rând: autorul, pentru a-și argumenta teoria, se referă la faptul că numărul remitențelor din FR s-a micșorat, citând datele Băncii centrale a Rusiei pentru anii 2013 și 2014. Cu toate acestea, în mod paradoxal, el însuși explică această scădere prin devalorizarea rublei la sfârșitul anului 2014, însă tot aici vorbește despre reducerea remitențelor în primul trimestru al anului 2015 de două ori în raport cu aceeași perioadă a anului trecut. Această comparație este absurdă și este pentru cei care nu au cunoștințe în domeniu. Problema constă anume în devalorizarea rublei: în 2013 cursul mediu anual era de 32,5 ruble pentru un dolar SUA, în ultimul trimestru al anului 2014 cursul era de aproximativ 56,5 ruble pentru un dolar, iar în primul trimestru al anului 2015 acesta era de circa 62-63 ruble. Făcând niște simple operații aritmetice, de nivelul elevilor din clasa a cincea, observăm că puterea de cumpărare a rublei, la sfârșitul  2014 - începutul 2015, a scăzut cu 40-50% în raport cu dolarul SUA. Și deoarece lucrătorii migranți moldoveni nu primesc salarii în dolari SUA sau lire sterline, este un lucru firesc faptul că, din cauza modificării cursului valutar, cetățenii au putut schimba rublele într-o sumă mai mică de dolari. Nu numărul migranților s-a micșorat, ci veniturile acestora calculate în valută. În consecință, în mod firesc, s-a micșorat cota-parte a remitențelor migranților moldoveni din Rusia în cadrul volumului general al remitențelor spre Moldova în august 2015 în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent - de la 67,8% la 44,3% respectiv. E un lucru foarte ușor de calculat.

Consider că articolul, în mod vădit, a fost scris la comandă. În contextul luptei politice în Republica Moldova, multe organizații văd în partidul lucrătorilor migranți, aflat în proces de constituire, o amenințare pentru interesele lor egoiste. Obiectivul lor este de a discredita migranții și diaspora, ascunzând numărul real al membrilor ei și minimalizând astfel importanța ei pentru Moldova. Vom reacționa prompt și dur la asemenea declarații, menite să denigreze și să umilească diaspora moldovenească în Rusia.

 

Serviciul de presă

press@kalinin. ms

Тel. +7 495 795 98  82

Мob. +7 (926) 457 29 53

www. kalinin. ms

 • Marţi 1 Decembrie 2015   
blog comments powered by Disqus
2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
0.067