• Миграционная служба
  Миграционная служба
  Descrierea proiectului:
  Миграционная служба
 • Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  - creat pentru a proteja drepturile și interesele legale ale nativilor din Republica Moldova, care locuiesc în federația Rusă sau alte state.
  - unește membrii Congresului Diasporelor Moldovenești, specialiștii în domeniul dreptului, care oferă ajutor juridic concetățenilor săi.
  - oferă o posibilitate simplă și operativă de folosire a site-ului - www.moldova.ms, unde concetățenii pot oferi personal întrebări și să primească operativ un răspuns despre posibilitățile de rezolvare a lor.
  - oferă concetățenilor posibilitatea de a primi ajutor juridic în limba moldovenească și rusă.
 • Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Scopul: de a umple golul în istoria veteranilor moldoveni ai celui de-al Doilea Război Mondial. Pe cîmpurile de luptă, alături de ostașii din alte țări, au luptat nativii din Republica Moldova, originari din orașele și satele moldovenești. Este foarte dificil să estimăm aportul lor deosebit în recucerirea păcii pentru noi,
  dar și mai complicat este să găsești o informație veridică despre faptele lor eroice și despre viața lor de după război. Nu putem uita concetățenii moldoveni, care au devenit un exemplu al bărbăției și eroismului, și au fost decorați cu ordine și medalii.
  Ссылка на страницу:
  http://heroes.moldova.ms/
 • Job-uri
  Job-uri
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
 • «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Savina Valentina Mihailovna
  Președintele Consiliului pentru Cultură și Artă
  Descrierea proiectului:
  Scopul: deschiderea platformei culturale, ştiinţifice şi de afaceri rusești, pentru persoanele din Republica Moldova, domiciliate în Rusia, pentru a organiza expoziţii de mărfuri moldoveneşti, prezentarea de noi proiecte, inclusiv cele ştiinţifice şi high-tech, pentru desfășurarea serilor tematice dedicate datelor importante, evenimentelor, sărbătorilor naţionale .

 • Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Координатор проекта:
  Președintele Consiliului CDM
  Președintele Consiliului
  Descrierea proiectului:
  Scop: informarea cetăţenilor moldoveni, care locuiesc în Rusia, cu privire la normele de conduită al cetăţeanului străin pe teritoriul unui alt stat, despre drepturi şi obligaţii, despre departamentele competente ale Republicii Moldova şi Federaţia Rusă, unde se pot adresa în caz de nevoie.
 • Programul pentru învățarea limbii materne
  Programul pentru învățarea limbii materne
  Descrierea proiectului:
  Congresul propune să atragă experţi din Moldova şi Rusia pentru realizarea unui proiect comun de a studia limba moldovenească (română). Conceptul proiectului ar trebui să fie principiul de disponibilitate generală. Acest lucru implică învăţarea limbii conform unei analogii a unei resurse speciale existente pe site-ul «BBCnews» - «Learningenglish» (învăţarea limbii engleze). Curriculum-ul va include sesiuni audio-vizuale, însoţite de materiale tipărite.
 • «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Obiectivul principal al Casei de Comerț - o legătură între interacţiunea organelor de stat ale Rusiei şi Moldovei, cu agenţii economici din cele două ţări, în promovarea produselor moldoveneşti de calitate şi a imaginii Republicii Moldova în Federaţia Rusă, precum şi pentru a promova dezvoltarea stabilă la nivel înalt a relaţiilor economice ruso-moldovenești.
 • Noua generație a Moldovei
  Noua generație a Moldovei
  Descrierea proiectului:
  NOUA GENERAȚIE A MOLDOVEI - asociaţie a tinerilor compatrioţi, activitatea cărora are drept scop promovarea imaginii Republicii Moldova în Federația Rusă.
 • «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  Descrierea proiectului:
  În Republica Moldova brusc scade nivelul de cunoaştere a limbii ruse, mai mult ca atît, în mod deosebit, această problemă se manifestă în rîndul cetăţenilor țării de vîrstă preşcolară şi şcolară. Educatorii şi profesorii din grădiniţe şi şcoli se plîng adesea de insuficiența de cărţi în limba rusă, de la manuale pentru copiii de vîrstă preşcolară şi terminînd cu clasicii ruşi, enciclopedii şi cărţi de ştiinţă.
 • «Comitetul mamelor»
  «Comitetul mamelor»
  Descrierea proiectului:
  Sarcina Comitetului va consta în faptul că compatrioatele se vor ajuta reciproc pentru a integra copiii săi în societatea rusă. Problema studierii limbii ruse pentru copii în familia cărora părinţii vorbesc mai ales în limba moldovenească, înscrierea copiilor în grădiniţă, şcoală şi învăţămîntul superior - vor constitui principalele subiecte de discuţii în Comitetul mamelor.
 • Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  „Multstimaţi concetăţeni!”
  În ultimiii 20 de ani nu a fost creată o ediţie completă cu figurile istorice proeminente din Republica Moldova, compatrioţii noştri celebri, care au obţinut succes în diverse domenii.
  Astfel de nume ca Antioh Cantemir, Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu, Eugen Doga, Maria Bieşu, Nadejda Cepraga, Ion Druţă, Savina Valentina, Codreanu Maria, Konstantin Konstantinov, doar mica parte din tot măreţul şi fermecătorul, cu care trebuie să se mîndrească Moldova. Sunt personalităţi, care trebuie să ne fie stea polară şi modele exemplare pentru generaţia tînără.
  În lume sunt mulţi nativi din Republica Moldova, care au obţinut succese majore şi respect. Personalităţi remarcabile în politică, ştiinţă, cultură, artă, învăţămînt, muncesc din greu şi crează adevărate capodopere în diferote colţuri ale lumii.
  Să colaborăm în conservarea patrimoniului, recunoaşterii, bogăţiilor poporului nostru este datoria fiecărui moldovean. Enciclopedia trebuie să devină o comoară naţională. „Mîndria Republicii Moldova – este Mîndria Noastră comună!”

Băsescu vrea să scoată România din UE alipind Moldova

 • Joi 29 Octombrie 2015   
Băsescu vrea să scoată România din UE alipind Moldova

 

Băsescu vrea să scoată România din UE, alipind Moldova
Președintele OOI „Congresul Diasporei Moldovenești” Alexandr Kalinin a răspuns la declarația făcută la 26 octombrie de ex-președintele României, Traian Băsescu, în cadrul întrevederii sale cu jurnaliștii. Acesta a declarat, că în cazul în care parlamentele ambelor state vor vota pentru unirea României și Republicii Moldova, atunci aceasta se va face. De asemenea, el a menționat că unirea țărilor este în interesul ambelor părți.
„Stimatul domn ex-președinte pierde din vedere faptul că România este membru al Uniunii Europene, care, în problemele ce țin de aderarea la UE a noilor state și teritorii, se conduce de o serie de reglementări speciale, obligatorii pentru toate țările-membre ale UE, și România nu poate să ia o decizie privind unirea cu Republica Moldova, fără a o coordona cu Uniunea Europeană. În plus, nu trebuie să uităm că pe teritoriul Republicii Moldova, de mult timp, rămâne nesoluționată situația cu Republica Moldovenească Nistreană. Ce modalitate poate propune dl Băsescu pentru a rezolva această problemă?
Evidente sunt două căi: acordarea independenței Transnistriei și alipirea la România a celorlalte teritorii ale Republicii Moldova sau rezolvarea forțată a problemei. Cu privire la primul punct. Deschideți Constituția Republicii Moldova, dle Băsescu! Vă rugăm, citiți cu atenție articolul 1! „Republica Moldova este un stat suveran și independent, unitar și indivizibil”. Adică, Dumnevostră credeți că încălcarea Constituției Republicii Moldova va duce la satisfacerea unor interese ale poporului moldovenesc? Mă îndoiesc. Cu astfel de declarații, Dvs., dle Băsescu, îmi amintiți de liderul partidului național-separatist al Germanilor Sudeți Henlein și lecția de istorie, legată de cedarea către Germania a regiunii sudete a Cehoslovaciei, în anul 1938, când declarații îndrăznețe și revoltele provocate au dus la separarea „democratică” a acestor teritorii în contradicție cu normele dreptului internațional și a suveranității de stat a Cehoslovaciei.
În ceea ce privește al doilea punct de „soluționare a problemei”, oare dl Băsescu într-adevăr îndeamnă, ca în secolul XXI, în centrul Europei civilizate, să se meargă pe calea barbară a unei agresiuni militare obișnuite care are drept scop unirea prin foc și sabie a tuturor teritoriilor Republicii Moldova cu România? Vorbiți serios?
De aceea, sunt convins că declarația dlui Băsescu nu este nimic mai mult decât populism ordinar și propagandă, care are ca scop consolidarea forțelor naționaliste și crearea unui pretext informațional pentru a-și ridica ratingul de ex-președinte.”

 


Președintele OOI „Congresul Diasporei Moldovenești” Alexandr Kalinin a răspuns la declarația făcută la 26 octombrie de ex-președintele României, Traian Băsescu, în cadrul întrevederii sale cu jurnaliștii. Acesta a declarat, că în cazul în care parlamentele ambelor state vor vota pentru unirea României și Republicii Moldova, atunci aceasta se va face. De asemenea, el a menționat că unirea țărilor este în interesul ambelor părți.

„Stimatul domn ex-președinte pierde din vedere faptul că România este membru al Uniunii Europene, care, în problemele ce țin de aderarea la UE a noilor state și teritorii, se conduce de o serie de reglementări speciale, obligatorii pentru toate țările-membre ale UE, și România nu poate să ia o decizie privind unirea cu Republica Moldova, fără a o coordona cu Uniunea Europeană. În plus, nu trebuie să uităm că pe teritoriul Republicii Moldova, de mult timp, rămâne nesoluționată situația cu Republica Moldovenească Nistreană. Ce modalitate poate propune dl Băsescu pentru a rezolva această problemă?Evidente sunt două căi: acordarea independenței Transnistriei și alipirea la România a celorlalte teritorii ale Republicii Moldova sau rezolvarea forțată a problemei. Cu privire la primul punct. Deschideți Constituția Republicii Moldova, dle Băsescu! Vă rugăm, citiți cu atenție articolul 1! „Republica Moldova este un stat suveran și independent, unitar și indivizibil”. Adică, Dumnevostră credeți că încălcarea Constituției Republicii Moldova va duce la satisfacerea unor interese ale poporului moldovenesc? Mă îndoiesc. Cu astfel de declarații,

Dvs., dle Băsescu, îmi amintiți de liderul partidului național-separatist al Germanilor Sudeți Henlein și lecția de istorie, legată de cedarea către Germania a regiunii sudete a Cehoslovaciei, în anul 1938, când declarații îndrăznețe și revoltele provocate au dus la separarea „democratică” a acestor teritorii în contradicție cu normele dreptului internațional și a suveranității de stat a Cehoslovaciei.În ceea ce privește al doilea punct de „soluționare a problemei”, oare dl Băsescu într-adevăr îndeamnă, ca în secolul XXI, în centrul Europei civilizate, să se meargă pe calea barbară a unei agresiuni militare obișnuite care are drept scop unirea prin foc și sabie a tuturor teritoriilor Republicii Moldova cu România? Vorbiți serios?

De aceea, sunt convins că declarația dlui Băsescu nu este nimic mai mult decât populism ordinar și propagandă, care are ca scop consolidarea forțelor naționaliste și crearea unui pretext informațional pentru a-și ridica ratingul de ex-președinte.”

 • Joi 29 Octombrie 2015   
blog comments powered by Disqus
2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
0.053