• Миграционная служба
  Миграционная служба
  Descrierea proiectului:
  Миграционная служба
 • Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  - creat pentru a proteja drepturile și interesele legale ale nativilor din Republica Moldova, care locuiesc în federația Rusă sau alte state.
  - unește membrii Congresului Diasporelor Moldovenești, specialiștii în domeniul dreptului, care oferă ajutor juridic concetățenilor săi.
  - oferă o posibilitate simplă și operativă de folosire a site-ului - www.moldova.ms, unde concetățenii pot oferi personal întrebări și să primească operativ un răspuns despre posibilitățile de rezolvare a lor.
  - oferă concetățenilor posibilitatea de a primi ajutor juridic în limba moldovenească și rusă.
 • Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Scopul: de a umple golul în istoria veteranilor moldoveni ai celui de-al Doilea Război Mondial. Pe cîmpurile de luptă, alături de ostașii din alte țări, au luptat nativii din Republica Moldova, originari din orașele și satele moldovenești. Este foarte dificil să estimăm aportul lor deosebit în recucerirea păcii pentru noi,
  dar și mai complicat este să găsești o informație veridică despre faptele lor eroice și despre viața lor de după război. Nu putem uita concetățenii moldoveni, care au devenit un exemplu al bărbăției și eroismului, și au fost decorați cu ordine și medalii.
  Ссылка на страницу:
  http://heroes.moldova.ms/
 • Job-uri
  Job-uri
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
 • «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Savina Valentina Mihailovna
  Președintele Consiliului pentru Cultură și Artă
  Descrierea proiectului:
  Scopul: deschiderea platformei culturale, ştiinţifice şi de afaceri rusești, pentru persoanele din Republica Moldova, domiciliate în Rusia, pentru a organiza expoziţii de mărfuri moldoveneşti, prezentarea de noi proiecte, inclusiv cele ştiinţifice şi high-tech, pentru desfășurarea serilor tematice dedicate datelor importante, evenimentelor, sărbătorilor naţionale .

 • Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Координатор проекта:
  Președintele Consiliului CDM
  Președintele Consiliului
  Descrierea proiectului:
  Scop: informarea cetăţenilor moldoveni, care locuiesc în Rusia, cu privire la normele de conduită al cetăţeanului străin pe teritoriul unui alt stat, despre drepturi şi obligaţii, despre departamentele competente ale Republicii Moldova şi Federaţia Rusă, unde se pot adresa în caz de nevoie.
 • Programul pentru învățarea limbii materne
  Programul pentru învățarea limbii materne
  Descrierea proiectului:
  Congresul propune să atragă experţi din Moldova şi Rusia pentru realizarea unui proiect comun de a studia limba moldovenească (română). Conceptul proiectului ar trebui să fie principiul de disponibilitate generală. Acest lucru implică învăţarea limbii conform unei analogii a unei resurse speciale existente pe site-ul «BBCnews» - «Learningenglish» (învăţarea limbii engleze). Curriculum-ul va include sesiuni audio-vizuale, însoţite de materiale tipărite.
 • «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Obiectivul principal al Casei de Comerț - o legătură între interacţiunea organelor de stat ale Rusiei şi Moldovei, cu agenţii economici din cele două ţări, în promovarea produselor moldoveneşti de calitate şi a imaginii Republicii Moldova în Federaţia Rusă, precum şi pentru a promova dezvoltarea stabilă la nivel înalt a relaţiilor economice ruso-moldovenești.
 • Noua generație a Moldovei
  Noua generație a Moldovei
  Descrierea proiectului:
  NOUA GENERAȚIE A MOLDOVEI - asociaţie a tinerilor compatrioţi, activitatea cărora are drept scop promovarea imaginii Republicii Moldova în Federația Rusă.
 • «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  Descrierea proiectului:
  În Republica Moldova brusc scade nivelul de cunoaştere a limbii ruse, mai mult ca atît, în mod deosebit, această problemă se manifestă în rîndul cetăţenilor țării de vîrstă preşcolară şi şcolară. Educatorii şi profesorii din grădiniţe şi şcoli se plîng adesea de insuficiența de cărţi în limba rusă, de la manuale pentru copiii de vîrstă preşcolară şi terminînd cu clasicii ruşi, enciclopedii şi cărţi de ştiinţă.
 • «Comitetul mamelor»
  «Comitetul mamelor»
  Descrierea proiectului:
  Sarcina Comitetului va consta în faptul că compatrioatele se vor ajuta reciproc pentru a integra copiii săi în societatea rusă. Problema studierii limbii ruse pentru copii în familia cărora părinţii vorbesc mai ales în limba moldovenească, înscrierea copiilor în grădiniţă, şcoală şi învăţămîntul superior - vor constitui principalele subiecte de discuţii în Comitetul mamelor.
 • Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  „Multstimaţi concetăţeni!”
  În ultimiii 20 de ani nu a fost creată o ediţie completă cu figurile istorice proeminente din Republica Moldova, compatrioţii noştri celebri, care au obţinut succes în diverse domenii.
  Astfel de nume ca Antioh Cantemir, Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu, Eugen Doga, Maria Bieşu, Nadejda Cepraga, Ion Druţă, Savina Valentina, Codreanu Maria, Konstantin Konstantinov, doar mica parte din tot măreţul şi fermecătorul, cu care trebuie să se mîndrească Moldova. Sunt personalităţi, care trebuie să ne fie stea polară şi modele exemplare pentru generaţia tînără.
  În lume sunt mulţi nativi din Republica Moldova, care au obţinut succese majore şi respect. Personalităţi remarcabile în politică, ştiinţă, cultură, artă, învăţămînt, muncesc din greu şi crează adevărate capodopere în diferote colţuri ale lumii.
  Să colaborăm în conservarea patrimoniului, recunoaşterii, bogăţiilor poporului nostru este datoria fiecărui moldovean. Enciclopedia trebuie să devină o comoară naţională. „Mîndria Republicii Moldova – este Mîndria Noastră comună!”
 • Luni 14 Septembrie 2015   

О том, как удается молдавским семьям сохранить крепость православного духа, как они почитают старинные обычаи своих предков и передают их следующим поколениям, рассказывает выходец из Молдовы, уроженец района Флорешть, игумен Иаков, клирик храма святых сорока Севастийских мучеников города Москвы.

«Граждане Республики Молдова, которые приезжают жить или работать в Российскую Федерацию, попадают в дружественную среду, потому что в основе социо-культурного пространства наших стран - православие. Молдаване имеют замечательную возможность посещать православные храмы и молиться о здоровье и благополучии своих близких, ставить свечи, просить священников помолиться с ними. Часто, и это, конечно, радует, верующие из Молдовы участвуют в совершении церковных таинств - крещения, исповеди, причастия, венчания» - рассказывает отец Иаков. 

По словам священника, вопреки суетливости, которая царит в столице и необходимости работать почти без отдыха, чтобы прокормить свои семьи, приезжим из Молдовы удается сохранить традиции, которые укрепляют в православной вере их самих и становятся примером для многих других людей. 

«Недавно, выходцы из Молдовы пригласили меня освятить дом в Москве. В беседе с хозяином дома я узнал, что в его семье существует давняя традиция, которую сохранили наши земляки: каждое воскресенье они оставляют будничные рабочие заботы и устраивают чаепитие для всей семьи и гостей. Таким образом, все «от мала до велика» почитают праздник воскресного дня, о котором, к сожалению, многие начинают забывать из-за суеты большого города», - говорит о. Иаков.

Особенно радует священнослужителя из Молдовы, что его молодые земляки обращаются к нему с просьбами совершать таинства венчания и крещения на русском и молдавском (румынском) языках. «На днях я крестил младенца, родители которого давно живут в России, но сами родились в Молдове. Молодые люди пожелали, что бы молитва была прочитана на родном для них языке. Также, по молдавским обычаям, крестные родители ребенка читали молитвы на родном языке, - рассказывает батюшка - И замечательно, что так! Это свидетельствует о том, что для наших соотечественников очень важно, чтобы в самые значимые моменты жизни, все вокруг, особо же в храме, было глубоко родным по духу». 

И, конечно, о. Иаков всячески старается поддерживать столь благие стремления соотечественников, оказавшихся вдали от родной земли.

Желающие пообщаться с игуменом Иаковом, могут обратиться в храм святых сорока Севастийских мучеников города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Динамовская, 28, станция метро «Пролетарская» или «Крестьянская Застава», напротив Новоспасского монастыря.

Подробная информация по телефону: + 7 495 795 98 82

 • Luni 14 Septembrie 2015   
blog comments powered by Disqus
2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
0.074