• Миграционная служба
  Миграционная служба
  Descrierea proiectului:
  Миграционная служба
 • Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  - creat pentru a proteja drepturile și interesele legale ale nativilor din Republica Moldova, care locuiesc în federația Rusă sau alte state.
  - unește membrii Congresului Diasporelor Moldovenești, specialiștii în domeniul dreptului, care oferă ajutor juridic concetățenilor săi.
  - oferă o posibilitate simplă și operativă de folosire a site-ului - www.moldova.ms, unde concetățenii pot oferi personal întrebări și să primească operativ un răspuns despre posibilitățile de rezolvare a lor.
  - oferă concetățenilor posibilitatea de a primi ajutor juridic în limba moldovenească și rusă.
 • Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Scopul: de a umple golul în istoria veteranilor moldoveni ai celui de-al Doilea Război Mondial. Pe cîmpurile de luptă, alături de ostașii din alte țări, au luptat nativii din Republica Moldova, originari din orașele și satele moldovenești. Este foarte dificil să estimăm aportul lor deosebit în recucerirea păcii pentru noi,
  dar și mai complicat este să găsești o informație veridică despre faptele lor eroice și despre viața lor de după război. Nu putem uita concetățenii moldoveni, care au devenit un exemplu al bărbăției și eroismului, și au fost decorați cu ordine și medalii.
  Ссылка на страницу:
  http://heroes.moldova.ms/
 • Job-uri
  Job-uri
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
 • «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Savina Valentina Mihailovna
  Președintele Consiliului pentru Cultură și Artă
  Descrierea proiectului:
  Scopul: deschiderea platformei culturale, ştiinţifice şi de afaceri rusești, pentru persoanele din Republica Moldova, domiciliate în Rusia, pentru a organiza expoziţii de mărfuri moldoveneşti, prezentarea de noi proiecte, inclusiv cele ştiinţifice şi high-tech, pentru desfășurarea serilor tematice dedicate datelor importante, evenimentelor, sărbătorilor naţionale .

 • Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Координатор проекта:
  Președintele Consiliului CDM
  Președintele Consiliului
  Descrierea proiectului:
  Scop: informarea cetăţenilor moldoveni, care locuiesc în Rusia, cu privire la normele de conduită al cetăţeanului străin pe teritoriul unui alt stat, despre drepturi şi obligaţii, despre departamentele competente ale Republicii Moldova şi Federaţia Rusă, unde se pot adresa în caz de nevoie.
 • Programul pentru învățarea limbii materne
  Programul pentru învățarea limbii materne
  Descrierea proiectului:
  Congresul propune să atragă experţi din Moldova şi Rusia pentru realizarea unui proiect comun de a studia limba moldovenească (română). Conceptul proiectului ar trebui să fie principiul de disponibilitate generală. Acest lucru implică învăţarea limbii conform unei analogii a unei resurse speciale existente pe site-ul «BBCnews» - «Learningenglish» (învăţarea limbii engleze). Curriculum-ul va include sesiuni audio-vizuale, însoţite de materiale tipărite.
 • «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Obiectivul principal al Casei de Comerț - o legătură între interacţiunea organelor de stat ale Rusiei şi Moldovei, cu agenţii economici din cele două ţări, în promovarea produselor moldoveneşti de calitate şi a imaginii Republicii Moldova în Federaţia Rusă, precum şi pentru a promova dezvoltarea stabilă la nivel înalt a relaţiilor economice ruso-moldovenești.
 • Noua generație a Moldovei
  Noua generație a Moldovei
  Descrierea proiectului:
  NOUA GENERAȚIE A MOLDOVEI - asociaţie a tinerilor compatrioţi, activitatea cărora are drept scop promovarea imaginii Republicii Moldova în Federația Rusă.
 • «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  Descrierea proiectului:
  În Republica Moldova brusc scade nivelul de cunoaştere a limbii ruse, mai mult ca atît, în mod deosebit, această problemă se manifestă în rîndul cetăţenilor țării de vîrstă preşcolară şi şcolară. Educatorii şi profesorii din grădiniţe şi şcoli se plîng adesea de insuficiența de cărţi în limba rusă, de la manuale pentru copiii de vîrstă preşcolară şi terminînd cu clasicii ruşi, enciclopedii şi cărţi de ştiinţă.
 • «Comitetul mamelor»
  «Comitetul mamelor»
  Descrierea proiectului:
  Sarcina Comitetului va consta în faptul că compatrioatele se vor ajuta reciproc pentru a integra copiii săi în societatea rusă. Problema studierii limbii ruse pentru copii în familia cărora părinţii vorbesc mai ales în limba moldovenească, înscrierea copiilor în grădiniţă, şcoală şi învăţămîntul superior - vor constitui principalele subiecte de discuţii în Comitetul mamelor.
 • Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  „Multstimaţi concetăţeni!”
  În ultimiii 20 de ani nu a fost creată o ediţie completă cu figurile istorice proeminente din Republica Moldova, compatrioţii noştri celebri, care au obţinut succes în diverse domenii.
  Astfel de nume ca Antioh Cantemir, Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu, Eugen Doga, Maria Bieşu, Nadejda Cepraga, Ion Druţă, Savina Valentina, Codreanu Maria, Konstantin Konstantinov, doar mica parte din tot măreţul şi fermecătorul, cu care trebuie să se mîndrească Moldova. Sunt personalităţi, care trebuie să ne fie stea polară şi modele exemplare pentru generaţia tînără.
  În lume sunt mulţi nativi din Republica Moldova, care au obţinut succese majore şi respect. Personalităţi remarcabile în politică, ştiinţă, cultură, artă, învăţămînt, muncesc din greu şi crează adevărate capodopere în diferote colţuri ale lumii.
  Să colaborăm în conservarea patrimoniului, recunoaşterii, bogăţiilor poporului nostru este datoria fiecărui moldovean. Enciclopedia trebuie să devină o comoară naţională. „Mîndria Republicii Moldova – este Mîndria Noastră comună!”

NICI O COMPANIE DE ASIGURARE DIN MOLDOVA NU POATE GARANTA VALABILITATEA POLIŢEI DE ASIGURARE MOLDOVENEŞTI ÎN RUSIA

 • Joi 4 Septembrie 2014   
NICI O COMPANIE DE ASIGURARE DIN MOLDOVA NU POATE GARANTA VALABILITATEA POLIŢEI DE ASIGURARE MOLDOVENEŞTI ÎN RUSIA

Nici o companie de asigurare din Moldova nu poate garanta valabilitatea poliţei de asigurare moldoveneşti (polița de asigurare medicală benevolă), cu respectarea tuturor cerințelor care sînt necesare pentru cetățenii care călătoresc în Federația Rusă. Poliţa (poliţa de asigurare medicală) poate fi valabilă pe ruta Chișinău-Moscova, dar nu mai mult. Este posibil ca poliţa să fie luată în considerare la trecerea frontierei. În cazul în care cetățeanul va prezenta polița de asigurare moldovenească, el nu-şi va putea perfecta  nici un fel de documente permisive în Rusia (patentă, permis de muncă)”, a declarat  Alexandr Kalinin, preşedintele Congresului Diasporei Moldovenești din Rusia(CDM) pentru portalul VIZA.md.

 

În curînd vor intra în vigoare noile modificări ale legislației ruse (de la 1 ianuarie). Respectiv, cetățeanul Republicii Moldova, în afară de trecerea frontierei, în afară de aflarea pe teritoriul Federației Ruse, în cazul cînd va dori să se legalizeze, dacă va vrea să-şi perfecteze o patentă sau un permis de muncă, de la el se va solicita o poliță de asigurare medicală valabilă în Rusia, a menţionat Kalinin.

 

În acest sens, ne-am întîlnit cu companiile de asigurare din Republica Moldova și le-am explicat că, dacă doresc să-i ajute pe cetățeni, este necesară conlucrarea cu societățile de asigurare din Rusia.

 

Din păcate, companiile de asigurări din Moldova au început să propună poliţe care "garantează acoperirea tuturor cazurilor, ce li se pot întîmpla în Rusia". Avem asupra noastră un PROTOCOL (a se vedea în anexă) , conform căruia cetățeanului i-a fost eliberată o decizie privind încălcarea administrativă. El deţinea poliţa, pe care o cumpărase suplimentar pentru a lucra în Rusia. Lui nu i s-a explicat că cu această poliţă el nu se va putea legaliza pentru a obține documente valabile (permis de muncă sau patentă). Lui i s-a spus că poliţa este valabilă în Rusia! De ce, atunci, SFM al Rusiei a emis decizia în cauză? În aceasta şi constă dificultatea, că partea rusă nu recunoaște poliţa și vedem clar acest lucru.

 

Alexandr Kalinin, a propus să facem un experiment: Încercați să vă adresaţi cu poliţa la orice instituție medicală în Rusia și să vedeţi cu ce probleme vă veţi confrunta. Poliţa trebuie să fie numai rusească. Deţinînd poliţa rusească veţi primi îngrijiri medicale foarte repede, iar cu orice altă poliţă străină, inclusiv din Republica Moldova, veţi avea mari dificultăţi. Sînt dispus să acoper cheltuielile pentru un astfel de experiment (cazare, bilet de avion).

 

POLIŢA MEDICALĂ GRATUITĂ: Specialiştii Congresului CDM au elaborat un program special "DMS Migrant" (programul benevol de asigurare medicală) pentru cetățenii străini care se află pe teritoriul Federației Ruse sau care doresc să vină în Rusia. Programul a fost susţinut în fața a trei companii de asigurări din Federația Rusă. Mulţumită acestui program, toţi membrii Congresului Diasporei Moldoveneşti (CDM) primesc gratuit o poliţă medicală rusă. Aceasta este înmînată GRATUIT membrilor la oficiile CMD (de la Bălți și Moscova). În curînd vor fi deschise birouri suplimentare ale CDM la Chișinău și Comrat. Orice cetățean, scriind o cerere și devenind membru al CDM va primi polița de asigurare rusească, care este valabilă: pe tot traseul, cum numai cetățeanul a ieşit pe peron sau de la trapa avionului; la depunerea documentelor pentru obținerea permiselor de muncă; în cazul controalelor, raidurilor SFM; pentru asistența de urgență (accidente).

 

Portalul Viza.md vă propune să vizionaţi interviul integral al președintelui Congresului Diasporei Moldovenești din Rusia, Alexandr Kalinin, pe parcursul căruia  au fost oferite răspunsuri la următoarele întrebări:

Continuă să parvină plîngeri ale cetățenilor RM cu privire la imposibilitatea de a perfecta permise pe teritoriul Rusiei? Ce se întîmplă, de fapt?

Cooperarea dintre Ambasada RM la Moscova și Congresul Diasporei Moldovenești din Rusia

Este posibilă obținerea cetățeniei ruse, fără a renunţa la cetățenia RM?

Cît de repede poate fi restabilită cetățenia Republicii Moldova, după ce persoana a obținut cetățenia rusă?

Impresii de la cel de-al 6-lea Congres al Diasporei Moldovenești desfăşurat de Guvernul RM (1-3 septembrie 2014)

ELECTORALA 2014: În ce regiuni din Rusia, este de dorit să fie deschise secții de votare suplimentare pentru moldoveni?

- Ce poliţe medicale sînt valabile în Rusia?

Referitor la poliţele gratuite și la programul benevol de asigurare medicală a migranților "DMS Migrant"

 

Sursa - Viza.md

 • Joi 4 Septembrie 2014   
blog comments powered by Disqus
2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
0.061