• Миграционная служба
  Миграционная служба
  Descrierea proiectului:
  Миграционная служба
 • Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  - creat pentru a proteja drepturile și interesele legale ale nativilor din Republica Moldova, care locuiesc în federația Rusă sau alte state.
  - unește membrii Congresului Diasporelor Moldovenești, specialiștii în domeniul dreptului, care oferă ajutor juridic concetățenilor săi.
  - oferă o posibilitate simplă și operativă de folosire a site-ului - www.moldova.ms, unde concetățenii pot oferi personal întrebări și să primească operativ un răspuns despre posibilitățile de rezolvare a lor.
  - oferă concetățenilor posibilitatea de a primi ajutor juridic în limba moldovenească și rusă.
 • Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Scopul: de a umple golul în istoria veteranilor moldoveni ai celui de-al Doilea Război Mondial. Pe cîmpurile de luptă, alături de ostașii din alte țări, au luptat nativii din Republica Moldova, originari din orașele și satele moldovenești. Este foarte dificil să estimăm aportul lor deosebit în recucerirea păcii pentru noi,
  dar și mai complicat este să găsești o informație veridică despre faptele lor eroice și despre viața lor de după război. Nu putem uita concetățenii moldoveni, care au devenit un exemplu al bărbăției și eroismului, și au fost decorați cu ordine și medalii.
  Ссылка на страницу:
  http://heroes.moldova.ms/
 • Job-uri
  Job-uri
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
 • «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Savina Valentina Mihailovna
  Președintele Consiliului pentru Cultură și Artă
  Descrierea proiectului:
  Scopul: deschiderea platformei culturale, ştiinţifice şi de afaceri rusești, pentru persoanele din Republica Moldova, domiciliate în Rusia, pentru a organiza expoziţii de mărfuri moldoveneşti, prezentarea de noi proiecte, inclusiv cele ştiinţifice şi high-tech, pentru desfășurarea serilor tematice dedicate datelor importante, evenimentelor, sărbătorilor naţionale .

 • Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Координатор проекта:
  Președintele Consiliului CDM
  Președintele Consiliului
  Descrierea proiectului:
  Scop: informarea cetăţenilor moldoveni, care locuiesc în Rusia, cu privire la normele de conduită al cetăţeanului străin pe teritoriul unui alt stat, despre drepturi şi obligaţii, despre departamentele competente ale Republicii Moldova şi Federaţia Rusă, unde se pot adresa în caz de nevoie.
 • Programul pentru învățarea limbii materne
  Programul pentru învățarea limbii materne
  Descrierea proiectului:
  Congresul propune să atragă experţi din Moldova şi Rusia pentru realizarea unui proiect comun de a studia limba moldovenească (română). Conceptul proiectului ar trebui să fie principiul de disponibilitate generală. Acest lucru implică învăţarea limbii conform unei analogii a unei resurse speciale existente pe site-ul «BBCnews» - «Learningenglish» (învăţarea limbii engleze). Curriculum-ul va include sesiuni audio-vizuale, însoţite de materiale tipărite.
 • «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Obiectivul principal al Casei de Comerț - o legătură între interacţiunea organelor de stat ale Rusiei şi Moldovei, cu agenţii economici din cele două ţări, în promovarea produselor moldoveneşti de calitate şi a imaginii Republicii Moldova în Federaţia Rusă, precum şi pentru a promova dezvoltarea stabilă la nivel înalt a relaţiilor economice ruso-moldovenești.
 • Noua generație a Moldovei
  Noua generație a Moldovei
  Descrierea proiectului:
  NOUA GENERAȚIE A MOLDOVEI - asociaţie a tinerilor compatrioţi, activitatea cărora are drept scop promovarea imaginii Republicii Moldova în Federația Rusă.
 • «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  Descrierea proiectului:
  În Republica Moldova brusc scade nivelul de cunoaştere a limbii ruse, mai mult ca atît, în mod deosebit, această problemă se manifestă în rîndul cetăţenilor țării de vîrstă preşcolară şi şcolară. Educatorii şi profesorii din grădiniţe şi şcoli se plîng adesea de insuficiența de cărţi în limba rusă, de la manuale pentru copiii de vîrstă preşcolară şi terminînd cu clasicii ruşi, enciclopedii şi cărţi de ştiinţă.
 • «Comitetul mamelor»
  «Comitetul mamelor»
  Descrierea proiectului:
  Sarcina Comitetului va consta în faptul că compatrioatele se vor ajuta reciproc pentru a integra copiii săi în societatea rusă. Problema studierii limbii ruse pentru copii în familia cărora părinţii vorbesc mai ales în limba moldovenească, înscrierea copiilor în grădiniţă, şcoală şi învăţămîntul superior - vor constitui principalele subiecte de discuţii în Comitetul mamelor.
 • Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  „Multstimaţi concetăţeni!”
  În ultimiii 20 de ani nu a fost creată o ediţie completă cu figurile istorice proeminente din Republica Moldova, compatrioţii noştri celebri, care au obţinut succes în diverse domenii.
  Astfel de nume ca Antioh Cantemir, Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu, Eugen Doga, Maria Bieşu, Nadejda Cepraga, Ion Druţă, Savina Valentina, Codreanu Maria, Konstantin Konstantinov, doar mica parte din tot măreţul şi fermecătorul, cu care trebuie să se mîndrească Moldova. Sunt personalităţi, care trebuie să ne fie stea polară şi modele exemplare pentru generaţia tînără.
  În lume sunt mulţi nativi din Republica Moldova, care au obţinut succese majore şi respect. Personalităţi remarcabile în politică, ştiinţă, cultură, artă, învăţămînt, muncesc din greu şi crează adevărate capodopere în diferote colţuri ale lumii.
  Să colaborăm în conservarea patrimoniului, recunoaşterii, bogăţiilor poporului nostru este datoria fiecărui moldovean. Enciclopedia trebuie să devină o comoară naţională. „Mîndria Republicii Moldova – este Mîndria Noastră comună!”

Regulamentul Ministerului Culturii si TurismuluiI. Dispozitii generale

1. Ministerul Culturii si Turismului (in continuare - Ministerul) este unica autoritate a administratiei publice centrale de specialitate care promoveaza politica statului in domeniul culturii, artelor, editarii, poligrafiei, comertului cu carte, cinematografiei si turismului. 
2. In activitatea sa Ministerul se conduce de Constitutie, legile si hotaririle Parlamentului, decretele Presedintelui Republicii Moldova, ordonantele, hotaririle, dispozitiile Guvernului, tratatele internationale din domeniu la care Republica Moldova este parte, prezentul Regulament si de alte acte normative. 
3. Ministerul are statut de persoana juridica, dispune de stampila cu Stema de Stat si cu denumirea sa in limba de stat, de mijloace materiale si financiare, de cont trezorerial. 
4. In scopul realizarii politicii statului in domeniul culturii si turismului, pe linga Minister pot functiona, pe baza de autogestiune, institutii si organizatii fara atributii de reglementare. 

II. Obiectivele prioritare ale Ministerului 
5. Obiectivele prioritare ale Ministerului sint: 

 • promovarea, prin intermediul culturii, artei, editarii, poligrafiei, comertului cu carte, cinematografiei si turismului, a valorilor spirituale si materiale nationale si universale;
 • elaborarea si implementarea strategiei si politicilor in domeniul culturii, artelor, editarii, poligrafiei, comertului cu carte, cinematografiei si turismului;
 • asigurarea accesului nelimitat al cetatenilor la valorile culturale;
 • crearea conditiilor optime pentru salvgardarea, conservarea, restaurarea si valorificarea patrimoniului istorico-cultural, imbogatirea si punerea in valoare a mostenirii culturale nationale;
 • promovarea politicii statului in domeniul editarii de carte, coordonarea activitatii editurilor, intreprinderilor poligrafice si a organizatiilor din sfera comertului cu carte, valorificarea si promovarea in tara si peste hotare a cartii nationale;
 • crearea conditiilor adecvate pentru activitatea in domeniul cinematografiei, punerea in valoare a artei cinematografice, asigurarea functionarii retelei de difuzare a filmelor;
 • asigurarea unor conditii materiale si spirituale favorabile pentru libera manifestare a talentului oamenilor de arta, aprecierea la justa valoare a aportului lor in dezvoltarea culturii nationale;
 • asigurarea bunei functionari a mecanismului de selectare a valorilor culturale si imbogatirea patrimoniului statului prin achizitii sistematice de opere de arta;
 • dezvoltarea turismului intern si international intr-un mod integrat, echilibrat si durabil;
 • promovarea pe plan international a Republicii Moldova ca destinatie turistica;
 • integrarea politicii de dezvoltare a culturii si turismului in politica si modelele generale de dezvoltare a tarii;
 • includerea in circuitul national si international a patrimoniului national de valoare turistica, a operelor si realizarilor artistice de valoare;
 • protectia drepturilor legale ale consumatorilor produsului turistic;
 • crearea unui climat investitional favorabil pentru atragerea investitiilor straine si autohtone in domeniul culturii si turismului;
 • elaborarea cadrului legislativ si normativ in domeniul culturii, artei, editarii, poligrafiei, comertului cu carte, cinematografiei si turismului, implementarea acestuia si controlul respectarii lui.


 • III. Atributiile principale ale Ministerului
  6. Ministerul are urmatoarele atributii principale: 

 • stabilirea prioritatilor, directiilor de actiune si elaborarea programelor de scurta durata si de perspectiva in sferele culturii, artelor, editarii, poligrafiei, comertului cu carte, cinematografiei si turismului;
 • corelarea strategiilor culturale si turistice la nivel national si local cu programele de dezvoltare economica, sociala si educativa;
 • asigurarea bunei functionari a sistemului institutional din domeniul culturii si turismului, precum si a uniunilor de creatie;
 • reglementarea si monitorizarea editarii de carte din surse bugetare;
 • elaborarea bazei de date a editiilor in curs de aparitie conform informatiei furnizate de edituri;
 • organizarea si finantarea, in conditiile legii, a actiunilor de interes national si international in toate domeniile culturii, artelor, editarii, poligrafiei, comertului cu carte, cinematografiei si turismului;
 • formularea propunerilor privind structura bugetului Ministerului si a institutiilor din subordonare, alocatiilor bugetare pentru activitati culturale si turistice in teritoriu, pentru elaborarea programelor privind activitatea intreprinderilor de stat si a societatilor economice in care statul detine cota-parte;
 • repartizarea echitabila a mijloacelor financiare, precum si gestionarea lor eficienta in scopul implementarii politicii statului in domeniul culturii, artelor si turismului;
 • organizarea, incurajarea si finantarea activitatilor de creatie prin achizitii, concursuri si alte modalitati specifice;
 • organizarea concursurilor nationale si internationale de creatie artistica si interpretare, facilitarea participarii artistilor la manifestari culturale in strainatate;
 • organizarea saloanelor nationale si internationale de carte, crearea unor conditii favorabile pentru participarea editorilor si autorilor la tirguri internationale de carte;
 • crearea conditiilor optime de activitate pentru oamenii de cultura si arta;
 • asigurarea calitatii si diversitatii vietii culturale;
 • diversificarea, modernizarea si optimizarea sistemului de prestare a serviciilor culturale si turistice;
 • asigurarea conditiilor pentru protectia si conservarea patrimoniului cultural national, punerea in valoare a ansamblurilor arhitecturale, monumentelor si siturilor istorice, cercetarea si valorificarea monumentelor arheologice;
 • stabilirea normelor juridice si metodologiilor privind exportul si importul valorilor culturale, autorizarea acestora;
 • revitalizarea si consolidarea traditiilor si obiceiurilor locale specifice, incurajarea renasterii si dezvoltarii industriei mestesugurilor populare traditionale, cu includerea acestora in sfera serviciilor turistice;
 • fundamentarea necesarului de cadre calificate, conform cererii si ofertei de specialisti in domeniile de profil, asigurarea perfectionarii acestora si elaborarea noilor forme de pregatire a specialistilor de toate nivelurile in domeniile culturii, artelor si turismului;
 • coordonarea activitatii institutiilor de cultura si turism din teritoriu, inclusiv ale sistemului national de biblioteci, si a societatilor pe actiuni din domeniu;
 • stimularea activitatii de cercetare stiintifica in institutiile din subordine;
 • asigurarea dezvoltarii infrastructurii in domeniul culturii, artelor, editarii, poligrafiei, comertului cu carte, cinematografiei si turismului;
 • stimularea implementarii noilor tehnologii in toate domeniile culturii si turismului;
 • elaborarea si promovarea politicii de colaborare internationala in domeniile culturii si turismului atit la nivel bilateral, cit si in cadrul organismelor culturale si turistice internationale;
 • acordarea asistentei in organizarea delegatiilor culturale in strainatate, evidenta si controlul calitatii programelor artistice;
 • monitorizarea implementarii tratatelor internationale si a acordurilor interguvernamentale in domeniul culturii si turismului;
 • exercitarea controlului de stat asupra respectarii legislatiei in domeniul culturii, editarii, poligrafiei, comertului cu carte, cinematografiei si turismului, stabilirea normelor si normativelor pentru institutiile din subordine;
 • asigurarea si exercitarea controlului, potrivit normelor legislatiei in vigoare, asupra utilizarii si valorificarii mijloacelor bugetare si speciale destinate dezvoltarii culturii si turismului;
 • numirea si revocarea conducatorilor institutiilor publice subordonate Ministerului, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • avizarea numirii si revocarii conducatorilor serviciilor publice descentralizate din teritoriu in domeniul culturii si turismului;
 • asigurarea prezentarii, in modul stabilit, a darilor de seama contabile si statistice;
 • coordonarea cu autoritatile de specialitate ale administratiei publice centrale si locale a masurilor orientate spre realizarea strategiei si politicii de stat in domeniul culturii si turismului;
 • elaborarea si prezentarea spre aprobare Guvernului a mecanismelor economice de stimulare a dezvoltarii turismului;
 • efectuarea analizelor si pronosticurilor dezvoltarii turismului in Moldova;
 • efectuarea reglementarii activitatii de turism in tara;
 • organizarea si desfasurarea activitatii de promovare a imaginii Republicii Moldova ca tara ce prezinta interes atit pentru turismul intern, cit si pentru turismul international;
 • coordonarea si monitorizarea procesului de colaborare a Republicii Moldova in cadrul Organizatiei Mondiale a Turismului si al altor organisme internationale din domeniu, conform legislatiei in vigoare;
 • coordonarea programelor de asistenta tehnica in domeniu acordate Republicii Moldova de organisme internationale si state terte;
 • avizarea documentatiei de urbanism privind zonele si statiunile turistice, precum si a documentatiei privind constructiile din domeniul turismului;
 • elaborarea si prezentarea spre aprobare Guvernului a Normelor metodologice si Criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistica;
 • efectuarea clasificarii structurilor de primire turistica cu functii de cazare, servire a mesei, transport, agrement, balneoclimaterice etc.;
 • elaborarea si prezentarea spre aprobare Guvernului a Normelor metodologice si Criteriilor de clasificare a structurilor turistice (agentilor economici in domeniul turismului);
 • efectuarea clasificarii structurilor turistice (agentilor economici in domeniul turismului);
 • elaborarea normelor metodologice privind instituirea rutei turistice, aprobarea si inregistrarea rutelor turistice in modul stabilit de legislatia in vigoare;
 • determinarea directiilor prioritare de cercetari stiintifice in domeniul turismului;
 • acordarea asistentei metodologice si informationale pentru serviciile de specialitate teritoriale;
 • organizarea activitatii editoriale si de publicitate in domeniul turismului;
 • coordonarea activitatii institutiilor din subordine;
 • elaborarea si aprobarea Nomenclatorului functiilor in domeniul turismului;
 • elaborarea criteriilor si conditiilor pentru acordarea brevetelor de turism, efectuarea brevetarii;
 • elaborarea modelului contractului si voucher-ului turistic;
 • gestionarea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, verificarea agentilor economici la capitolul ce tine de constituirea si virarea contributiei la Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului;
 • monitorizarea evidentei circulatiei turistice;
 • gestionarea Registrului turismului;
 • exercitarea altor atributii in domeniile de activitate ce tin de sfera culturii, artelor, editarii, poligrafiei, comertului cu carte, cinematografiei si turismului.


 • IV. Drepturile Ministerului
  7. In limitele competentei sale, Ministerul are dreptul: 

 • sa adopte decizii, instructiuni si alte acte normative, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • sa elibereze si sa anuleze autorizatii (acte de clasificare, brevete, certificate de patrimoniu etc.);
 • sa solicite si sa primeasca, in conditiile legii, de la ministere, agentii, birouri, inspectorate, autoritatile administratiei publice locale, intreprinderi, organizatii si institutii de stat informatia necesara pentru exercitarea atributiilor ce-i revin;
 • sa participe in calitate de membru cu drepturi depline in activitatea asociatiilor si uniunilor regionale si internationale, specializate in domeniu;
 • sa primeasca asistenta tehnica si financiara de la organizatii internationale, donatori interni si externi si sa o foloseasca in scopul realizarii sarcinilor sale;
 • sa posede si sa administreze bunurile ce i-au fost transmise, precum si cele procurate ca urmare a activitatii desfasurate in conformitate cu imputernicirile sale;
 • sa antreneze, prin acord reciproc, reprezentanti ai altor ministere, agentii, birouri, ai autoritatilor administratiei publice locale la examinarea si solutionarea problemelor din domeniul culturii, artelor si turismului;
 • sa poarte tratative si sa incheie contracte si acorduri, in conditiile legii, cu persoane juridice si fizice din Republica Moldova si din alte state;
 • sa inainteze Guvernului propuneri de instituire, reorganizare si suspendare in conditiile legii a activitatii institutiilor, organizatiilor, intreprinderilor de stat si a altor unitati subordonate;
 • sa efectueze expertiza proiectelor ce tin de domeniul culturii, artelor, editarii, poligrafiei, comertului cu carte, cinematografiei si turismului;
 • sa ia cunostinta de activitatea organizatiilor subordonate, a altor ministere, agentii, birouri, servicii, institutii guvernamentale si autoritati ale administratiei publice locale, intreprinderi si organizatii din Republica Moldova in problemele ce tin de competenta Ministerului;
 • sa numeasca reprezentantii statului in intreprinderile de stat din subordine si societatile economice in care Ministerul detine cota-parte.


 • V. Organizarea activitatii Ministerului 
  8. Aparatul central al Ministerului este condus de ministru, numit in si eliberat din functie conform legislatiei in vigoare. 
  9. Ministrul reprezinta Ministerul in raporturile sale cu celelalte ministere si organizatii din tara, precum si in relatiile internationale. 
  10. In activitatea sa ministrul este asistat de doi viceministri, numiti in si eliberati din functie de Guvern, la propunerea ministrului. 
  11. Ministrul: 

 • asigura respectarea conforma a Constitutiei Republicii Moldova, a legilor si actelor normative, realizarea sarcinilor ce deriva din prezentul Regulament si poarta raspundere personala pentru exercitarea functiilor atribuite Ministerului;
 • distribuie obligatiunile, stabileste gradul de responsabilitate al viceministrilor, sefilor de directii generale, directii si servicii ale Ministerului pentru conducerea domeniilor de activitate incredintate;
 • introduce modificari in statele de functii ale aparatului central, determinate de necesitatea optimizarii formelor organizatorice, in limitele structurii si efectivului aprobate de Guvern, precum si ale fondului de retribuire a muncii;
 • aproba regulamentele subdiviziunilor interioare ale aparatului central al Ministerului;
 • desemneaza si elibereaza din functie lucratorii aparatului central al Ministerului, conducatorii organizatiilor, institutiilor si intreprinderilor subordonate, in conformitate cu legislatia in vigoare, aplica masuri disciplinare;
 • coordoneaza elaborarea proiectului bugetului anual al Ministerului si, in caz de necesitate, intervine cu propuneri privind alocarea suplimentara a resurselor financiare pentru actiuni concrete, exercita controlul asupra utilizarii conform destinatiei a mijloacelor bugetare;
 • emite ordine si instructiuni in cadrul Ministerului, pe care, in lipsa ministrului, cu autorizarea acestuia, le aproba (semneaza) viceministrul;
 • propune Guvernului componenta nominala a Colegiului Ministerului, organizeaza si prezideaza sedintele acestuia.

 • 12. Viceministrii sint abilitati sa semneze documentele, in limitele competentelor stabilite de ministru, si poarta raspundere integrala pentru deciziile luate de ei si pentru activitatea Ministerului. 
  13. In cadrul Ministerului activeaza, in calitate de organ consultativ, Colegiul Ministerului, alcatuit din 11 persoane, in componenta caruia intra ministrul si viceministrii (din oficiu), conducatori ai institutiilor subordonate si ai altor organizatii din domeniul culturii si turismului, in caz de necesitate, lucratori de raspundere ai aparatului Ministerului. Componenta nominala a Colegiului Ministerului se aproba de catre Guvern la propunerea ministrului. Hotaririle Colegiului se transpun in practica prin ordinele ministrului. 
  In activitatea sa Colegiul Ministerului se conduce de regulamentul propriu, aprobat prin ordinul ministrului. 
  14. Cheltuielile pentru intretinerea aparatului centralal Ministerului sint acoperite din contul bugetului de stat. 

  2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
  Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
  0.067