• Миграционная служба
  Миграционная служба
  Descrierea proiectului:
  Миграционная служба
 • Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Serviciul juridic al Congresului Diasporelor Moldovenești
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  - creat pentru a proteja drepturile și interesele legale ale nativilor din Republica Moldova, care locuiesc în federația Rusă sau alte state.
  - unește membrii Congresului Diasporelor Moldovenești, specialiștii în domeniul dreptului, care oferă ajutor juridic concetățenilor săi.
  - oferă o posibilitate simplă și operativă de folosire a site-ului - www.moldova.ms, unde concetățenii pot oferi personal întrebări și să primească operativ un răspuns despre posibilitățile de rezolvare a lor.
  - oferă concetățenilor posibilitatea de a primi ajutor juridic în limba moldovenească și rusă.
 • Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Concetățenii noștri - Eroi ai Uniunii Sovietice
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Scopul: de a umple golul în istoria veteranilor moldoveni ai celui de-al Doilea Război Mondial. Pe cîmpurile de luptă, alături de ostașii din alte țări, au luptat nativii din Republica Moldova, originari din orașele și satele moldovenești. Este foarte dificil să estimăm aportul lor deosebit în recucerirea păcii pentru noi,
  dar și mai complicat este să găsești o informație veridică despre faptele lor eroice și despre viața lor de după război. Nu putem uita concetățenii moldoveni, care au devenit un exemplu al bărbăției și eroismului, și au fost decorați cu ordine și medalii.
  Ссылка на страницу:
  http://heroes.moldova.ms/
 • Job-uri
  Job-uri
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
 • «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  «Casa Națională a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Savina Valentina Mihailovna
  Președintele Consiliului pentru Cultură și Artă
  Descrierea proiectului:
  Scopul: deschiderea platformei culturale, ştiinţifice şi de afaceri rusești, pentru persoanele din Republica Moldova, domiciliate în Rusia, pentru a organiza expoziţii de mărfuri moldoveneşti, prezentarea de noi proiecte, inclusiv cele ştiinţifice şi high-tech, pentru desfășurarea serilor tematice dedicate datelor importante, evenimentelor, sărbătorilor naţionale .

 • Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Memo pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Rusia
  Координатор проекта:
  Președintele Consiliului CDM
  Președintele Consiliului
  Descrierea proiectului:
  Scop: informarea cetăţenilor moldoveni, care locuiesc în Rusia, cu privire la normele de conduită al cetăţeanului străin pe teritoriul unui alt stat, despre drepturi şi obligaţii, despre departamentele competente ale Republicii Moldova şi Federaţia Rusă, unde se pot adresa în caz de nevoie.
 • Programul pentru învățarea limbii materne
  Programul pentru învățarea limbii materne
  Descrierea proiectului:
  Congresul propune să atragă experţi din Moldova şi Rusia pentru realizarea unui proiect comun de a studia limba moldovenească (română). Conceptul proiectului ar trebui să fie principiul de disponibilitate generală. Acest lucru implică învăţarea limbii conform unei analogii a unei resurse speciale existente pe site-ul «BBCnews» - «Learningenglish» (învăţarea limbii engleze). Curriculum-ul va include sesiuni audio-vizuale, însoţite de materiale tipărite.
 • «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  «Casa de Comerț a Moldovei în Rusia»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  Obiectivul principal al Casei de Comerț - o legătură între interacţiunea organelor de stat ale Rusiei şi Moldovei, cu agenţii economici din cele două ţări, în promovarea produselor moldoveneşti de calitate şi a imaginii Republicii Moldova în Federaţia Rusă, precum şi pentru a promova dezvoltarea stabilă la nivel înalt a relaţiilor economice ruso-moldovenești.
 • Noua generație a Moldovei
  Noua generație a Moldovei
  Descrierea proiectului:
  NOUA GENERAȚIE A MOLDOVEI - asociaţie a tinerilor compatrioţi, activitatea cărora are drept scop promovarea imaginii Republicii Moldova în Federația Rusă.
 • «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  «Întoarcerea cărții rusești în Moldova»
  Descrierea proiectului:
  În Republica Moldova brusc scade nivelul de cunoaştere a limbii ruse, mai mult ca atît, în mod deosebit, această problemă se manifestă în rîndul cetăţenilor țării de vîrstă preşcolară şi şcolară. Educatorii şi profesorii din grădiniţe şi şcoli se plîng adesea de insuficiența de cărţi în limba rusă, de la manuale pentru copiii de vîrstă preşcolară şi terminînd cu clasicii ruşi, enciclopedii şi cărţi de ştiinţă.
 • «Comitetul mamelor»
  «Comitetul mamelor»
  Descrierea proiectului:
  Sarcina Comitetului va consta în faptul că compatrioatele se vor ajuta reciproc pentru a integra copiii săi în societatea rusă. Problema studierii limbii ruse pentru copii în familia cărora părinţii vorbesc mai ales în limba moldovenească, înscrierea copiilor în grădiniţă, şcoală şi învăţămîntul superior - vor constitui principalele subiecte de discuţii în Comitetul mamelor.
 • Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Enciclopedia «Mîndria Republicii Moldova»
  Координатор проекта:
  Kalinin Alexandr Valerievici
  Președintele Congresului Diasporelor Moldovenești
  Descrierea proiectului:
  „Multstimaţi concetăţeni!”
  În ultimiii 20 de ani nu a fost creată o ediţie completă cu figurile istorice proeminente din Republica Moldova, compatrioţii noştri celebri, care au obţinut succes în diverse domenii.
  Astfel de nume ca Antioh Cantemir, Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu, Eugen Doga, Maria Bieşu, Nadejda Cepraga, Ion Druţă, Savina Valentina, Codreanu Maria, Konstantin Konstantinov, doar mica parte din tot măreţul şi fermecătorul, cu care trebuie să se mîndrească Moldova. Sunt personalităţi, care trebuie să ne fie stea polară şi modele exemplare pentru generaţia tînără.
  În lume sunt mulţi nativi din Republica Moldova, care au obţinut succese majore şi respect. Personalităţi remarcabile în politică, ştiinţă, cultură, artă, învăţămînt, muncesc din greu şi crează adevărate capodopere în diferote colţuri ale lumii.
  Să colaborăm în conservarea patrimoniului, recunoaşterii, bogăţiilor poporului nostru este datoria fiecărui moldovean. Enciclopedia trebuie să devină o comoară naţională. „Mîndria Republicii Moldova – este Mîndria Noastră comună!”

Istorie

"Pentru a scrie istoria într-un mod demn,
uita despre credin?a ta, ?ara ta, partidul tau"

(Pierre Buast - lexicograf francez ?i filozof)

1400-1432 A domnit Alexandru I cel Bun (Alexandru cel Bun) - domn al Moldovei care a efectuat o politica interna stabila ?i coerenta. Anume în timpul domniei sale sa format sistemul politic a tarii. Domnitorul a primit libertatea deplin? de ac?iune în toate afac erile publice ?i militare. Alexandru a organizat structura administrativ?, a stabilit frontiera între ?ara Româneasc? ?i Moldova, care a fost amplasata în cadrul cursului inferior al Dun?rii. Alexandru Bun a organizat o politica economica favorabila. El a preluat controlul asupra comertului. Sa folosit avantajos de localizarea geografic? a Moldovei, prin care treceau rutele comerciale, care legau Marea Neagr? ?i Europa Central?. Comercian?ii care trece prin punctele vamale din Moldova, pl?teau in trezorerie sume mari de bani. Alexandru a acordat un sprijin considerabil bisericii. În 1401 Patriarhia de la Constantinopol a recunoscut pe Iosif Mitropolit al Moldovei, astfe, recunoscând independen?a Bisericii Ortodoxe din Moldova. Domnitorul a fondat o politica extern? de succes, a condus la o apropierea cu Imperiul Bizantin, Polonia, ?ara Româneasc?, mai târziu a fost format o alian?? cu Ungaria. Armata turc? ce inainta spre Moldova a fost învins?. În aceast? perioad? Moldova a devenit mai puternic? ?i mai influenta.

 

1433 - 1504 A fost perioada de domnie a lui Stefan III cel Mare (?tefan cel Mare) - unul dintre cei mai proeminen?i domnitori ai Moldovei. A condus tara timp de 47 de ani. În toat? aceast? perioad?, a luptat pentru independen?a Moldovei, a urma o politic? de consolidare a puterii centrale, suprimat opozi?ia boiereasca. În ora?ele din Moldova au fost organizate licita?ii, pentru atragerea de negustori straini.Au fost reînviate mari rute comerciale, încât au dus la redicare economiei ?i prosperitate a ora?elor. A dezvoltat comer?ul de tranzit, pentru beneficiul ??rii, se percepea taxe vamale ?i taxe de tranzit pe unele drumuri. ?tefan cel Mare a petrecut o politica dura fiscala. Acesta a construit multe cetati noi ( Soroca, Orhei Vechi, Hotin si Cetatea-Alba), precum ?i înt?ririt pe cele deja existente. A rezistat cu succes tarilor rivale mai puternice - Imperiul Otoman, Polonia ?i Ungaria. Datorit? lui Stefan cel Mare talentului sau ca lider militar, diplomat ?i politician, Moldova nu sa pastrat numai independen?a, ci a devenit o for?? politic? semnificativ? în Europa de Est.

* 2004 în Republica Moldova a fost declarat "Anul lui Stefan cel Mare, în leg?tur? cu 500 de ani de la moartea Domnitorului.

 

1504 - 1774 Tara sa aflat sub st?pânirea turceasc?. Moldova a c?zut în vasalitate la turci. Sultanului se platea un tribut anual - "harajd. Domnitorul Moldovei se aproba de sultan, ca un semn de loialitate fa?? de sultan Domnitorul trebuia s? trimit? la Istanbul fii sai sau rude apropiate. Pe parcursul secolelor 16-17 la tronul Moldovei sau aflat aproape 50 de lideri diferiti. Puterea central? a sl?bit: ?ara de fapt era condusa de catre oligarhia boiereasca - reprezentan?i ai celor mai influente 75 de familii. În timpul domniei lui Vasile Lupu (1634-1653) a fost elaborat primul set de legi ale Moldovei in 1646. În 1711, domnitorul Dimitrie Cantemir a devenit un vasal al lui Petru 1, in urama carora Petru 1 se angaja de a readuce Moldova în grani?ele sale vechi. Armata din Moldova au luptat al?turi de ru?i împotriva turcilor, dar e?ecul campaniei de la Prut a impedicat realizarea acestui acord . Dimitrie Cantemir a plecat in Rusia, unde a scris cele mai multe din operele sale. Din 1711 boieri moldoveni au pierdut dreptul de a alege domnitori ?i turcii din trei în trei ani numiau domnitorul Moldovei din rândul aristocra?iei grece?ti, care se aflau la slujba sultanului. Ace?ti reprezentan?i ai nobilimii grece?ti (numiti fanario?ii) au condus Moldova, peste 100 de ani. Domnitorii fanario?ii nu aveau dreptul de a avea armata ?i de a duce politica extern?, acestea doar colectau tribut sultanului.

 

1774 - 1812 protectoratul Rusiei. In urma pactului de pace Kuciuk Kainardji între Turcia ?i Rusia, Rusia a primit patronajul asupra Moldovei. Turcia a fost obligata s? restituie Moldovei teritoriul smuls, sa elibereze poporul de plata impozitelor . Rezultatul a fost o diminuare a asuprirei turce?ti, precum ?i consolidarea rela?iilor economice cu Rusia, Moldova exporta vinuri ?i fructe ?i importa - blanuri, bunuri de fier, pânz? ?i frânghii.

 

1812 - 1918 parte a Rusiei. Includerea paminturilor Moldovei în Imperiul Rus nu a însemnat restabilirea a statalit??ii moldovene?ti. Paminturile din Moldova au fost împ?r?ite în diferite unit??i administrative. Statut juridic special avea numai Basarabia, unde tr?iaut o majoritate compacta de moldoveni. Basarabia era condusa de Guvernator (care a devenit Domnul Scarlat Sturza), precum ?i de guvernul provizoriu regional. În 1873, regiunea Basarabia a fost transformat? într-o provincie (gubernie). Pe teritoriul aderat s-au adunat un flux de imigran?i din strainatate (bulgari, g?g?uji, germani, etc), precum ?i din provinciile ucrainene. Acestea au creat gospadarii militare din solda?i pensionari, cazaci, militari. Mai pu?ina asuprire feudala ?i condi?ii naturale favorabile au atras ??rani care au fugit din iob?gie. Principalele categorii de ??rani- Taranu - nu au fost tratati ca iobagii din Rusia. Acestea au fost declarati "agricultori liberi", dar pentru utilizarea terenurilor mosierilor ?i monastice erau nevoiti s?lucreze pentru boier ?i s? pl?teasc? taxe. Proprietarii de terenuri mici -razesii - erau mai pu?in dependenti de boieri ?i cu privire la situa?ia pl?titoare erau mai liberi . Basarabia a devenit una din provinciile ce cre?tea si comercializa cereale, a început s? se dezvolte ca viticultura, horticultura, agricultura de tutun. Rol important în economia provinciei a jucat si comer?ul, cota industriei insa a r?mas redusa. Reforma agrar? a lui Stolipin a afectat ?i Basarabia. Pe parcursul anilor 1907-1913, 11810 de ferme din Basarabia s-au consolidat în proprietate privat? la fel si 130 de mii de hectare de teren. În Siberia ?i Kazahstan, s-au mutat de aproximativ 60 de mii de ??rani.

 

1918 - 1940 Republica Democratic? Moldoveneasc?. În ianuarie 1918 Republica Democratic? Moldoveneasc? a fost declarata independenta ?i la 27 martie 1918 sa decis s? se reuneasc? cu România. În martie 1918, a fost publicat proiectul de Constitu?ie a RDM, elaborat de un grup de juristi din Moldova. Unde se declara oficial c?: "Republica Moldova este un stat independent ?i indivizibil, al c?rui teritoriu nu poate fi înstr?inat."

 

1940-1991 RSS Moldoveneasca. În 1940 se semneaza pactul Ribbentrop-Molotov si Basarabia este anexat? de c?tre URSS ?i proclamata RSS Moldoveneasca, care include 9 judete basarabene si 6 raioane din malul stâng al râului Nistru, care a apar?inut RSS Ucrainesti. (Structura actual? a Republicii Moldova nu include terenuri de sud a Basarabiei ?i a Bucovinei de Nord, care a apartinut Ucrainei). Aceste modific?ri au fost motivate de faptul c?, în a?ez?rile men?ionate: in Republica Sovietica Socialista Moldoveneasca domina populatia moldoveneasca, iar pe teritoriul transferat RSS Ucrainesti - populatie ucrainean?, bulgar? ?i rus?. RSS Moldoveneasc?, dup? redistribuirea Basarabiei a pierdut 10 de mii km ² de pamint ?i 0,5 milioane de oameni popula?ie. În 1940 au fost deporta?i ?i reprimati 8 mii de oameni ?i la 13 iunie 1941 - înc? aproximativ 32 de mii de oameni. În timpul celui de-al doilea r?zboi mondial popula?ia din Basarabia au participat pentru ambele p?r?i aflate în conflict. Basarabenii au fost inrolati in armata român? ?i au luptat împotriva Uniunii Sovietice. În 1944, au fost inrolati în rândurile armatei sovietice 180 de mii, din care 110 mii au fost uci?i în Ungaria, Cehoslovacia, Polonia ?i Germania. Dup? r?zboi in 1946-1947 foametea cauzata de efectele r?zboiului, secet? ?i a politicei guvernamentale, a fost deosebit de puternic? în Republica Moldova.

27 August 1989 - Prima Mare Adunare Na?ionala în Republica Moldova. 31 August 1989 - Proclamarea limbii de stat moldovene?ti pe baza grafiei latine.

 

1991 - Republica Moldova. 27 August 1991 a fost proclamata independen?a Republicii Moldova. Primul presedinte al Republicii Moldova independente a fost Mircea Snegur. În 1992 situa?ia politic? tensionat? în zona transnistrean? se transforma într-un conflict armat. 2 Martie 1992 Intrarea Republicii Moldova in ONU. În anul 1994 se adopta Constitu?ia, care este înc? în vigoare, precum ?i o lege privind autonomia teritorial? a G?g?uziei (Gagauz-Yeri). 14 Iulie 1995 Premirea Moldovei in Consiliul Europei. 1997-2000 - pre?edinte este Petru Lucinschii. 5 Iulie 2000 - Introducerea in Republica Moldova form? parlamentar? de guvernare. 2001-2009 - Pre?edinte Vladimir Voronin.

2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
0.044