Pagina personală a
Конгресса Молдавских Диаспор

Мemo-ul pentru femeile migrante

Мemo-ul pentru femeile migrante

Сomitetul mamelor pe lîngă Congresul Diasporelor Moldovenești își continuă activitatea  în scopul integării sociale a femeilor si copiilor migranți pe teritoriul Rusiei.

Cu sprijinul financiar al Președintelui Congresului Diasporei Moldovenești, d-l Alexandr Kalinin, precum și asistența din partea Î.А. al Republicii Moldova în Federația Rusă, d-l Vitalii Urecheanu,  au fost răspîndite în rîndul cetațenilor moldoveni buclete informaționale pentru femeile care vin în Rusia.

Bucletul include informați utilă pentru viitoarele mame, mamele cu copii, și pentru femeile care vin la muncă în Rusia.

Astfel, Comitetul mamelor pe lîngă CDM, recomandă femeilor care vin în Rusia mai întii de toate să se pună la evidență la Serviciul Federal de Migrație, timp de 7 zile, la locul de reședință. În caz contrar, se va percepe o amenda de la 2000 pînă la 5000 ruble.

Pentru femeile insărcinate e necesar să se pună la evidență cu sarcina, avînd următoarele documente: pașaportul și traducerea acestuia la notar, înregistrarea conform locului de reședință, polița de asigurare medicală (polița de asigurare medicală sinestătătoare, polița de asigurare medicală obligatorie, polița de asigurare medicală internațională).

Deasemenea este foarte important pentru femeile însărcinate să primească și certificatul de naștere. Pentru obținerea certificatului sunt necesare următoarele documente: pașaportul, permis de ședere ( pentru cetățenii străini care nu lucrează, polița de asigurare medicală obligatorie, adeverința de asigurare obligatorie). Certificatul de naștere oferă dreptul de a alege clinica preferată și de a naște gratis pe teritoriul Rusiei.

Pentru aranjarea copilului la grădiniță, părinții trebuie să prezinte următoarele documente: certificatul de naștere a copilului, cererea din partea părinților, documentul ce confirmă înregistrarea părinților la locul de reședință, cartela medicală a copilului (eliberată de terapeut).

Pentru a înscrie copilul în clasa întîi sunt necesare următoarele documente: cartela medicală a copilului, certificatul de naștere (originalul + copia); polița de asigurare (originalul + copia); pașaportul a unui din părinte ( originalul+copia –pag.1-2); 2 фото 3/4 ;

Pentru a înscrie copilul în clasele 2-11 sunt necesare următoarele documente: cartela medicală, adeverința de naștere a elevului (de la 14 ani- pașaportul acestuia).

 

Comitetul mamelor pe lîngă CDM reamintește că, cetățenii străni au aceleași drepturi care și cetățenii ruși în obținerea studiilor pe teritoriul Rusiei, în baza legii federale de la 25 iulie 2002 № 115-LF “Cu privire la statutul juridic al cetățenilor străini în Federația Rusă.

 

O problemă deosebit de importantă este angajara în cîmpul muncii. Pentru eliminarea consecințelor negative a angajării ilegale în cîmpul muncii, cum ar fi, amenzi, confiscarea documentelor, restricții privind deplasarea, neachitarea salariului, expulzarea din Rusia, în primul rînd este necesar încheierea contractului de muncă.

În bucletul informațional sunt menționate elementele de bază: data încheierii contractului, datele angajatorului si angajatului, obiectul contractului, drepturile și obligațiile părților, condițiile de remunerare, regimul timpului de muncă și de odihnă, responsabilităților părților, rezilierea contractului, rechizitele și semnăturile părților.

Comitetul mamelor pe lîngă CDM, menționează în bucletul informațional despre existența consultației gratuite în domeniul migrațional pe teritoriul Federației Ruse. În cadrul CDM activează și serviciul migrațional, care oferă ajutor privind legalizarea cetățenilor pe teritoriul FR, oferă ajutor privind îndeplinirea corectă din punct de vedere juridic a documentelor pentru depunerea lor la Oficiul Serviciului Federal de Migrație or. Moscova.

 

Serviciul de presă al CDM

  • Luni 3 Septembrie 2012   
Şase mii de moldoveni au primit interdicţie de a intra pe teritoriul Rusiei
закрыть окно
Şase mii de moldoveni au primit interdicţie de a intra pe teritoriul Rusiei
Свежее видео:Все видео
2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
0.094