Pagina personală a
Preşedintelui Congresului Diasporei Moldoveneşti, Pavel Kalinin Valeriu

Întrunirea „Congresului Diasporelor Moldoveneşti” RUSIA, MOSCOVA 11.03.2011

Întrunirea „Congresului Diasporelor Moldoveneşti” RUSIA, MOSCOVA 11.03.2011

La 11 martie 2011 în Casa Naţionalităţilor din Moscova s-a desfăşurat prima Întrunire a "Congresului Diasporelor Moldoveneşti" cu participarea Ambasadorului Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă şi oficialii Federaţiei Ruse.

 A deschis Întrunirea preşedintele CDM Kalinin Alexandr, cu un discrus de bun venit.

"Întrunirea este extreme de importantă pentru “Congresul Diasporelor Moldoveneşti", deoarece deciziile luate în cadrul său determină, în cele din urmă, principalii vectori pentru viitoarea dezvoltare a organizatiei noastre, pentru stabilirea priorităţilor în relaţiile sale cu societatea civilă şi instituţiile politice, pentru a identifica modalităţile de rezolvare a problemelor existente cu care se confruntă atît Congresul în sine, cît şi cei pentru care ne desfăşurăm activitatea noastră - compatrioţii noştri ", a subliniat Kalinin A.

Într-un raport privind activităţile organizaţiei pentru anul 2010, au fostr prezentate etapele dezvoltării organizaţiei, rezultatele Serviciului juridic al CDM, de asemenea, activităţile Consiliului Coordonator pentru Cultură, care este condus de către directorul Colegiului de Stat a Artelor Circului şi Estradei în numele lui M.N.  Rumeanţev – Savina Valentina Mihailovna.

 O atenţie deosebită în raport a fost acordată muncii cu tinerii din Moldova, care reuneşte cîteva mii de studenţi din universităţile de prestigiu din Rusia: Universitatea de Stat din Moscova, Institutul de Stat din Moscova, Academia Diplomatică din Rusia.

Au fost menţionate numeroasele întâlniri cu şefii ministerelor şi departamentelor Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse, în cadrul cărora s-a discutat despre proiectele CDM, îndreptate spre dezvoltarea relaţiilor bilaterale dintre ţări în direcţii sociale, culturale şi economice.

Discuţia mecanismului angajării centralizate a muncitorilor migranţi moldoveni în Rusia şi integrarea lor în societatea rusă, au fost întrebările de bază din cadrul Întrunirii.

A ţinut discurs cu un raport, Plisko Nicolai Sergheevici, şeful departamentului pentru asigurarea Camerei publice şi organelor consultative ale Biroului Relaţiilor Externe din cadrul Ministerului entităţilor teritoriale din regiunea Moscovei. Plisko N.S. a subliniat importanţa colaborării grupurilor comunitare şi birourilor guvernamentale, şi a îndemnat diviziunile "Congresului Diasporelor Moldoveneşti" pe teritoriul regiunei Moscova, să coopereze mai strîns cu Guvernul regiunii Moscova.

Gubanov Alexandr Grigorievici, reprezentant al Inspectoratului Muncii de Stat în oraşul Moscova, a povestit participanţilor Întrunirii despre problemele cu care se confruntă cetăţenii Republicii Moldova, în absenţa unui contract de muncă cu angajatorul. Potrivit lui Gubanov A.G., în urma traumelor primite la locul de muncă, care uneori duc la decesul cetăţenilor moldoveni, rudele victimelor nu primesc compensaţii pentru daune, de la angajatorii iresponsabili. În conformitate cu legislaţia rusă, rudele se pot adresa Procuraturii Rusiei, dar de cele mai mdese ori ei nici nu cunosc că deţin acest drept.

Lisienko Olga Vladimirovna, reprezentantul centrului specializat al Departamentului Muncii şi ocupării forţei de muncă din Moscova, "Centrul schimbului de Muncă din Moscova”, a spus participanţilor Întrunirii „Congresului Diasporelor Moldoveneşti" despre seminarele juridice - briefing-uri, care se desfăşoară pentru lucrătorii străini în Rusia.

A apreciat major lucrul Întrunirii “Congresului Diasporelor Moldoveneşti" Modenov Vadim Alexandrovici, candidat în ştiinţele economice, Director al Institutului de Cercetare al Universităţii de Stat a Culturii şi Artei din Moscova şi Consultantul Adunării Interparlamentare EURASEC. Modenov V.A. a subliniat faptul că este deosebit de importantă implementarea proiectului CDM centralizării ocupării forţei de muncă pentru migranţii muncitori din Moldova în regiunile Federaţiei Ruse.

În discursul său către participanţii Întrunirii, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă, Andrei Neguţă a informat despre vizita vice-ministrului, ministrului Economiei al Moldovei Valeriu Lazăr, la 16 -17 martie în Moscova, în cadrul Comisiei interguvernamentale moldo-ruse privind cooperarea comercial-economică. "Problema angajării legale a cetăţenilor Republicii Moldova în Rusia este deosebit de relevantă, iată de ce acesta va fi discutată în cadrul reuniunii comisiei interguvernamentale moldo-ruse", a spus Neguţă A.C. Analizînd activitatea “Congresului Diasporelor Moldoveneşti" pentru anul 2010, Ambasadorul Republicii Moldova a cerut diviziunile diasporelor originarilor din Moldova în Rusia să se unească şi să dezvolte activităţile sale împreună cu CDM.

De asemenea, a participat la Întrunire Vladimir Pirojkov, preşedintele Centrului multi ramural de Design Industrial “AstraRoss”, care a prezentat proiectul "Viitorul Rusiei". Potrivit lui Pirojkov V. trebuie să fie inversată reprezentarea poporului moldovenesc, ca fiind ilegali, necalificaţi, muncitori neîntrebaţi, migranţi muncitori.

La încheierea Întrunirii, cu un program de concert, a ieşit tînăra interpretă Lerika Engalîciova, care a reprezentat Republica Moldova la concursul "New Wave" şi a cîştigat, de asemenea, premiul întâi la "Orfeu in Italia".

Serviciul de presă al CDM

  • Duminica 13 Martie 2011   
2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
0.071