Pagina personală a
Casei de Comerţ a Moldovei în Rusia

Concepţia creării

SA „Casa de Comerţ a Moldovei în Rusia”

Scopul principal al Casei de Comerţ - să devină o punte de interacţiune între structurile de stat din Rusia şi Moldova, cu agenţii economici ale ambelor ţări, în promovarea produselor moldoveneşti de calitate şi a imaginii Republicii Moldova în Federaţia Rusă, precum şi promovarea dezvoltării stabile, la un nivel înalt, a relaţiilor economice ruso-moldoveneşti.


Condiţii pentru crearea Casei de Comerţ :

 1. Federaţia Rusă este unul dintre principalii parteneri economici ai Republicii Moldova, ocupînd primul loc în rândul importatorilor de produse moldoveneşti şi de lider în rândul furnizorilor de mărfuri pe piaţa Moldovei. Cu toate acestea, în ultimii ani, relaţiile moldo-ruse pot fi caracterizate ca fiind de multe ori imprevizibile.

 2. Lipsa de un sistem stabilit de monitorizare continuă a calităţii vinurilor moldoveneşti, a produselor agricole şi alimentare, şi laboratoare dotate cu infrastructură avansată, duce la discrepanţe în estimările calităţii bunurilor livrate din Republica Moldova în Federaţia Rusă.

 3. Barierele birocratice şi lipsa impulsurilor din partea structurilor guvernamentale în planul ajutorului organizaţional producătorilor de produse moldoveneşti.

 4. Lipsa unor centre logistice unificate pe rutele - Moldova - Rusia, care ar putea garanta stabilitatea şi securitatea aprovizionării cu produse din Moldova în Rusia.

 5. Lipsa unui centru de informare unificat prin care producătorii moldoveni şi importatorii din Rusia pot primi recomandări, informaţii fiabile şi actuale cu privire la partenerii săi.

 6. Nivelul scăzut de cooperare a producătorilor moldoveni cu importatorii, de altfel, acest nivel este aproape de zero în regiunile Federaţiei Ruse. Limitîndu-se la Moscova, regiunile Moscovei, Sankt-Petersburg, se pierd pieţi colosale din Rusia.

 7. Lipsa expoziţiei permanente a produselor din Republica Moldova, la fel şi deplasărire cu astfel de expoziţii în toate regiunile din Rusia, duce la un nivel mai scăzut de răspîndire a informaţiei despre întregul spectru de mărfuri şi servicii moldoveneşti.

 8. Imposibilitatea de a utiliza potenţialul diasporelor moldoveneşti întru a promova produsele moldoveneşti.

 9. Lipsa de brand dovedit de produse de calitate din Republica Moldova, cum ar fi "Fabricat în Moldova" sau "Moldova - eco".

 

Principalele sarcini ale Casei de Comerţ:

 1. Cooperarea pentru a promova şi extinde relaţiile comerciale şi economice dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă, consolidarea imaginii pozitive a Republicii Moldova şi a comunităţii de afaceri moldoveneşti în Rusia;

 2. Crearea unui sistem informaţional efectiv despre pieţele ruseşti, accesibile producătorilor moldoveni, despre legislaţia şi condiţiile activităţilor comerţului exterior în Federaţia Rusă, la fel despre Republica Moldova organelor guvernamentale şi cercurilor de afaceri din Federaţia Rusă;

 3. Oferirea cooperării în activităţile comerţului extern şi apărării în Federaţia Rusă a intereselor economice a companiilor naţionale moldoveneşti, şi a altor organizaţii, întreprinzătorilor privaţi, participanţilor la activităţile comerţului extern.

 4. Colaborarea în extinderea şi diversificasrea exportului de produse şi oferte moldoveneşti, acumulării colaborării investiţionale şi tehnice, perfecţionării infrasctructurii ofertelor Moldovei în sfera economiei externe;

 5. Interrelaţionarea cu camerele de comerţ şi industriale ale Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse, asocierii întreprinzătorilor, asociaţiilor economice inter-regionale, în scopul elaborării abordărilor commune, de asemenea, propunerilor şi recomandărilor în domeniul activităţilor economice externe;

 6. Asigurarea participării Casei de Comerţ în munca comitetelor interguvernamentale şi interdepartamentale, şi a altor organe de colaborarea economico-comercială dintre Moldova şi Rusia;

 7. Înfiinţarea birourilor representative a Casei de Comerţ în subiectele Federaţiei Ruse, conducerea metodică şi operativă a activităţilor sale, reeşind din scopurile şi obiectivele Casdei de Comerţ a Moldovei în Rusia;

 8. Înfiinţarea expoziţiei permanente a produselor şi ofertelor moldoveneşti în Moscova şi în alte regiuni ale Federaţiei Ruse;

 9. Atragerea reprezentanţilor diasporei moldoveneşti în Rusia şi peste hotare la muncî în Casa de Comerţ.

 

Funcţiile de bază a Casei de Comerţ:

 1. Cercetează situaţia economico-comercială generală şi tendinţele de bază a dezvoltării sale în Federaţia Rusă, legislaţiei în domeniul comerţului exterior, conjunctura pieţelor de produse şi servicii, la fel şi alte caracteristici de relaţiilor economice externe;

 2. Oferă participanţilor relaţiilor comerciale externe ale Moldovei Şi Rusiei manuale de ajutor şi alte materiale necesare pentru rezolvarea întrebărilor referitoare la activitatea lor comercială externă;

 3. Contribuie la negociere, încheierea şi executarea operaţiunilor de comerţ exterior în Federaţia Rusă, în scopul promovării brandului „Fabricat în Moldova” pe piaţa rusească;

 4. Desfăşoară expoziţii de comerţ şi tîrguri ale Republicii Moldova, atrage participanţii moldoveni de comerţ exterior la tîrguri şi expoziţii internaţionale, de asemenea, la alte manifestaţii specializate în Federaţia Rusă;

 5. Lucrează pentru a atrage cercurile de afaceri ale Federaţiei Ruse de a participa la expoziţii internaţionale şi târguri care au avut loc în Republica Moldova;

 6. Realizează organizarea întîlnirilor de afaceri, prezentării întreprinderilor moldoveneşti şi a partenerilor lor în Rusia, mese rotunde, consultaţii, seminare educaţionale şi traininguri pentru business;

 7. Elaborează planuri de afaceri şi proiecte de investiţie în corespundere cu standardele internaţionale;

 8. Crează topul său al participanţilor moldoveni şu ruşi la activităţile comerciale externe în Federaţia Rusă, care se va publica într-o revistă periodic pentru cercurile de afaceri ale Rusiei şi Moldovei;

 9. Crează baze de legume pentru produsele angro din Republica Moldova şi bursele de mărfuri pentru produsele moldoveneşti în Moscova şi regiunea Moscovei;

SA „Casa de Comerţ a Moldovei în Rusia”

Scopul principal al Casei de Comerţ - să devină o punte de interacţiune între structurile de stat din Rusia şi Moldova, cu agenţii economici ale ambelor ţări, în promovarea produselor moldoveneşti de calitate şi a imaginii Republicii Moldova în Federaţia Rusă, precum şi promovarea dezvoltării stabile la nivel a relaţiilor economice ruso-moldoveneşti.

SA „Casa de Comerţ a Moldovei în Rusia”

Scopul principal al Casei de Comerţ - să devină o punte de interacţiune între structurile de stat din Rusia şi Moldova, cu agenţii economici ale ambelor ţări, în promovarea produselor moldoveneşti de calitate şi a imaginii Republicii Moldova în Federaţia Rusă, precum şi promovarea dezvoltării stabile la nivel a relaţiilor economice ruso-moldoveneşti.

2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
0.058